Постанова Верховної Ради України

Усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, з метою протидії реальним та потенційним загрозам національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, терористичній діяльності та порушенням прав і свобод людини і громадянина шляхом поширення інформаційної пропаганди, виходячи з необхідності неухильного і всебічного забезпечення конституційних прав і свобод громадян на збирання, зберігання, використання та поширення інформації, захищеності людини, суспільства і держави від руйнівних інформаційно-психологічних впливів, захисту українського суспільства від агресивного впливу деструктивної пропаганди, протидії пропаганді війни, закликам до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом та порушення суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення вільного обігу інформації, крім випадків, передбачених законом, розвитку медіа-культури суспільства та соціально відповідального медіа-середовища, формування ефективної правової системи захисту особи, суспільства та держави від деструктивних пропагандистських впливів, створення з урахуванням норм міжнародного права системи і механізмів захисту від негативних зовнішніх інформаційно-психологічних впливів, передусім пропаганди, констатуючи, що у діяльності юридичних осіб, перелік яких наведено у додатку 1 до цієї Постанови, наявні системні ознаки наслідування дискурсивних практик російської імперсько-шовіністичної пропаганди, на постійній основі фіксуються прояви пропаганди і поширення ідеології тероризму, відповідно до положень статті 4 та частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування до юридичних осіб, наведених у додатку 1 до цієї Постанови, таких персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій):
1) блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
2) запобігання виведенню капіталів за межі України;
3) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;
4) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність)
яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;
5) заборона користування радіочастотним ресурсом України;
6) обмеження або припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування;
7) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно із Законом України «Про санкції»;
8) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;
9) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
10) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;
11) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;
12) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим Законом України «Про санкції».
2. Рекомендувати Раді національної безпеки і оборони України прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо юридичних осіб, перелік яких наведено у додатку 1 до цієї Постанови.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ.

м. Київ, 4 жовтня 2018 року.
№ 2589-VIII.

ДОДАТОК ДИВИТИСЬ>>>