Затверджено

рішенням Комітету Верховної Ради України

з питань запобігання і протидії корупції

від 16 січня 2019 року, протокол № 130

Діяльність Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (далі — Комітет) протягом дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання здійснювалася відповідно до затвердженого 5 вересня 2018 року плану роботи Комітету (протокол № 122) із урахуванням прийнятих парламентом рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва.

Упродовж дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання діяльність Комітету була зосереджена на ухваленні законопроектів про внесення змін у закони антикорупційної сфери та на роботі з впровадження вже чинних законів у цій сфері.

У період вересня 2018 року — січня 2019 року проведено 9 засідань Комітету. На цих засіданнях розглянуто і обговорено 897 питань, з яких 806 пов’язано із здійсненням законопроектної функції, 77 питань стосувалися організації роботи Комітету, 13 питань контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України та власних рішень.

У звітному періоді Комітетом отримано 663 доручення Голови Верховної Ради України щодо здійснення відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» антикорупційної експертизи законопроектів та підготовки експертного висновку щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

За цей самий період Комітетом затверджено 806 експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів, із них 28 законопроектів визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства.

Висновки до 3 законопроектів, предмет правового регулювання яких віднесено до повноважень Комітету, направлено в Комітет, який є головним з підготовки і попереднього розгляду законопроектів.

Комітетом розглянуто 3 проекти законів, у яких Комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду, та внесено для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, зокрема:

5 вересня 2018 року (протокол № 122) Комітетом розглянуто і обговорено проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо підвищення ролі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (реєстр. № 8375), поданий Кабінетом Міністрів України.

Нормами законопроекту пропонується включити до Закону України «Про запобігання корупції» положення щодо антикорупційних уповноважених підрозділів (осіб), які дотепер регулюються актами уряду та не мають достатньої правової основи для діяльності.

Комітет прийняв рішення, що проект Закону про внесення зміни до Закону України «Про запобігання корупції» щодо підвищення ролі уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (реєстр. № 8375) відповідає вимогам антикорупційного законодавства та рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду його в першому читанні відхилити, оскільки:

по-перше, у законопроекті пропонується збільшити перелік державних органів, в яких утворюватимуться (визначатимуться) уповноважені підрозділи (особи), а також пропонується утворити (визначити) такі підрозділи (осіб) в органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління будь-якого державного органу (а не тільки органів виконавчої влади) або органу місцевого самоврядування;

по-друге, уповноважені підрозділи (уповноважені особи), які законопроектом пропонується створити майже у всіх державних органів відповідно до норм Бюджетного Кодексу України, повинні бути окремими розпорядниками бюджетних коштів, яким у державному бюджеті України передбачатимуть видатки на оплату праці;

по-третє, сумнівною з точки зору необхідності створення видається запропонована законодавча ініціатива щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.

16 січня 2019 року (протокол № 130) Комітетом розглянуто і обговорено проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо удосконалення механізму визначення членів комісії зовнішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (реєстр. № 8291), поданий народним депутатом України Дерев’янком Ю. Б.

Комітет прийняв рішення, що проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» щодо удосконалення механізму визначення членів комісії зовнішнього контролю Національного антикорупційного бюро України (реєстр. № 8291) відповідає вимогам антикорупційного законодавства та рекомендував Верховній Раді України повернути законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.

16 січня 2019 року (протокол № 130) Комітетом розглянуто і обговорено проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання корупції) (реєстр. № 9008), поданий народним депутатом України Шаховим С. В.

Комітет прийняв рішення, що проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю у сфері запобігання корупції) (реєстр. № 9008) відповідає вимогам антикорупційного законодавства, але разом з тим рекомендував Верховній Раді України за результатами розгляду його в першому читанні відхилити, оскільки:

по-перше, чинною редакцією частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено здійснення додаткового заходу фінансового контролю — повідомлення суб’єктом декларування про суттєві зміни у майновому стані шляхом заповнення відповідної електронної форми на веб-сайті Національного агентства через власний персональний електронний кабінет у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законодавча ініціатива щодо виключення такого обов’язку декларанта та відповідно звільнення від адміністративної відповідальності за неповідомлення та несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не узгоджуватиметься із загальним змістом та порядком застосування антикорупційних заходів, визначених Законом України «Про запобігання корупції» та призведе до зменшення рівня прозорості та зниження дієвості здійснення фінансового контролю суб’єктів декларування;

по-друге, заходи, що підвищують підконтрольність та прозорість діяльності суб’єктів декларування, слугують додатковим запобіжником від вчинення ними корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

по-третє, ефективний моніторинг способу життя суб’єктів декларування можливий у разі залучення до цих процесів якомога більшої кількості зацікавлених сторін, у тому числі громадськості.

