ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності та деяких інших осіб

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
1) пункт 5 частини другої статті 42 після слів «учасникам бойових дій» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності»;
2) у статті 772:
назву доповнити словами «та постраждалим учасникам Революції Гідності»;
після слів «Учасникам бойових дій» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності».
2. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст. 573):
1) у частині першій статті 45:
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«особам, яким надано статус постраждалого учасника Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
У зв’язку з цим абзаци четвертий — тринадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — чотирнадцятим;
в абзаці восьмому слова «Великої Вітчизняної» замінити словами «Другої світової»;
в абзаці дев’ятому слова «інвалідам праці» замінити словами «особам з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання»;
2) в абзаці другому частини першої статті 46 слова «інвалідам Великої Вітчизняної війни» та «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити відповідно словами «особам з інвалідністю внаслідок Другої світової війни» та «осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни»;
3) у статті 125:
в абзаці другому слова «Великої Вітчизняної війни» замінити словами «Другої світової війни»;
в абзаці шостому слова «інвалідів праці» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання»;
4) у тексті Кодексу слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни» у відповідному відмінку і числі.
3. У назві та тексті статті 59 Закону України «Про пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 3, ст. 10) слова «Великої Вітчизняної війни» замінити словами «Другої світової війни».
4. У Законі України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190 із наступними змінами):
1) у статті 11:
абзац шостий пункту 1 після слів «антитерористичній операції» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
у пункті 4 слова «інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни» замінити словами «осіб з інвалідністю та учасників Другої світової війни»;
2) абзац третій пункту 3 статті 12 після слів «забезпеченні її проведення» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях або забезпеченні їх здійснення»;
3) у тексті Закону слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства» у відповідному відмінку і числі.
5. У тексті Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399 із наступними змінами) слова «Великої Вітчизняної» замінити словами «Другої світової».
6. У Законі України «Про приватизацію державного житлового фонду» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 524; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):
1) в абзаці п’ятому пункту 1 статті 6 слова «ветерани Великої Вітчизняної війни» замінити словами «ветерани Другої світової війни», а слова та цифри «інваліди I і II груп, інваліди з дитинства» — словами та цифрами «особи з інвалідністю I і II груп, особи з інвалідністю з дитинства»;
2) у пункті 2 статті 13 слово «інвалідам» замінити словами «особам з інвалідністю».
7. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 51, ст. 716):
1) у пункті 1 частини першої статті 40 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;
2) у частині третій статті 43 слова «інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни» замінити словами «особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни»;
3) у частині другій статті 44 слова «інваліда чи учасника Великої Вітчизняної війни» замінити словами «особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни».
8. У Законі України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами):
1) в абзаці першому пункту 19 статті 6 слова «та працівники» і «працівники» виключити;
2) у частині другій статті 7:
у пункті 4:
абзац третій після слів «проведення антитерористичної операції» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
абзац шостий викласти в такій редакції:
«Зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманим особами, зазначеними в цьому пункті, встановлюється для повнолітніх осіб — за висновком медико-соціальної експертизи, для осіб віком до 18 років — лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
у пункті 11 слова «та працівників» виключити, а слова «військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України»;
3) в абзаці восьмому пункту 1 статті 10 слова «та працівників» виключити, а слова «військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «військовослужбовців Міністерства внутрішніх справ України».
9. У частині другій статей 14-16 Закону України «Про звернення громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 47, ст. 256) слова «інвалідів Великої Вітчизняної війни» замінити словами «осіб з інвалідністю внаслідок війни».
10. У Законі України «Про відпустки» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 2, ст. 4; 2015 р., № 10, ст. 63, № 30, ст. 272; 2018 р., № 6-7, ст. 43):
1) назву розділу III доповнити словами «ТА ПОСТРАЖДАЛИМ УЧАСНИКАМ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ»;
2) у статті 162:
назву доповнити словами «та постраждалим учасникам Революції Гідності»;
після слів «Учасникам бойових дій» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності»;
3) у пункті 18 частини першої статті 25 слова «антитерористичної операції у відповідному населеному пункті» замінити словами «у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях» та доповнити словами «заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».
11. У Законі України «Про професійно-технічну освіту» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215; 2004 р., № 8, ст. 67; 2013 р., № 52, ст. 729; 2015 р., № 6, ст. 40, № 30, ст. 271; 2017 р., № 11, ст. 104):
1) у статті 41:
після слова «визнані» доповнити словами «постраждалими учасниками Революції Гідності»;
після слів «антитерористичних операцій» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
після слів «в антитерористичній операції» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
2) у статті 441:
назву після слів «Соціальний захист» доповнити словами «постраждалих учасників Революції Гідності»;
після слів «антитерористичних операцій» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
у частині першій:
після слова «визнаним» доповнити словами «постраждалими учасниками Революції Гідності»;
після слів «антитерористичних операцій» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
після слів «в антитерористичній операції» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
3) у тексті Закону слова «інвалід» та «дитина-інвалід» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю» та «дитина з інвалідністю» у відповідному відмінку і числі.
