Українська технологічна академія (УТА) -- потужна міжнародна наукова громадська організація, що виникла 1992 року й активно розвивається. Поставши як альтернатива державним науковим установам вона є справжнім форпостом міждисциплінарності -- сучасного наукового методу, завдяки якому стало можливим вирішувати складні наукові, соціальні та господарські проблеми сучасного суспільства. Ініціатором створення УТА, її засновником і першим президентом був відомий учений, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Павлович Носов. Йому на зміну прийшов доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Владислав Петрович Нестеров. Сьогодні академію очолює і знайомить із досягненнями доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ігор Іванович Половніков (на знімку).

У складі Академії 20 регіональних, 28 галузевих відділень із фундаментальних та прикладних напрямів науки. В лавах УТА 1246 членів, у тому числі: 938 дійсних членів, 308 членів-кореспондентів, 124 колективні члени академії, серед них -- 412 докторів наук, 420 кандидатів наук, численні керівники потужних державних і приватних підприємств, фірм, корпорацій, більшість із них представляє відомі в країні науково-дослідні інститути та науково-освітні державні та недержавні заклади.

 

В Академії працюють співробітники міністерств і відомств, що визначають наукову політику держави, депутати Верховної Ради України, члени уряду, співробітники численних міністерств, керівники багатьох вищих навчальних закладів та їх структурних підрозділів.

 

Зростає представництво Академії за кордоном. До складу УТА прийнято керівників Будапештського політехнічного інституту, Магдебурзького університету, Технічного університету в місті Лодзі (Польща), віце-президента Польщі, президента міжнародного концерну текстильної та легкої промисловості "Ле-ґо" (Німеччина), президента хімічної компанії Франції, голову Національного наукового комітету у Швейцарії, ректора Краківської гірничо-металургійної академії, професорів університетів США та Ізраїлю. УТА відкрила свої представництва в Азербайджані, Узбекистані, Росії, Литві, Латвії, Вірменії.

 

Останнім часом створено міжнародні регіональні відділення у Софії (Болгарія), Дубаї (ОАЕ), Польщі, Республіці Білорусь, Словаччині, Німеччині та В'єтнамі. Відповідно до державного курсу на інтеграцію в Європейське співтовариство, УТА підписала угоду про співпрацю і організацію взаємовідносин із Спілкою наукових та інженерних об'єднань України, яка є членом Європейської федерації національних інженерних асоціацій (FEANI), однією із найавторитетніших професійних асоціацій у Європі, має консультативний статус в ЮНЕСКО та в Організації промислового розвитку при ООН, у Раді Європи.

 

Зазначені представництва та угоди сприяють популяризації наукових досягнень України за кордоном, підвищенню її міжнародного авторитету. Сьогодні Академія має достатньо потужний науковий, творчий і виробничий потенціал, спроможний створювати та впроваджувати наукомісткі технології, підтримувати й захищати спільні інтереси членів Академії.

 

Відповідно до Статуту, УТА бере участь у створенні державних, галузевих і міжгалузевих науково-технічних програм, згідно з якими було здійснено аналіз суспільно-економічного стану галузей промисловості та видано рекомендації щодо розвитку галузевої науки. Цей напрям знаходить реалізацію у низці державних програм, зокрема в програмі "Харчовий білок", за матеріалами якої було проведено дві міжнародні конференції; програма "Клеї України" передбачає створення рецептур і пошук сировини для промислового виробництва клеїв; "Овочівництво закритого та відкритого ґрунту" -- з подачею води та добрив до коренів рослин.