Окрім того, подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування дає змогу компетентним органам оперативно реагувати на порушення обмежень, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

Саме тому подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суб’єктів декларування як додатковий захід фінансового контролю є дуже важливим та здійснюється відповідно до міжнародних стандартів в антикорупційній сфері.

Крім того, 21 листопада 2018 року (протокол № 127) Комітетом розглянуто і обговорено як актуальний проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про очищення влади» щодо застосування критеріїв здійснення очищення влади до окремих категорій осіб (реєстр. № 8525), поданий народним депутатом України Паламарчуком М. П.

Комітет прийняв рішення, що проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про очищення влади» щодо застосування критеріїв здійснення очищення влади до окремих категорій осіб (реєстр. № 8525) не відповідає вимогам антикорупційного законодавства та рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні його відхилити.

З метою реалізації вимог статті 12 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» 5 вересня 2018 року (протокол № 122) Комітетом оголошено Кваліфікаційний відбір представника від Верховної Ради України в члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

За результатами поданих документів і їх обговорення з громадськими організаціями рішення Комітету ще не приймалося.

З метою здійснення контрольної функції та на виконання положення статті 26 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України» 3 жовтня 2018 року (протокол № 124) у Комітеті обговорено презентований директором Національного антикорупційного бюро України Ситником А. С. Звіт з основних питань діяльності Національного бюро, виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб (за перше півріччя 2018 року).

Упродовж звітного періоду члени Комітету взяли участь у заходах, на яких обговорювалися питання запобігання корупції в Україні, зокрема, в проведенні круглих столів, окремих зустрічей, пов’язаних із взаємодією з представниками відомих міжнародних організацій у сфері запобігання і протидії корупції.

17 вересня 2018 року представники Комітету взяли участь у міжнародній конференції на тему: «Покращення методології, практики та якості законодавчого процесу та законотворчості в Україні», де обговорювалося: реформування законодавчого процесу та формування політики на шляху до стандартів Європейського Союзу; покращення підготовки актів законодавства та законотворчого процесу як ключовий чинник інтеграції України в ЄС; ефективний урядовий процес та належна якість підготовки актів законодавства як наріжний камінь успішних реформ; забезпечення належного врядування, уникаючи надмірного регулювання.

18 вересня 2018 року Заступник голови Комітету І. Попов узяв участь у дискусії у форматі круглого столу на тему: «Законопроект проти корупції: механізм повної відповідальності» організованій редакцією «Голосу України», де обговорювали посилення законодавчої бази та необхідність вдосконалення процесу боротьби з корупцією.

19 вересня 2018 року в Комітеті відбулася робоча зустріч народних депутатів України — членів Комітету з експертом Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) Драго Кос.

Робоча зустріч була присвячена питанню реалізації рекомендацій, викладених в експертній думці Міжнародної антикорупційної консультативної ради (МАКР) на тему: «Е-декларації як спосіб виявлення статків, набутих незаконним шляхом».

20 вересня 2018 року представники Комітету взяли участь у презентації посібника «Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки», який був підготовлений Програмою USAID РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.

25 вересня 2018 року в Комітеті організовано та проведено робочу зустріч з делегацією Литовської Республіки, присвячену обговоренню досвіду Литви в боротьбі з корупцією та викликами, що постають під час реалізації антикорупційної політики в обох державах, а також питання щодо ефективності функціонування і співробітництва антикорупційних інституцій, забезпечення незалежності системи цих органів та актуальні питання впровадження електронного декларування.

