ЗАКОН УКРАЇНИ
 

Верховна Рада України постановляє:

І. Статтю 8 Закону України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; 2012 р., № 39, ст. 463; 2014 р., № 1, ст. 1) після частини шостої доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється».
У зв’язку з цим частини сьому і восьму вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,
3 липня 2018 року.
№ 2484-VІІІ.