Закон України

Верховна Рада України постановляє:

1. Частину першу статті 14 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., 
№ 2-3, ст. 12 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить не більше 15000 осіб».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ.
7 грудня
 2017 року.
№ 2232-VІІІ.