ПОСТАНОВА
Верховної Ради України
Про призначення у 2018 році іменних стипендій Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених

Верховна Рада України постановляє:
1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених» та подання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти призначити у 2018 році 30 іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених у розмірі 2 тис. гривень щомісяця кожна:
Антохову Андрію Анатолійовичу — кандидату економічних наук, доценту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Міністерства освіти і науки України (далі — МОН України);
Антощенкову Роману Вікторовичу — кандидату технічних наук, доценту кафедри Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка МОН України;
Ареф’єву Сергію Олеговичу — доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
Білоусу Андрію Михайловичу — доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
Бочулі Тетяні Володимирівні — доктору економічних наук, завідувачу кафедри Харківського державного університету харчування та торгівлі МОН України;
Васильчуку Євгену Олеговичу — доктору політичних наук, доценту кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
Дешко Людмилі Миколаївні — кандидату юридичних наук, завідувачу кафедри Київського національного торговельно-економічного університету МОН України;
Ільницькому Василю Івановичу — доктору історичних наук, доценту кафедри Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка МОН України;
Козелковій Катерині Сергіївні — доктору технічних наук, завідувачу кафедри Державного університету телекомунікацій МОН України;
Кондратьєву Андрію Валерійовичу — доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» МОН України;
Купенко Ользі Петрівні — кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет» МОН України;
Лупаренко Світлані Євгенівні — доктору педагогічних наук, професору кафедри Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди МОН України;
Ляшенку Якову Олександровичу — кандидату фізико-математичних наук, доценту кафедри Сумського державного університету МОН України;
Медвідь Вікторії Юріївні — доктору економічних наук, професору кафедри Сумського національного аграрного університету МОН України;
Михайлюку Павлу Костянтиновичу — кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
Павловій Юлії Олександрівні — кандидату біологічних наук, професору кафедри Львівського державного університету фізичної культури МОН України;
Пастернаку Ярославу Михайловичу — доктору фізико-математичних наук, професору кафедри Луцького національного технічного університету МОН України;
Покутному Олександру Олексійовичу — кандидату фізико-математичних наук, докторанту Інституту математики Національної академії наук України;
Прохорченку Андрію Володимировичу — доктору технічних наук, доценту кафедри Українського державного університету залізничного транспорту МОН України;
Пугачу Андрію Миколайовичу — доктору наук з державного управління, доценту кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету МОН України;
Рачію Богдану Івановичу — кандидату фізико-математичних наук, докторанту Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН України;
Ромаці Віталію Володимировичу — доктору технічних наук, доценту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» МОН України;
Ромасевичу Юрію Олександровичу — доктору технічних наук, професору кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
Стоян Олександрі Юріївні — доктору наук з державного управління, доценту кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;
Терепищому Сергію Олександровичу — доктору філософських наук, професору кафедри Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова МОН України;
Трусовій Валерії Михайлівні — доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна МОН України;
Фоміну Олексію Вікторовичу — доктору технічних наук, професору кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту МОН України;
Шкуратову Олексію Івановичу — доктору економічних наук, заступнику директора з наукової роботи та інноваційного розвитку Інституту агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України;
Шульзі Олександру Миколайовичу — доктору соціологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту соціології Національної академії наук України;
Шумилу Михайлу Миколайовичу — доктору юридичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виплату іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених починаючи з 1 січня 2018 року.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ,
11 липня 2018 року.
№ 2502-VІІІ.