Закон України

Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік»

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2018 р., № 50, ст. 400) такі зміни:

1) абзаци другий і третій статті 1 викласти в такій редакції:

«доходи Державного бюджету України у сумі 1.026.122.251,9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 928.498.357,7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 97.623.894,2 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 1.112.120.440,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.005.757.991,3 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 106.362.449 тис. гривень»;

2) внести зміни до додатків № 1, № 3, № 6 та № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» відповідно до додатків №№ 1—4 до цього Закону, виклавши додаток № 6 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» у новій редакції.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується з 1 січня 2019 року.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ,

28 лютого 2019 року.

№ 2696—VІІІ.

«Голос України» офіційно оприлюднює закони та інші акти Верховної Ради згідно з наданими нею оригіналами.

Додатки у PDF читайте тут.