У зустрічі взяли участь: народні депутати України — члени Комітету та Голова Антикорупційного комітету Сеймасу Литви та колишній Директор Служби розслідування фінансових злочинів Віталіус Ґайліус (Vitalijus Gailius), депутати Сеймасу Литви, члени Антикорупційного комітету Рімантас Даґис (Rimantas Dagys) та Юрґіс Разма (Jurgis Razma), заступник Директора Служби розслідування фінансових злочинів Міндауґас Петраускас (Mindaugas Petrauskas), радник Антикорупційного комітету Лайма Раґаускєне (Laima Ragauskiene).

4 жовтня 2018 року представники Комітету взяли участь у семінарі з питань запобігання корупції, організованому Національною академією державного управління при Президентові України.

19 жовтня 2018 року під головуванням народного депутата України — голови підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції І. Луценка проведено круглий стіл на тему: «Надання бійцям-добровольцям України всеукраїнського статусу».

У заході взяли участь представники Адміністрації Президента України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби, громадської організації ветеранів — учасників антитерористичної операції на сході України «Мілітарна ініціатива».

За результатами круглого столу прийнято рішення про підготовку поправок до проекту Закону України про комбатантів України (реєстр. № 9181 від 09.10.2018 року).

Крім того, були обговорені проекти законів: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції» (реєстр. № 8227 від 04.04.2018 року); «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання добровольцям статусу учасника бойових дій» (реєстр. № 8227-1 від 18.04.2018 року); «Про визнання добровольців учасниками бойових дій, їх соціальний і правовий статус» (реєстр. № 8227-2 від 19.04.2018 року).

31 жовтня 2018 року в Комітеті відбулася зустріч народного депутата України Соболєва Є. В. зі старшим федеральним суддею США Марком Вулфом, відомим, зокрема, судовими процесами щодо мафії та корупції у ФБР. Зустріч була присвячена підтримці створення Вищого антикорупційного суду в Україні та перспективам створення міжнародного антикорупційного суду.

У жовтні 2018 року Заступник голови Комітету І. Попов разом з іншими представниками Верховної Ради України в Міжпарламентському Союзі (МПС) узяв участь у засіданні Геополітичної групи «12+», на якому розглядалося питання створення та функціонування Групи МПС з питань протидії тероризму.

1 листопада 2018 року під головуванням народного депутата України — голови підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції І. Луценка проведено круглий стіл на тему: «Корупційні ризики та напрямки вдосконалення проекту Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність (реєстр. № 9055)».

У заході взяли участь представники Національної асоціації адвокатів України, представники органів адвокатського самоврядування, адвокати, представники інститутів громадянського суспільства, незалежна громадськість та експерти.

За результатами круглого столу прийнято рішення про направлення до Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції інформації, що проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність (реєстр. № 9055) не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

2 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь у міжвідомчому круглому столі на тему: «Роль інституту викривачів у запобіганні та протидії корупції», організованому Національною академією внутрішніх справ, де було обговорено комплекс надзвичайно актуальних питань законотворчості та практичного застосування антикорупційних реформ.

7 листопада 2018 року у Комітеті відбулася робоча зустріч з представниками Представництва Європейського Союзу в Україні щодо II фази діяльності антикорупційної ініціативи ЄС. Під час зустрічі обговорювалися питання можливості технічного співробітництва з Комітетом щодо антикорупційної експертизи проектів законів.

15 листопада 2018 року представники Комітету взяли участь у публічному обговоренні у форматі круглого столу проекту Дорожньої карти реформ (Антикорупційна реформа).

16 листопада 2018 року у Комітеті під головуванням народного депутата України — голови підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством І. Луценка проведено круглий стіл на тему: «Військово-лікарська експертиза: корупційні ризики та бюрократичні перепони».

У заході взяли участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Збройних Сил України, Національної гвардії України, Генеральної прокуратури України, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь», громадськість та журналісти.

При обговоренні теми заходу заслухано представників громадськості — учасників війни щодо актуальних проблем забюрократизованої корупційної системи проходження військово-лікарської експертизи учасниками антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил на сході України.

19 листопада 2018 року у Верховній Раді України відбулася тематична зустріч у форматі круглого столу на тему: «Законодавство України щодо запобігання і протидії корупції: практика застосування в органах місцевого самоврядування, шляхи подальшого вдосконалення». Зустріч проведена Апаратом Верховної Ради України спільно з Комітетом з питань запобігання і протидії корупції, Комітетом з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, проектом USAID ПУЛЬС та представниками органів місцевого самоврядування.

