Комітет Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму провів слухання на тему «Доступ молоді до вищої освіти в Україні».
Заступник голови комітету Денис Силантьєв акцентував увагу на доступі молоді до правничої освіти: «Правнича освіта — це соціально-правовий базис зростання сучасної еліти України, що дозволить не лише активізувати соціально-економічні реформи, а також інвестиції у суспільство та державу. Тому сьогодні до правничої освіти прикута серйозна увага суспільства».
Народний депутат звернув увагу на декілька прогалин у реформі вищої освіти в Україні, а саме: у сфері доступності правничої освіти для осіб з інвалідністю, учасників АТО, осіб, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Д. Силантьєв також наголосив на питанні доцільності впровадження іспитів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу на правничі спеціальності до магістратури.
Парламентарій наголосив на низькому рівні соціальних гарантій та стандартів. А також звернув увагу на те, що уряд та Міністерство освіти і науки для викладачів запроваджує рівень знання іноземних мов на рівні В2. Отримання такого рівня знань з іноземної мови передбачає наявність відповідної фахової освіти та практики до п’яти років, а також публікацій у наукометричних базах Scopus та Web of Science. «Такі бази є обмеженими та коштовними. Як мені відомо, такі вимоги скасовані судовими рішеннями, але вони не виконані», — зауважив Д. Силантьєв.
Народними депутатами внесено до Верховної Ради низку законопроектів з питань правничої освіти.
Заступник міністра молоді та спорту Олександр Ярема у виступі зосередив увагу на неформальній освіті молоді, яка повинна відповідати викликам ринку праці, отриманню нових практичних навичок чи зміні спеціальності.
Заступник Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури України Любов Крупнова привернула увагу до необхідності перегляду соціальних гарантів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, необхідності запровадження інклюзивної освіти в закладах вищої освіти.
Перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції Дмитро Журавльов наголосив на тому, що будь-які зміни та реформи повинні відбуватись поступово та злагоджено, що дасть змогу якісно їх здійснити, і в такому разі повинен бути чіткий план дій щодо впровадження цих реформ, що зробить їх поступовими та мінімізує ризики.

За повідомленнями Інформаційного управління апарату Верховної Ради України.