ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» щодо фінансового забезпечення місцевих виборів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 3, ст. 31, № 13, ст.146,

№   19, ст. 239) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці другому цифри «731.031.151,7» і «673.737.887,7» замінити відповідно цифрами «731.303.472,6» і «674.010.208,6»;

в абзаці третьому цифри «800.126.255,8» і «739.707.337,3» замінити відповідно цифрами «800.398.576,7» і «739.979.658,2»;

2) внести зміни до додатків № 1, № 3 і № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» відповідно до додатків № 1, № 2 і

№ 3 до цього Закону.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

6 червня 2017 року.

№ 2079-VІІІ.