У заході взяли участь народні депутати України — члени Комітету, керівництво Апарату Верховної Ради України та представники Національного агентства України з питань державної служби, Національного агентства з питань запобігання корупції, Асоціації міст України, Української асоціації районних обласних рад, керуючі справами виконавчого апарату обласних рад, керуючі справами виконавчих комітетів міських рад, міст, обласних центрів, секретаріату Київської міської ради та апарату Київської міської державної адміністрації.

Під час зустрічі та дискусії обговорено перші кроки в запобіганні корупції, зокрема, про антикорупційне законодавство. Учасники заходу зазначили, що запобігання корупції в органах місцевого самоврядування потребує ініціативності з боку самих посадових осіб та громадськості й потребує тривалих соціальних, економічних, політичних і правових перетворень, та подальші дії повинні бути спрямовані на формування активної громадянської позиції із запобігання корупції, підвищення правової культури громадян та формування в них моральної нетерпимості до будь-яких корупційних проявів, забезпечення відкритості та прозорості діяльності органів місцевого самоврядування, реалізацію антикорупційних програм на місцевому рівні.

6 грудня 2018 року Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Ю. Савчук узяв участь у п’ятому засіданні у форматі круглого столу Наглядової ради Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUAСI) щодо презентації Квартального звіту, затвердження робочого плану EUAСI на 2019 рік та представлення плану діяльності до травня 2020 року.

У заході також узяли участь директор Національного антикорупційного бюро України Ситник А. С., Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Мангул О. А. та Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів Янчук А. В.

На заході заслухано презентацію Голови Програми EUAСI Еки Ткешелашвілі щодо стану реалізації програми розбудови антикорупційних інституцій в Україні та висвітлено питання парламентського нагляду за процесом реформування і зміцнення спроможності з ретельного аналізу та вдосконалення стратегічної нормативно-правової бази, а саме посилення спроможності Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції із ретельного аналізу й покращення нормативно-правової бази у сфері боротьби з корупцією.

10 та 11 грудня 2018 року представники Комітету взяли участь у семінарі-тренінгу на тему: «Верховенство права в нормопроектувальній діяльності Апарату Верховної Ради України». Захід проходив за підтримки Офісу Ради Європи України та за проектом «Підтримка конституційних і правових реформ, конституційне правосуддя та надання допомоги Верховній Раді України у проведенні реформ, спрямованих на підвищення її ефективності».

Для забезпечення основних напрямів діяльності в Комітеті активно діяли підкомітети, працювали створені в підкомітетах робочі групи.

Відповідно до статей 37 та 38 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» у Комітеті 13 вересня 2018 року при підкомітеті з питань запобігання і протидії політичній корупції Комітету з питань запобігання і протидії корупції проведено засідання Науково-експертної ради (створеної 17 липня 2017 року).

У заході взяли участь голова підкомітету Ю. Буглак, народні депутати України — члени підкомітету, 12 докторів юридичних наук провідних вищих навчальних закладів та наукових інститутів.

Засідання було присвячено обговоренню стану підготовки змін та доповнень до чинного законодавства щодо запобігання політичній корупції. Зокрема, обговорено позиції стосовно визначення терміну «політична корупція», проведено дискусію щодо суб’єктного складу та механізму притягнення до юридичної відповідальності за дії, що мають ознаки політичної корупції.

18 вересня 2018 року в Комітеті під головуванням народних депутатів України І. Луценка та Ю. Дерев’янка відбулося спільне засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством та підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування на тему: «Систематичне порушення законодавства України державними реєстраторами під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно».

20 вересня 2018 року в Комітеті під головуванням народних депутатів України Ю. Дерев’янка, І. Луценка та О. Осуховського відбулося спільне засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством, підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції та підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування на тему: «Систематичне порушення законодавства України державними реєстраторами під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно».

У засіданні взяли участь посадові особи Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, Відділу забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав, а також представники прокуратури та Національної поліції України.