12. У частині першій статті 82 Статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України, затвердженого Законом України «Про Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 196; 2005 р., № 3, ст. 76):
в абзаці шостому слова та цифри «Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» замінити словами «Другої світової війни»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«учасників Другої світової війни та осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової війни».
13. У Законі України «Про жертви нацистських переслідувань» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 24, ст. 182 із наступними змінами):
1) у частинах другій та третій статті 63 слова «Великої Вітчизняної війни» замінити словами «Другої світової війни»;
2) у тексті Закону слова «Великої Вітчизняної війни та» виключити.
14. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142 із наступними змінами):
1) в абзаці восьмому статті 1 слова «в зоні проведення антитерористичної операції» замінити словами «в районах проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
2) у частині чотирнадцятій статті 19:
після слова «визнаних» доповнити словами «постраждалими учасниками Революції Гідності»;
після слів «антитерористичних операцій» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
після слів «в антитерористичній операції» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».
15. У Законі України «Про поховання та похоронну справу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2006 р., № 22, ст. 197; 2009 р., № 25, ст. 309):
1) у частині першій статті 14:
в абзаці п’ятому пункту «а» слова та цифри «Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років» замінити словами «Другої світової війни»;
пункт «в» доповнити словами «постраждалих учасників Революції Гідності»;
пункт «г» викласти в такій редакції:
«г) осіб з інвалідністю внаслідок війни»;
2) у статті 17 слово «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю».
16. У тексті статті 8 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 33-34, ст. 404; 2011 р., № 39, ст. 389, ст. 392) слова та цифри «Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією» замінити словами «Другої світової війни».
17. У Законі України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 1, ст. 1; 2006 р., № 1, ст. 3; 2011 р., № 39, ст. 386; 2013 р., № 30, ст. 344):
у статті 13:
у пункті 13.1 слова «та інваліди війни» замінити словами «постраждалі учасники Революції Гідності та особи з інвалідністю внаслідок війни», а слова «інваліди», «інваліду», «його» — відповідно словами «особи з інвалідністю», «особі з інвалідністю», «її»;
у пункті 13.2 статті 13 слово «інвалід» замінити словами «особа з інвалідністю»;
в абзаці п’ятому пункту 26.2 статті 26 слова «дитиною-інвалідом» замінити словами «дитиною з інвалідністю».
18. У Законі України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 159; 2009 р., № 39, ст. 550; 2013 р., № 48, ст. 682; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2018 року № 2325-VIII):
1) у пункті 1 частини першої статті 11 слова «інваліди війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок війни»;
2) у частині першій статті 12:
у пунктах 6 та 7 слова «Великої Вітчизняної війни та» виключити;
доповнити пунктом 20 такого змісту:
«20) особи, яким надано статус постраждалих учасників Революції Гідності відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
3) у тексті Закону слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід з дитинства» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю з дитинства» у відповідному відмінку і числі.
19. У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; 2015 р., № 33, ст.323):
1) пункт 16 частини другої статті 3 доповнити словами «та здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
2) у частині першій статті 5:
у пункті 8 слова «інваліди Великої Вітчизняної війни» замінити словами «особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни»;
пункт 9 викласти в такій редакції:
«9) особи з інвалідністю I та II груп, законні представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю»;
пункт 13 після слів «учасники бойових дій» доповнити словами «постраждалі учасники Революції Гідності»;
3) у підпунктах «б» і «в» пункту 2 частини першої статті 8 слова «дитину-інваліда» замінити словами «дитину з інвалідністю».
20. У Законі України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004 із наступними змінами):
1) пункт 241 частини першої статті 13 після слів «(на період її проведення)» доповнити словами «території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)»;
2) у статті 44:
абзац другий частини третьої доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення»;
в абзаці другому частини четвертої:
після слів «територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» доповнити словами «територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)»;
після слів «з території проведення антитерористичної операції (на період її проведення)» доповнити словами «з території здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення)»;
в абзаці першому частини сімнадцятої:
після слова «визнаним» доповнити словами «постраждалими учасниками Революції Гідності»;
після слів «антитерористичних операцій» доповнити словами «здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях»;
після слів «в антитерористичній операції» доповнити словами «у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях».
21. Пункт 5 частини першої статті 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 11, ст. 75; 2017 р., № 40-41, ст. 383) після слів «ветеранам війни» доповнити словами «постраждалим учасникам Революції Гідності».
22. У частині восьмій статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9, № 47, ст. 800):
пункт 5 викласти в такій редакції:
«5) особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни, особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи»;
у пункті 6 слово «інваліди» замінити словами «особи з інвалідністю».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу другого підпункту 1, абзаців другого та п’ятого підпункту 2 пункту 11, абзацу другого підпункту 2 пункту 14, абзацу сьомого підпункту 2 пункту 20 розділу I цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2019 року.
2. Встановити, що право на встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни мають також особи віком до 18 років, які до набрання чинності цим Законом отримали інвалідність внаслідок поранення чи іншого ушкодження здоров’я, одержаних від вибухових речовин, боєприпасів і військового озброєння, на території проведення антитерористичної операції під час її проведення.
3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
22 травня 2018 року.
№ 2443-VІІІ.