Декан факультету соціології Андрій Горбачик.

КНУ імені Тараса Шевченка — 185

Українська соціологія має свою тривалу й цікаву історію, а факультет соціології Київського університету вже десятиліттями творить її власноруч. У 1961 році на філософському факультеті Київського університету за ініціативою професора Павла Копніна було створено перший соціологічний підрозділ — Лабораторію конкретних соціологічних досліджень під керівництвом доцента Михайла Гончаренка. Співробітники лабораторії займалися дослідженням ціннісних орієнтацій та мотивів трудової діяльності населення, робочого та вільного часу, шлюбу, сім’ї та відносин на виробництві. Сфера дослідницьких інтересів лабораторії не виходила за межі практичних проблем організації виробничого процесу та побуту трудових ресурсів, оскільки можливості узагальнення обмежувалися догматичною офіційною ідеологією країни.

На цьому факультеті в 1979 році створюється кафедра соціології, керувати якою доручили доцентові Михайлу Гончаренку. Студентам, які спеціалізувалися на кафедрі, читали курси з організації соціологічного дослідження, застосування математичних методів у соціології, дослідження громадської думки, прогнозування соціальних процесів та різних аспектів участі населення у виробничих процесах. Потреба в фахівцях, які володіють такими знаннями й навичками, надзвичайно зросла для забезпечення керованості країни в умовах розширення свободи й вибору населення наприкінці 1980-х років. Тому в 1986-му уряд дозволив створити три відділення соціології в провідних університетах країни — Київському, Ленінградському та Московському, — щоб готувати на них дипломованих соціологів. Тож 21 серпня 1986 року на спеціальність «Прикладна соціологія» філософського факультету Київського університету зарахували 21 студента, яким у 1991 році судилося стати першими дипломованими соціологами України. Так соціологія нарешті отримала офіційне визнання в Київському університеті та Україні загалом.

У квітні 1991 року на основі відділень соціології та психології філософського факультету створюється окремий факультет соціології та психології, деканом якого стає професор Володимир Волович, відомий у СРСР фахівець з методології соціологічних досліджень. Уже через два місяці новостворений факультет випускає перших фахівців-соціологів України, набраних на навчання у 1986 році.

Відтоді факультет соціології підготував тисячі студентів, котрі сьогодні успішно реалізують себе на ринку праці: в соціальних та маркетингових дослідженнях, медіа, міжнародних компаніях, науці, політиці та громадській діяльності. Сьогодні факультет є найбільшим та найпотужнішим центром соціологічної освіти в Україні. Тут працюють відомі українські соціологи. Він має стійкі внутрішні та міжнародні зв’язки. Щорічно його відвідують видатні науковці з Європи й Північної Америки. Крім того, факультет має унікальні партнерські відносини із Констанцьким університетом (Німеччина) та Лундським університетом (Швеція).

Освітня місія факультету. Сучасне суспільство постійно змінюється та підносить сюрпризи тим, хто у ньому живе. Факультет соціології вчить своїх студентів бачити ці зміни, розуміти їхні причини та критично оцінювати їхні наслідки. Для цього студенти вивчають наукові методи пошуку, збору та аналізу даних, опановують фахові комп’ютерні програми та новітні інформаційні технології. Випускники факультету знають, як організовані всі етапи соціологічного дослідження, вміють працювати зі статистичними даними та вирішувати практичні проблеми. Крім того, на факультеті викладаються соціологічні теорії, котрі формують уміння аналітично мислити та поглиблюють розуміння сучасних суспільних процесів.

Освіта, котру пропонує факультет, — це оптимальне поєднання соціально-гуманітарного знання і прикладних аналітичних умінь, котрі сьогодні мають високий попит на ринку праці. Наразі наші випускники працюють керівниками рекламних агенцій, консультантами політичних партій, депутатами Верховної Ради, професорами та навіть завідують кафедрами у визнаних університетах. Як свідчать результати опитувань, для 97% випускників здобута освіта стала важливим плюсом у їхній кар’єрі, а якби їм ще раз довелося обирати, 79% знову обрали б соціологію. Факультет соціології — це не лише висококласна академічна установа, а й продуктивне інтелектуальне середовище та професійна спільнота. Студенти отримують не тільки знання і фах, а й друзів, колег, партнерів. За даними опитувань, 40% випускників знайшли роботу завдяки факультетським знайомим, а отже, їхня кар’єра отримала неформальний старт саме тут.

Структура та освітні програми. Нині на факультеті працюють чотири кафедри (методології та методів соціологічних досліджень; теорії та історії соціології; соціальних структур та соціальних відносин; галузевої соціології) та діють три освітні програми: «Соціологія», «Соціальні технології» та унікальна для України магістерська програма «Гендерні студії». Остання програма є результатом міжнародної кооперації Київського та Лундського університетів і передбачає додаткові можливості для академічної мобільності, включно з перспективою подвійного українсько-шведського дипломування. Ця програма отримала високу оцінку з боку чинного міністра освіти та науки України Лілії Гриневич, яка звернула на неї особливу увагу під час виступу на панельній дискусії в рамках ІІ Українського Жіночого Конгресу.

Життя факультету значною мірою перебуває в руках студентства, яке бере в ньому активну участь завдяки наступним органам студентського самоврядування:

Студентський парламент факультету соціології, котрий втілює в життя основні інтереси студентів та напрями життєдіяльності факультету, контролює реалізацію прав студентів, сприяє розвитку їх творчої, культурної, громадянської активності. Це колектив ініціативних, позитивних, енергійних та талановитих молодих людей.

Студентське профбюро факультету соціології, яке бере участь у встановленні та нарахуванні стипендій, організації навчального та наукових процесів, встановленні оплати за проживання в гуртожитках тощо. Без згоди студентського профкому не можуть відрахувати з університету та виселити з гуртожитку з причин, не пов’язаних з навчальним процесом. За допомогою профкому студенти можуть відпочивати на морі, в горах або на базах університету, оздоровлюватися в санаторії-профілакторії університету, шукати роботу на умовах часткової зайнятості тощо.

Наукове товариство студентів та аспірантів, що створює умови для розкриття інтелектуального та творчого потенціалу студентів і аспірантів, розвиток наукового мислення і дослідницьких навичок.

Окрім навчального та наукового процесів, студенти факультету організовують кіноперегляди, дискусійні клуби, музичні та поетичні вечори. Факультет соціології — це дружня фахова спільнота й унікальне інтелектуальне середовище, що робить життя цікавішим і відкриває чудові професійні перспективи.

Матеріал підготував Артемій ДЕЙНЕКА.