За результатами засідання було направлено депутатське звернення до Міністерства юстиції України щодо надання інформації, необхідної для подальшого обговорення тематики, а також про порушення законодавства України державними реєстраторами під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

2 та 4 жовтня 2018 року в Комітеті під головуванням народних депутатів України Ю. Дерев’янка та О. Осуховського відбулося спільне засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції на тему: «Систематичне порушення законодавства України державними реєстраторами під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно».

На засіданні обговорено питання щодо незаконних дій державного реєстратора, посадових осіб прокуратури Миколаївської області, що призвели до позбавлення права власності на нерухоме майно і незаконного заволодіння нерухомим майном, та питання незаконних дій державного реєстратора щодо державної реєстрації права власності та права оренди на земельну ділянку, що розташована на вулиці Святошинській у місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області площею 10,2516 га, та щодо протиправної реєстрації права власності на 5 квартир, що розташовані в місті Київ та перебувають у службовому користуванні ОСББ «Авангард-Добробут».

За результатами засідання вирішено спільно з Міністерством юстиції України та правоохоронними органами напрацювати зміни до законодавства України, які б врегулювали питання діяльності державних реєстраторів під час здійснення державної реєстрації права власності на нерухоме майно та прогалини, які на сьогодні створюють умови для корупційних правопорушень з боку державних реєстраторів, а також вирішили звернутися до правоохоронних органів з метою повернення з незаконного користування у власність громади міста Вишневе земельної ділянки, що розташована в місті Вишневе Києво-Святошинського району Київської області площею 10,2516 га, та всебічно сприяти захисту прав громади на цю земельну ділянку.

11 жовтня 2018 року в Комітеті під головування народного депутата України І. Луценка відбулося засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством на тему: «Напрями вдосконалення проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) (реєстр. № 3433)».

За результатами засідання прийнято рішення про створення робочої групи щодо підготовки поправок до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України) (реєстр. № 3433) до другого читання.

7 листопада 2018 року у Комітеті під головуванням народного депутата України Ю. Буглака відбулося засідання підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції, на якому було розглянуто питання політичної корупції.

Зокрема, члени підкомітету розглянули і обговорили пропозиції Науково-експертної ради, яка працює при підкомітеті, щодо законодавчого закріплення визначення терміну «політична корупція», суб’єктного складу та механізмів притягнення до юридичної відповідальності за дії, що мають ознаки політичної корупції.

Думку Науково-експертної ради викладено в напрацьованому проекті «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» (щодо відповідальності за політичну корупцію), який планується оформити як законодавчу ініціативу народних депутатів України.

За результатами дискусії народні депутати України вирішили направити вказаний проект на опрацювання та викладення експертної думки до Національного агентства з питань запобігання корупції.

9 листопада 2018 року у Комітеті під головуванням народних депутатів України Ю. Дерев’янка та І. Луценка відбулося спільне засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування та підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством на тему: «Обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту громадських діячів та професійної діяльності журналістів».

У заході взяли участь народні депутати України, журналісти, які постраждали від нападів та перешкоджань журналістській діяльності, та громадські активісти.

На засіданні було презентовано підготовлений народними депутатами України варіант проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення захисту громадських діячів та професійної діяльності журналістів», обговорено основні положення проекту та важливість його прийняття.

5 грудня 2018 року в Комітеті під головуванням народного депутата України Ю. Буглака відбулося засідання підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції, на якому продовжили обговорення питання законодавчого урегулювання політичної корупції.

Зокрема, члени підкомітету обговорили окремі причини політичної корупції та шляхи їх розв’язання, презентовані народним депутатом України — членом підкомітету Ю. Дерев’янком. На його думку, політична корупція проявляється й у використанні особами, що обіймають політичні посади, посадовими особами органів прокуратури, правоохоронних органів або судової гілки влади важелів впливу для отримання вигоди у власних інтересах. Внаслідок цього члени їх сімей або близькі особи в короткі строки стають «успішними бізнесменами».

7 грудня 2018 року в Комітеті під головуванням народного депутата України І. Луценка відбулося засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування на тему: «Гірський хребет Свидовець: перспективи та загрози розвитку».

У заході взяли участь співробітники Інституту зоології НАНУ імені І. І. Шмальгаузена, Географічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Державного природознавчого музею НАНУ (місто Львів), Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, а також посадові особи Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Карпатського біосферного заповідника, Академії етики та економіки, місцеві підприємці, представники природоохоронних органів.

