ЗАКОН УКРАЇНИ

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:
1. Абзац шостий статті 1 Закону України «Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2000 p., № 43, ст. 370; 2005 р., № 5, ст. 122; 2014 p., № 2-3, ст. 41) викласти в такій редакції:
«паралімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об’єднанні громадян, зокрема осіб з інвалідністю, та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації осіб з інвалідністю і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України».
2. У Законі України «Про фізичну культуру і спорт» (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., № 7, ст. 50; 2014 p., № 2-3, ст. 41):
1) в абзаці четвертому частини четвертої статті 24 слово «спортсменами-інвалідами» замінити словами «спортсменами з інвалідністю»;
2) частину другу статті 37 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту, з урахуванням пропозицій спортивних федерацій осіб з інвалідністю із національним статусом та Національного комітету спорту інвалідів України комплектує на конкурсній основі з числа найбільш підготовлених спортсменів дитячо-юнацького, резервного спорту та спорту вищих досягнень, а також фахівців у сфері фізичної культури і спорту, зокрема тренерів, національні збірні команди з визнаних в Україні видів спорту осіб з інвалідністю для підготовки їх до участі в міжнародних спортивних змаганнях»;
3) у тексті Закону слово «інваліди» в усіх відмінках замінити словами «особи з інвалідністю» у відповідному відмінку, крім абзацу третього частини дев’ятої статті 20.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 28 лютого 2018 року.
№ 2307-VІІІ.