Закон України
Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових і неробочих днів

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до статті 73 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) такі зміни:
абзаци третій і п’ятий частини першої викласти в такій редакції:
«7 січня і 25 грудня - Різдво Христове»;
«1 травня - День праці»;
абзац другий частини другої викласти в такій редакції:
«7 січня і 25 грудня - Різдво Христове».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 16 листопада 2017 року.
№ 2211-VІІІ.