На засіданні обговорено проект зведення гірськолижного курорту «Свидовець» в долині Чорної Тиси та на схилах Свидовецького хребта (замовник проекту — Рахівська та Тячівська райдержадміністрації Закарпатської області).

Попередньо проаналізувавши згаданий проект, присутні на засіданні дійшли висновку, що проектована діяльність може завдати значної шкоди природним комплексам Свидовецького масиву та верхів’ям басейну транскордонної річки Чорна Тиса.

За результатами засідання прийнято рішення звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України про невідповідність державній політиці розбудови природно-заповідного фонду України, що суперечить інтересам України в рамках виконання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (збереження територій Смарагдової мережі).

11 грудня 2018 року в Комітеті під головуванням народного депутата України І. Луценка відбулося засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого самоврядування на тему: «Відновлення функціонування банківських установ. Шляхи повернення на ринок».

У заході взяли участь народні депутати України, посадові особи Кабінету Міністрів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представники органів судової гілки влади, зокрема Верховного Суду України, Національної школи суддів України, експерти та громадськість.

На засіданні розглядалось питання неврегульованості законодавством механізму відновлення функціонування банку щодо якого в судовому порядку визнані протиправними та скасовані рішення Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про віднесення таких банків до категорії неплатоспроможних і введення до них тимчасової адміністрації та/або відкликання банківської ліцензії, ліквідацію банку.

Учасники засідання дійшли висновку, що відсутність законодавчого механізму відновлення функціонування цих банків є порушенням Конституції України та створює низку корупційних ризиків у питаннях дискреційного виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб окремих банків з ринку.

Під час засідання було презентовано напрацювання проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення функціонування банківських установ щодо яких у судовому порядку скасовано постанови Національного банку України та рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та введення тимчасової адміністрації та/або відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

За результатами засідання прийнято рішення про створення робочої групи з доопрацювання презентованого проекту Закону та здійснення заходів депутатського реагування.

19 грудня 2018 року в Комітеті під головуванням народного депутата України А. Немировського відбулося засідання підкомітету з питань запобігання і протидії корупції у сфері екології та охорони навколишнього природного середовища.

На засіданні обговорено інформацію голови підкомітету А. Немировського та голови комісії з вивчення екологічного стану в місті Богодухів при Богодухівській міській раді Харківської області щодо екологічної ситуації та систематичного порушення екологічного законодавства підприємствами міста.

За результатами засідання прийнято рішення звернутися до Міністерства екології та природних ресурсів України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України та Державного бюро розслідувань.

20 грудня 2018 року в Комітеті під головуванням народного депутата України О. Барни відбулося засідання підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами на тему: «Щодо можливих зловживань, які призвели до додаткових нарахувань постачальниками газу за спожитий природній газ, та пошук шляхів недопущення таких ситуацій у майбутньому. Покращення державного регулювання у сфері постачання природного газу».

16 січня 2019 року в Комітеті під головуванням народного депутата України Ю. Буглака відбулося засідання підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції, на якому було підбито підсумки діяльності підкомітету за 2018 рік.

Голова підкомітету поінформував присутніх народних депутатів України, що у 2018 році підкомітетом проведено 6 засідань, у тому числі 4 — у рамках дев’ятої сесії. Підкомітет є одним з найактивніших робочих органів Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції.

Також Головуючий високо оцінив діяльність Науково-експертної ради при підкомітеті, яка напрацювала наукове обґрунтування визначенню терміну «політична корупція», суб’єктного складу і механізмів притягнення до юридичної відповідальності за дії, що мають ознаки політичної корупції.

У 2018 році активно діяла Робоча група з розробки змін до законодавства в частині визначення напрямків використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій, яка сформована з представників депутатського корпусу, представників політичних партій, громадських діячів та науковців.

Підкомітетом проведено опитування позицій провідних наукових установ щодо визначення напрямків використання коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій. Отримані результати визначили одностайну думку щодо напрямку розробки змін у сфері антикорупційного законодавства.

Також зазначено, що підкомітетом було розроблено проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України», який пройшов експертизу в Національному агентстві з питань запобігання корупції, та проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України» (щодо відповідальності за політичну корупцію).

