ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин до уряду щодо невідкладного забезпечення виконання Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти»

Прем’єр-міністру України ГРОЙСМАНУ В. Б.

Шановний Володимире Борисовичу!

Верховною Радою України 12 липня 2018 р. прийнято Закон України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» (№ 2505-VIII), який набув чинності 02.08.2018 року (далі — закон).

Цим законом врегульовуються суспільні правовідносини, які пов’язані з набуттям правового статусу осіб, зниклих безвісти в умовах збройного конфлікту, у зв’язку з воєнними діями, заворушеннями всередині держави, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру, іншими подіями, що можуть спричинити масову загибель людей, а також осіб, зниклих безвісти за будь-яких інших обставин. Реалізація положень цього закону є надзвичайно важливою в умовах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Відповідно до приписів частини 3 Розділу ІХ (Прикінцеві та перехідні положення) закону на Кабінет Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом покладається вирішення таких питань:

створити Комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та затвердити положення про цю комісію;

забезпечити створення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та затвердити положення про порядок його ведення;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Враховуючи, що зазначений закон набув чинності 2 серпня 2018 року, термін вирішення урядом питань із забезпечення його виконання завершився 2 листопада 2018 року.

У межах реалізації контрольної функції, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 14, частини 1 статті 24 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» (від 04.12.2014 р. № 22-VIII), Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин здійснює періодичний аналіз практики застосування Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття.

Так, у рамках здійснення періодичного аналізу практики застосування цього закону 3 грудня 2018 р. комітет звернувся до Кабінету Міністрів України щодо надання інформації про стан виконання Кабінетом Міністрів України Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», зокрема в частині реалізації згаданих Прикінцевих та перехідних положень.

Натомість замість ґрунтовної та систематизованої інформації уряду комітет отримав фрагментарну, розрізнену інформацію окремих міністерств і відомств стосовно поточної роботи у частині виконання затвердженого Кабінетом Міністрів України Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації закону.

Зокрема у січні 2019 року Міністерство внутрішніх справ України проінформувало комітет про підготовку міністерством проектів постанов Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», «Про затвердження Порядку створення та діяльності пошукових груп» та «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

На жаль, проекти зазначених нормативно-правових актів до цього часу залишаються так і не ухваленими урядом, що засвідчують результати розгляду на засіданні комітету 13 березня 2019 року питання про заслуховування інформації Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств та державних органів щодо стану виконання Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти», розгляд якого відбувся за присутності і участі в обговорені питання представників громадських організації, що об’єднують рідних зниклих безвісти, та представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Але, на жаль, попри запрошення участі в розгляді цього питання не взяв жоден із членів Кабінету Міністрів України, незважаючи на значний суспільний резонанс проблеми заручників, полонених та осіб, які зникли безвісти на території Автономної Республіки Крим і під час бойових дій у районі проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях.

За результатами заслуховування на засіданні комітету 13 березня 2019 року (Протокол засідання № 54) інформації Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств та державних органів щодо стану виконання Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти» комітет змушений констатувати невиконання зазначеного закону через бездіяльність згідно з компетенцією відповідних посадових осіб уряду, міністерств і відомств.

У зв’язку з цим комітет рекомендує Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністру України В. Б. Гройсману:

провести службове розслідування, встановити та невідкладно усунути причини несвоєчасної підготовки і неухвалення передбачених цим законом нормативно-правових актів та невиконання інших вимог Прикінцевих та перехідних положень закону;

невідкладно на засіданні уряду розглянути та ухвалити нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України «Про утворення Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин», «Про затвердження Порядку створення та діяльності пошукових груп» та «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин».

Про наслідки розгляду цього звернення просимо проінформувати комітет у порядку та терміни, передбачені статтею 17 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

З повагою

голова комітету

Г. М. НЕМИРЯ.