Нещодавно за ініціативою Інституту законодавства Верховної Ради України започатковано Міжнародний центр моніторингу інвестиційного законодавства. На важливості цього питання неодноразового наголошувало керівництво держави, відзначаючи питання інвестиційної політики серед пріоритетів своєї діяльності. Нині ж ідеться про необхідність чіткого правового моніторингу, здатного не просто висвітлити наявні проблеми, а й запропонувати конкретні кроки для об’єднання зусиль представників влади й бізнесу. Досвід такої діяльності має Інститут законодавства, який зарекомендував себе як унікальний експертний майданчик, спроможний забезпечити об’єднання наукової, правничої, економічної, політологічної думки з потребами та побажаннями іноземних бізнесових кіл щодо інвестування в економіку України. Тож видається логічним, що Міжнародний центр моніторингу інвестиційного законодавства створюється як проект Інституту законодавства.

Метою центру є вдосконалення інвестиційного законодавства України. При цьому пріоритетне завдання вбачається в підготовці фахових рекомендацій у частині розробки та застосування інвестиційного законодавства, зокрема, захисту іноземних інвестицій із використанням досвіду вітчизняних і зарубіжних експертів, а також урахуванням відповідних міжнародних стандартів. Очікується, що проведення моніторингу законодавства з питань інвестування дасть змогу підготувати конкретні рекомендації для органів законодавчої та виконавчої влади України та втілити їх у правову площину.
У засіданні взяли участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства закордонних справ України, іноземних посольств, бізнесових та громадських організацій, вітчизняні та зарубіжні фахівці у сфері інвестицій, співробітники Інституту законодавства Верховної Ради України.
Зі вступним словом до присутніх звернувся директор Інституту законодавства, академік НАН України Олександр Копиленко, який окреслив мету, формат, завдання та перспективні результати від створення Міжнародного центру моніторингу інвестиційного законодавства. Він поділився власним досвідом, оскільки на початку 1990-х як співробітник юридичного відділу апарату парламенту брав участь у розробці перших профільних законопроектів, характерною рисою яких був певний романтизм, притаманний тогочасному етапу становлення правової системи держави. Олександр Копиленко також зазначив, що ідея створення центру активно підтримується Комітетом Верховної Ради України з питань економічної політики, з яким Інститут підтримує тісні контакти.
Активну участь у дискусії щодо проблем інвестиційного законодавства взяв Посол з особливих доручень МЗС України Ігор Ніколайко, який, зокрема, проаналізував етапи формування законодавства щодо інвестицій за роки незалежності України та підтримав пропозицію щодо створення Міжнародного центру моніторингу інвестиційного законодавства.
Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Партха Сатпатхі поділився досвідом інвестиційної політики в його країні. Зі свого боку представник посольства КНР в Україні Ліу Юн відзначив активізацію інвестиційної діяльності компаній їхньої країни останніми роками та інтерес китайського бізнесу до інвестування у вітчизняну економіку. Дипломат охарактеризував зміни українського інвестиційного законодавства та наголосив, що китайські фахівці постійно здійснюють його моніторинг.
На частих змінах законодавства та необхідності законодавчих гарантій вивезення прибутку, отриманого іноземними інвесторами внаслідок реалізації інвестиційних проектів, наголосив фахівець турецької державної установи «Офіс з просування експорту» П’єр Слейман. Інший представник Туреччини від Правління Міжнародної спілки бізнесменів Туреччини — Бурак Пехливан — висловився за скасування законодавчих бар’єрів щодо ввезення товарів для реалізації інвестиційних проектів. Його підтримала і виконавчий директор Канадсько-Української торгової палати Емма Турос, яка до того ж висловила занепокоєння можливими змінами «зеленого» тарифу, що встановлює пільгові умови для розвитку альтернативної енергетики.
За результатами дискусії очікується підготовка науково обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері державного регулювання інвестиційної політики.
У цілому сторони зійшлися на тому, що центр здійснюватиме моніторинг, покликаний спростити вивчення особливостей інвестиційного законодавства, проводитиме оцінку ризиків щодо інвестиційного клімату України та можливостей, які відкриваються в разі його покращення. Це дасть змогу оперативно інформувати потенційних партнерів про удосконалення державного регулювання у сфері залучення іноземних інвестицій.
Важливим також є те, що Центр моніторингу інвестиційного законодавства працюватиме публічно, а представники бізнесу матимуть змогу безпосередньо контактувати з науковцями та юристами-практиками.