Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи за дорученням Голови Верховної Ради Андрія Парубія розглянув звіт Рахункової палати України щодо аудиту ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти.

За висновком Рахункової палати, протягом 2015—2017 років органи державної влади не забезпечили створення ефективної системи контролю за цими викидами. За оцінкою РП, така ситуація склалася, зокрема, через відсутність низки нормативно-правових актів, які мають врегульовувати ці питання. На думку РП, потребують вдосконалення та взаємоузгодження нормативно-правового забезпечення адміністрування екологічного податку, встановлення строків проведення інвентаризації викидів та скидів, уніфікація одиниць виміру гранично допустимих викидів (скидів) забруднюючих речовин тощо.
Комітет вирішив рекомендувати Кабінету Міністрів забезпечити вирішення порушених Рахунковою палатою питань ефективності виконання повноважень органами державної влади в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження екологічного податку за викиди за-бруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти.

Музеїв має бути багато

Голова Комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький узяв участь у відкритті Київського музейного форуму «Сучасний музей: консервативність чи інновації?». 
Микола Княжицький назвав форум важливим майданчиком розвитку музейної галузі. Парламентарій зауважив, що у сфері культури вже відбулося багато позитивних змін. «Ми спробували зробити все можливе для розвитку українського кіно, обмежити іноземне втручання в культурні процеси; зробили багато для збереження історико-культурних та архітектурних пам’яток, пам’яток, що внесені до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО. Працюємо над архівною справою і переходимо до музейної сфери», — сказав він.
Микола Княжицький наголосив на потребі здійснити реформування всієї сфери. «Очевидно, що має бути прийнято новий ефективний закон. Необхідно підтримати такі музеї економічно, методично, змінити систему управління музеями», — підкреслив парламентарій. Водночас М. Княжицький відзначив, що художні музеї мають недостатньо фінансових можливостей для закупівлі полотен, історичні музеї — для реставрації або здійснення археологічних робіт. Крім того, в Україні майже немає музеїв наративних, які б розповідали історію, застосовуючи сучасні технології, мультимедіа. Такі музеї фінансуються за окремими проектами».
«Музеї мають бути різні, їх має бути багато. І для цього повинна бути програма розвитку музейної справи, яку Міністерство культури України мало б запропонувати», — підсумував Микола Княжицький.

Як осучаснити фінансові послуги

Заступник голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Руслан Демчак у складі української делегації у Брюсселі зустрівся із представниками Європарламенту, Єврокомісії та Місією України в ЄС.
Українська делегація провела низку зустрічей з метою виключення із Директиви 2013/36/ЄС Європейського парламенту від 26 червня 2013 року вимоги 
стосовно статутного капіталу 5 мільйонів євро для кредитних спілок України. Така стратегічна мета поїздки була продовженням діалогу з Генеральним директоратом із фінансової стабільності, фінансових послуг та ринків капіталу Європейської комісії.
Крім того, на зустрічах обговорювали питання імплементації Україною Директив ЄС 2014/59/ЄС та 2014/49/ЄС Європейського парламенту з метою запровадження системи гарантування вкладів депозитів для членів кредитних спілок. Ще одним із ключових питань було звернення до європейських колег із проханням надіслати оновлений перелік актів законодавства ЄС у сфері фінансових послуг до Угоди між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами — з другого.

За повідомленнями Інформаційного управління апарату Верховної Ради України.