22 січня 2019 року в Комітеті під головуванням народного депутата України І. Луценка відбулося засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством на тему: «Корупційні схеми у сфері технічного контролю транспортних засобів».

У заході взяли участь посадові особи Міністерства інфраструктури України, Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України, представники Національної поліції України та Національного агентства з питань акредитації України, представники декількох професійних громадських організацій та експерти.

На засіданні було обговорено питання вибіркового включення представниками Міністерства інфраструктури України деяких суб’єктів господарювання в реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, що свідчить про наявність необмежених дискреційних повноважень у представників міністерства.

Крім того, було зазначено про неповноцінне виконання Національним агентством з акредитації України своїх обов’язків та не опублікування відповідної публічної документації деяких суб’єктів господарювання, зокрема інформації про окремі атестати акредитації органу з інспектування відповідно до ДСТУ 17020:2014.

За результатами засідання підкомітету було прийнято рішення про направлення депутатського звернення до Кабінету Міністрів України з проханням вжити заходів щодо удосконалення нормативно-правового регулювання цієї сфери, посилення контролю за діяльністю Міністерства інфраструктури України.

24 січня 2019 року в Комітеті під головуванням народного депутата України І. Луценка відбулося засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством на тему: «Перспективи кримінальних справ щодо фінансових порушень на підприємствах «Укроборонпрому».

Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України, статті 87 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» 6 листопада 2018 року Верховною Радою України прийнято Постанову «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів» (реєстр. № 9262).

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції здійснює інформаційне та організаційне забезпечення роботи зазначеної Тимчасової слідчої комісії.

На виконання вимог вказаної Постанови Секретаріатом Комітету забезпечено проведення 8 засідань Тимчасової слідчої комісії, із них 2 виїзні засідання: 29—30 листопада 2018 року у місті Херсон та 17 грудня 2018 року у місті Одеса.

25 жовтня 2018 року представники Комітету взяли участь у конференції трудового колективу Апарату Верховної Ради України.

З метою реагування та в порядку контролю Комітет розглянув і обговорив:

— звернення народного депутата України — секретаря Комітету Добродомова Д. Є. з пропозицією ініціювати питання перед Головою Верховної Ради України А. Парубієм про визначення окремого дня розгляду Верховною Радою України законопроектів з антикорупційної тематики та про обрання Голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції (протокол № 122 від 5 вересня 2018 року);

— звернення народного депутата України — члена Комітету Соболєва Є. В. про забезпечення безперешкодної діяльності громадянського суспільства із запобігання і протидії корупції. За результатами обговорення Комітет звернувся 8 листопада 2018 року до Генеральної прокуратури України та Національної поліції України про надання інформації в межах, що не є таємницею слідства (протокол № 126 від 7 листопада 2018 року);

— інформацію народного депутата України — Голови підкомітету Буглака Ю. О. про офіційно оприлюднені факти прихованого спостереження за Релігійною організацією «Єврейська релігійна громада міста Києва», відчуження дружиною директора Національного антикорупційного бюро України Ситника А. С. спільного нерухомого майна на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та оприлюдненого рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 02.11.2018 року щодо обставин проходження спеціальної перевірки Ситником А. С. За результатами обговорення Комітет звернувся до Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції та Державної фіскальної служби України (протокол № 127 від 21 листопада 2018 року).

У період вересня 2018 року — січня 2019 року до Комітету надійшло і опрацьовано 3883 листи, звернення, заяви, скарги та інші матеріали, із них 28 звернень народних депутатів України, 2 інформаційні запити та 344 листи, звернення, заяви, скарги та інші матеріали Тимчасової слідчої комісії.

За результатами розгляду з метою реагування на порушення законності звернення, скарги, заяви і матеріали до них скеровувалися для відповідного реагування в межах, встановлених законами, органам державної влади та місцевого самоврядування.

Секретаріатом Комітету постійно здійснюється робота з інформаційного наповнення веб-сайту Комітету з метою оприлюднення стенограм, протоколів та аудіозаписів усіх його засідань, а також велася онлайн-трансляція засідань Комітету на YouTube-каналі.

Комітет Верховної Ради України

з питань запобігання і протидії корупції.