Постанова Верховної Ради України

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної 

Ради України Верховна Рада України постановляє:
1. Включити до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) (реєстр. № 9037), поданий Президентом України як невідкладний.
2. Законопроект про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 20 вересня 2018 року.
№ 2555-VІІІ.

Законопроект

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору)

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141) такі зміни:
1. Абзац п’ятий преамбули після слів «громадянської злагоди на землі України» доповнити словами «та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».
2. Пункт 5 частини першої статті 85 викласти в такій редакції:
«5) визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
3. Статтю 102 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
4. Статтю 116 доповнити пунктом 11 такого змісту:
«11) забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору».
5. Пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.