Закон України
Про внесення змін до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад»
щодо добровільного приєднання територіальних громад сіл, селищ
до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91; 2017 р., № 2, ст. 26, № 13, ст. 144; 2018 р., № 2, ст. 8) такі зміни:
1. Абзаци другий та третій частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
«Повноваження сільської, селищної ради, її виконавчого комітету та сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади, припиняються з дня набрання чинності рішенням сільської, селищної ради та рішенням міської ради об’єднаної територіальної громади про добровільне приєднання до об’єднаної територіальної громади. З моменту припинення повноважень сільської, селищної ради повноваження міської ради поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до міської об’єднаної територіальної громади.
З моменту припинення повноважень сільського, селищного голови територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади, повноваження сільського, селищного, міського голови об’єднаної територіальної громади поширюються на територію територіальної громади, що приєдналася до об’єднаної територіальної громади».
2. Абзац перший частини четвертої статті 9 доповнити словами «якщо інше не встановлено законом».
3. Розділ IV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 31 такого змісту:
«31. Визнати такими, що є спроможними об’єднаними територіальними громадами для випадків, передбачених статтями 8 - 83 цього Закону, територіальні громади міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення. Приєднання територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення є виключно добровільним та відбувається за рішенням усіх відповідних місцевих рад».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 травня 2018 року.
2. Тимчасово, до чергових місцевих виборів, під час добровільного об’єднання територіальних громад, у разі приєднання до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення вибори голів об’єднаних територіальних громад не проводяться, а головою об’єднаної територіальної громади визнається діючий до об’єднання міський голова міста республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення, до територіальної громади якого відбулося приєднання.
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
3 квітня 2018 року.
№ 2379-VІІІ.