 

На деяких із програм хотілося б зупинитися детальніше. Насамперед це "Овочівництво закритого та відкритого ґрунту". Важливою складовою технологій "закритого ґрунту" є розвиток тепличного господарства, зокрема будівництво енергозбережних тепличних споруд нового типу, впровадження нових технологій вирощування овочів на основі гідропоніки і крапельного поливу. Сутність крапельного поливу полягає в тому, що кожна рослина в процесі вегетації отримує належну їй кількість харчового розчину. Система крапельного поливу оснащена індикаторними і вимірювальними автоматичними пристроями, що дозволяють створювати і контролювати оптимальні умови для росту рослин, мікроклімат середовища, хімічний склад розчину для їх живлення. Для забезпечення роботи системи крапельного поливу використовують спеціальні комп'ютерні програми. Зазначені технології дозволяють вирощувати овочі, переважно огірки, помідори, цибулю тощо, впродовж року, забезпечують економію енергоресурсів, збільшують врожайність культур удвічі й утричі. Технології відкритого ґрунту передбачають використання сучасних методів агрохімічного аналізу, визначення фізико-механічних властивостей: пластичності, вологості, здатності набухання, пористості, стиглості, родючості ґрунтів, сучасних технологій зрошування -- краплинних зрошувальних систем, краплинної подачі відповідного хімічного складу добрив з урахуванням розрахункової поливної норми, якості води.

 

У зв'язку з необхідність збільшення обсягів продовольства в нових економічних умовах перед харчовою промисловістю постають питання, пов'язані з освоєнням нетрадиційних видів сировини, комплексною її переробкою, удосконаленням технічних пристроїв, випуском нових видів харчових продуктів. Зазначеним вимогам відповідає програма "Харчовий білок". Вона передбачає отримання білка із сировини окремих рослин, зокрема олійних культур: соняшнику, сої та ріпаку, для виробництва харчових білкових продуктів -- білкового борошна та білкових концентратів. Ці продукти використовують як джерело білків у виробництві кормів для тварин. В них наявний вміст усіх незамінних амінокислот. Харчовий білок отримують також шляхом мікробної ферментації соєвих бобів. Виготовлення продуктів за участі мікробів супроводжується глибокою зміною властивостей сировини, що містить білок. У результаті отримують харчові продукти, які можна довше зберігати, зокрема твердий сир. При виготовленні деяких сортів ковбас використовують метод кислотного бродіння за участю комплексу молочнокислих бактерій. Новоутворена кислота сприяє більш тривалому збереженню продукту і надає йому особливого смаку. Використання мікроорганізмів у харчових цілях економічно обґрунтоване і обумовлене тим, що зазначені мікроорганізми ростуть набагато швидше, ніж рослини і тварини: час подвоєння їх чисельності вимірюється годинами. Це скорочує терміни, необхідні для виробництва певної кількості їжі. Для вирощування мікроорганізмів як субстрату використовують різноманітні види сировини. При цьому переробляють низькоякісні, не придатні для споживання продукти або легкодоступні вуглеводи і одержують із них мікробну біомасу, яка містить високоякісний білок, придатний для використання у продуктах харчування.

 

Створено також програму видобутку супутнього газу-метану з шахтних полів, програму утилізації медичних відходів тощо. Закінчено виконання Державної програми виробництва тари і пакувальних матеріалів. Було розроблено різні пакувальні матеріали, таропакувальні вироби на основі полімерів і паперу, обладнання для їх виготовлення, пакувально-фасувальне устаткування.

 

Галузеві відділення також працюють над вирішенням проблем автоматизації виробництва, над використанням сучасних інформаційних технологій та засобів обчислювальної техніки для автоматизації проектних робіт, керування технологічними процесами, над створенням сприятливих умов забезпечення життєдіяльності людини у сфері виробництва та в побуті, розробкою принципово нових методів, апаратів та пристроїв для забезпечення належного рівня діагностики і лікування тяжких захворювань.

 

УТА оприлюднює і популяризує власні досягнення, покращення організації роботи її структурних підрозділів, забезпечення інтеграції в європейську інформаційну систему; систематично бере участь у заходах міжнародних організацій, зокрема ЮНЕСКО, НАТО, міжнародних конференціях, організовує і проводить наукові конференції, семінари з актуальних проблем в регіонах України.

