Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти 17 жовтня 2018 року провів спільне засідання з Президією Національної академії наук України (далі НАН України) та розглянув питання «Національна академія наук України: основні засади розвитку та державної підтримки».
Зазначена тема надзвичайно актуальна в контексті визначення ролі науки в розвитку суспільства та держави, а також відповідного місця НАН України у цьому процесі з урахуванням 100-річного досвіду діяльності Академії наук. Проведення цього засідання відповідає рішенню Верховної Ради України щодо відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2018 році та Указу Президента України «Про відзначення 100-річчя Національної академії наук України» № 136/2017 від 18 травня 2017 року.
У засіданні взяли участь народні депутати України — члени комітету Олександр Співаковський, Іван Кириленко, Олексій Скрипник, Тарас Кремінь, Володимир Литвин, члени Президії НАН України на чолі з президентом НАН України Борисом Патоном, а також заступник міністра освіти і науки України Максим Стріха, голова Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій Анатолій Білоус, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень, директори провідних установ НАН України, науковці та інші запрошені.
Відкриваючи спільне засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президії НАН України президент НАН України Борис Патон висловив вдячність членам комітету за рішення започаткувати проведення виїзних засідань в Президії НАН України та установах Академії для обговорення гострих і проблемних питань наукової сфери.
Він наголосив, що тільки належна підтримка науки та інновацій з боку держави здатна забезпечити виведення країни на високий рівень розвитку. Минулого року Україна піднялась на сім позицій у Глобальному рейтингу інновацій та посіла 43-тє місце із 126 країн світу. Проте цього явно недостатньо, зважаючи на її інтелектуальний потенціал. А подальше зростання можливе лише за умови належної підтримки вчених і створення державою сприятливого інноваційного клімату.
Вагоме значення мало прийняття Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Новий закон, зокрема, суттєво посилив науково-експертні функції Академії. Тільки минулого року до комітетів Верховної Ради України фахівцями НАН України було надано понад 200 експертних висновків. НАН України готова й надалі активно працювати з наукового забезпечення розв’язання найважливіших державних проблем.
Крім того, президент НАН України повідомив, що недавно до Мінекономрозвитку України надіслано матеріали та ініціативні пропозиції, зокрема, з таких актуальних питань, як забезпечення функціонування Об’єднаної енергетичної системи України, аміакопроводу до Одеського припортового заводу, визначення технічного стану мостових споруд 
м. Києва. Ці пропозиції включають також й окремі дуже важливі для країни науково-технічні розробки установ Академії. У 2016 році пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та відповідні тематичні напрями наукових досліджень і науково-технічних розробок було продовжено до 2020 року без передбачених законодавством прогнозних досліджень. Для того, щоб нині розпочинати роботу з формування оновлених пріоритетів розвитку науки і техніки на наступний період необхідно скасувати мораторій на формування нових державних цільових наукових і науково-технічних програм.
Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Олександр Співаковський у своєму розлогому виступі високо оцінив роль НАН України, яка за 100 років свого існування отримала значні наукові здобутки й авторитет у світовій науці й посідає значне місце в науковому розв’язанні найважливіших проблем держави, а також висловив переконання, що Україні потрібні істотні зміни у ставленні до науки з боку державної влади. Він наголосив, що становлення та економічне зростання України можливі лише за умов підтримки вітчизняної науки, її активного залучення до розв’язання комплексу проблем, що стоять перед державою.
Також перший заступник голови комітету О. Співаковський зупинився на питаннях:
— відсутності ефективного державного управління науковою та науково-технічною сферою, державного замовлення на наукові дослідження та розробки;
— потреби збільшення коштів, що спрямовуються на наукову і науково-технічну діяльність;
— необхідності сприяння змінам в інноваційній діяльності та наукоємних технологіях;
— відтоку молодих науковців і важливості залучення до наукових установ талановитої молоді за рахунок систем цільової фінансової підтримки.
Доповідь «Основні засади розвитку та державної підтримки НАН України» проголосив перший віце-президент НАН України академік НАН України Антон Наумовець.
З доповіддю «Про розроблення державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності» виступив віце-президент НАН України академік НАН України Анатолій Загородній.
Доповідь «Про сучасний стан наукової та науково-технічної сфери і заходи з її удосконалення» виголосив заступник голови Комітету з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань наукової та науково-технічної діяльності народний депутат України Іван Кириленко.
В обговоренні питання взяли участь академіки НАН України А. Білоус, О. Пономаренко, В. Семиноженко, З. Назарчук, Я. Яцків, В. Горбулін, доктор фізико-математичних наук О. Антонюк, народні депутати України О. Скрипник, Т. Кремінь, 
В. Литвин, заступник міністра освіти і науки України М. Стріха.
Оцінюючи результати спільного засідання Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти та Національної академії наук України, було зауважено, що ця зустріч є переконливим свідченням обопільного бажання Академії та комітету посилити взаємодію з удосконалення правових засад функціонування і розвитку вітчизняної науково-технічної сфери. Плідне і дуже корисне обговорення не лише окреслило стан і проблеми діяльності Національної академії наук України, а й виявило спільне розуміння необхідності істотної державної підтримки всієї наукової сфери.
Учасники засідання висловили   впевненість, що така співпраця дасть змогу виробити конструктивні та дієві пропозиції щодо розв’язання наболілих проблем наукової сфери і реалізувати їх на практиці.
За результатами обговорення Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти та Президія НАН України прийняли відповідне спільне рішення.
Для налагодження довготривалого взаємовигідного співробітництва, створення законодавчої бази ефективної державної наукової та науково-технічної політики, активного залучення вчених Академії до розроблення та експертного оцінювання проектів законодавчих актів перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, голова підкомітету з питань вищої освіти О. Співаковський та президент Національної академії наук України академік НАН України Б. Патон підписали Меморандум про співробітництво.

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти.
Президія Національної академії наук України.