ЗАКОН УКРАЇНИ


Верховна Рада України постановляє:


І. Статтю 41 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:


«Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу».


У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.


ІІ. Прикінцеві положення


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.


Президент України П. ПОРОШЕНКО.


м. Київ, 4 квітня 2017 року. № 1993-VІІІ.