 

На запрошення наукового комітету НАТО президент УТА на міжнародній конференції "Технологічна послідовність від винаходу до впровадження" доповідав про діяльність Академії. Доповідь опубліковано в збірнику праць НАТО. Отримано низку пропозицій про співпрацю із фахівцями Австрії, Португалії, Німеччини, Англії, Ірландії та інших країн. УТА брала участь у роботі Всесвітнього конгресу "Наука для XXI: нові зобов'язання", який відбувався під егідою ЮНЕСКО. На цьому конгресі академіки УТА представили доповідь про розвиток і діяльність своїх організацій, яка була схвалена світовою науковою громадськістю. ЮНЕСКО визнала Українську технологічну академію і внесла її до офіційного реєстру "Academies Science", опублікованого у "Word conference on science. Science for the twenty-first century. A new commitment" (UNESCO, 2000. -- С. 528).

 

Представники Академії неодноразово брали участь у роботі міжнародних конференцій в університетах ОАЕ, США, Туреччини, Всесвітнього енергетичного форуму стосовно перспектив використання вугілля, газу, вітру, атомної і сонячної енергії, вивчення екології, законів економіки (Лас-Вегас, штат Невада, США), 5-й Міжнародній конференції політехнічних інститутів Європи (Будапешт), 15-го Міжнародного симпозіуму Всесвітньої ради технологів (Київ).

 

Наукові праці, зокрема трактат "Разумное будущее человечества" академіка В. В. Чугіна, надруковані в Лондоні та США. Значна кількість наукових праць академіків УТА опублікована в збірниках наукових праць Манчестерського університету, Стамбульського технічного університету, в матеріалах конференції "Society and technology" (м. Спліт, Хорватія.).

 

Зазначені публікації сприяли популяризації наукових праць учених і промисловців УТА, приверненню уваги наукової та ділової громадськості світу до перспективних напрямів розвитку економіки, техніки і технологій в Україні.

 

Тільки в останні 10 років за ініціативи президії УТА і за підтримки обласних держадміністрацій та органів місцевого самоврядування організовано й проведено понад два десятки потужних конференцій з актуальних проблем науки і техніки в багатьох містах України (Мукачево, Партеніт, Кам'янець-Подільський, Севастополь, Миколаїв, Черкаси, Харків, Вінниця, Чернігів, Чернівці, Слов'яногірськ). Активну участь у конференціях брали науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники і працівники промислових підприємств, сільського господарства та медицини відповідних регіонів. Матеріали конференцій опубліковано у відповідних фахових виданнях.

 

Важливими напрямами роботи УТА є видавнича діяльність, виступи по радіо та телебаченню. Академія є співзасновником 7 наукових журналів, визнаних ВАК України як фахові для публікації наукових праць здобувачів наукових ступенів, засновником кількох регіональних телерадіостанцій, що пропагують досягнення науки, промисловості, подають інформацію про політичні події та культурне життя регіонів.

 

Академія має власну бібліотеку підручників, монографій, методичних розробок, художніх творів членів УТА. Професійна та громадська діяльність членів УТА отримала високу оцінку держави. Низці академіків УТА присвоєно почесні звання "Герой України", "Заслужений діяч науки і техніки України", заслужених працівників відповідних сфер народного господарства. Є кавалери державних орденів, нагороджені Почесною грамотою Верховної Ради України, Грамотою Верховної Ради України, Грамотою Кабінету Міністрів України, грамотами міських та обласних рад.

 

Свідченням державного визнання Академії є запрошення її членів до участі в обговореннях законопроектів, що виносяться на парламентські слухання Верховної Ради України. Українська технологічна академія як добровільна громадська організація продовжує активно працювати й динамічно розвиватися відповідно до стратегії, передбаченої її Статутом.

 

Напередодні свого 25-річного ювілею УТА має достатньо потужний науковий потенціал для подальшого продуктивного розвитку, що сприятиме зростанню добробуту українського народу, розвитку та конкурентоспроможності України в світі.

 

Ігор ПОЛОВНІКОВ,
президент УТА,
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України.