Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) у частині третій статті 21 слова та цифри «частинами першою і другою статті 130» виключити;

2) у частині шостій статті 116 слова та цифри «частині п’ятій статті 130» замінити словами та цифрами «частинах першій та другій статті 130»;

3) у частині восьмій статті 121 слова та цифри «частинах першій — четвертій статті 130» виключити;

4) статтю 130 викласти в такій редакції:

«Стаття 130. Керування суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції

Керування річковими, морськими або маломірними суднами судноводіями в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а так само передача керування судном особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а також відмова осіб, які керують річковими, морськими або маломірними суднами від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк від одного до трьох років.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особами, які не мають права керування річковими, морськими або маломірними суднами, —

тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.

Уживання судноводієм після аварійної події за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як судно було зупинено на вимогу поліцейського або іншої уповноваженої законом посадової особи до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують його увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, — тягне за собою накладення штрафу на судноводіїв у розмірі однієї тисячі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування всіма видами плавучих засобів на строк три роки»;

5) в абзаці першому частини першої статті 17216 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

6) в абзаці першому частини четвертої статті 184 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

7) у статті 225:

у частині першій слова «передачу керування судном особі, яка перебуває у стані сп’яніння, керування річковими або маломірними суднами судноводіями у стані сп’яніння, у тому числі вчинене особами, які не мають права керування плавучими засобами, ухилення від проходження огляду на стан сп’яніння» і слова та цифри «частини п’ята і шоста статті 130» виключити;

у пункті 3 частини другої слова та цифри «частинами п’ятою і шостою статті 130» виключити;

8) у статті 255:

пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:

«центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті (стаття 130)»;

у частині другій:

у пункті 3 слова «інспектор з безпеки на морському та річковому транспорті» замінити словами «посадові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті», а слова та цифри «частини третя і четверта статті 130» виключити;

у пункті 11 слова та цифри «частини перша і друга статті 130» виключити;

9) у частині першій статті 2652 слова та цифри «частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130» виключити;

10) у частині другій статті 276 слова та цифри «частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130» виключити.

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) у статті 1:

у частині першій слова «злочинних», «злочинам» замінити відповідно словами «кримінально-протиправних», «кримінальним правопорушенням»;

у частині другій слово «злочинами» замінити словами «кримінальними правопорушеннями»;

2) у статті 2:

у частинах першій та другій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині третій слова «той самий злочин» замінити словами «те саме кримінальне правопорушення»;

3) у частині третій статті 3 слово «Злочинність» замінити словами «Кримінальна протиправність»;

4) у статті 4:

у частині другій слово «Злочинність» замінити словами «Кримінальна протиправність»;

у частині третій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

5) у частинах першій, другій і четвертій статті 5 слово «злочинність» замінити словами «кримінальну протиправність»;

6) у статті 6:

у назві слова «злочинів, вчинених» замінити словами «кримінального правопорушення, вчиненого»;

у частині першій слово «злочини» замінити словами «кримінальні правопорушення»;

у частинах другій і третій слово «Злочин» замінити словами «Кримінальне правопорушення»;

у частині четвертій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

7) у назві та тексті статті 7 слово «злочин» в усіх відмінках і числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

8) у статті 8:

у назві слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

у частині першій слова «вчинили злочини» замінити словами «вчинили кримінальні правопорушення»;

у частині другій слова «будь-який із злочинів, передбачених» замінити словами «будь-яке кримінальне правопорушення, передбачене»;

9) у статті 9 слова «злочин, вчинений», «злочин» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «кримінальне правопорушення, вчинене», «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

10) у частині четвертій статті 10 слово «злочином» замінити словами «кримінальним правопорушенням»;

11) у назві розділу III Загальної частини слово «Злочин» замінити словами «Кримінальне правопорушення»;

12) статті 11 і 12 викласти в такій редакції:

«Стаття 11. Поняття кримінального правопорушення

1. Кримінальним правопорушенням є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом кримінального правопорушення.

2. Не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Стаття 12. Класифікація кримінальних правопорушень

1. Кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

2. Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.

3. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

4. Нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п’яти років.

5. Тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

6. Особливо тяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

7. Ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого передбачене одночасно основне покарання у виді штрафу та позбавлення волі, визначається виходячи зі строку покарання у виді позбавлення волі, передбаченого за відповідний злочин»;

13) у статті 13:

назву викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення»;

у тексті слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

14) у статті 14:

у назві та частині першій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині другій слова «злочину невеликої тяжкості» замінити словами «кримінального проступку або злочину, за який статтею Особливої частини цього Кодексу передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до двох років або інше, більш м’яке покарання»;

15) у назві та тексті статті 15 слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

16) у назві та тексті статті 16 слова «незакінчений злочин», «до злочину», «на злочин», «закінчений злочин» замінити відповідно словами «незакінчене кримінальне правопорушення», «до кримінального правопорушення», «на кримінальне правопорушення» та «закінчене кримінальне правопорушення»;

17) у назві та тексті статті 17 слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

18) у назві розділу IV Загальної частини слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

19) у назві та частинах першій і другій статті 18 слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

20) у частинах першій і третій статті 19 слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

21) у частині першій статті 20 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

22) статтю 21 викласти в такій редакції:

«Стаття 21. Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, підлягає кримінальній відповідальності»;

23) у статті 22 слова «злочину», «злочини» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення», «кримінальні правопорушення»;

24) у статті 25 слово «злочинна» в усіх відмінках замінити словами «кримінально протиправна» у відповідному відмінку;

25) у назві розділу VI Загальної частини слово «злочині» замінити словами «кримінальному правопорушенні»;

26) у статті 26 слова «злочині» і «злочину» замінити відповідно словами «кримінальному правопорушенні» і «кримінального правопорушення»;

27) у статті 27:

у частині першій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині другій слова «злочину», «злочин, передбачений» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення», «кримінальне правопорушення, передбачене»;

у частині третій слова «злочину (злочинів)», «злочинної діяльності» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення (кримінальних правопорушень)», «кримінально протиправної діяльності»;

у частині четвертій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

частини п’яту, шосту та сьому викласти в такій редакції:

«5. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню кримінального правопорушення іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, знаряддя чи засоби вчинення кримінального правопорушення, сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально протиправним шляхом, придбати чи збути такі предмети або іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення.

6. Не є співучастю не обіцяне заздалегідь переховування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, знарядь і засобів учинення кримінального правопорушення, слідів кримінального правопорушення чи предметів, здобутих кримінально протиправним шляхом, або придбання чи збут таких предметів. Особи, які вчинили такі діяння, підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 198 та 396 цього Кодексу.

7. Не є співучастю обіцяне до закінчення вчинення кримінального правопорушення неповідомлення про достовірно відоме підготовлюване або вчинюване кримінальне правопорушення. Такі особи підлягають кримінальній відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить ознаки іншого кримінального правопорушення»;

28) у статті 28:

у назві слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині першій слова «Злочин визнається таким, що вчинений» замінити словами «Кримінальне правопорушення визнається таким, що вчинене»;

у частинах другій та третій слова «Злочин», «злочину» і «злочинів» замінити відповідно словами «Кримінальне правопорушення», «кримінального правопорушення» і «кримінальних правопорушень»;

у частині четвертій слова «Злочин», «злочинної діяльності», «злочинних груп» замінити відповідно словами «Кримінальне правопорушення», «кримінально протиправної діяльності», «кримінально протиправних груп»;

29) у статті 29:

у частині першій слова «вчинений ним злочин» замінити словами «вчинене ним кримінальне правопорушення»;

у частині другій слова «злочин, вчинений» замінити словами «кримінальне правопорушення, вчинене»;

у частинах третій та четвертій слова «злочину», «злочині» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення», «кримінальному правопорушенні»;

30) у тексті статті 30 слова «злочини», «злочині» замінити відповідно словами «кримінальні правопорушення», «кримінальному правопорушенні»;

31) у статті 31:

у частині першій:

у першому реченні слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у другому реченні слова «злочину або замах на той злочин» замінити словами «кримінального правопорушення або замах на те кримінальне правопорушення»;

у частинах другій та третій слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

32) у назві розділу VII Загальної частини слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

33) у статті 32:

у назві та частині першій слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

у частині другій слова «злочину, який» та «злочинним наміром» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення, яке» та «кримінально протиправним наміром»;

у частині третій слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Повторність відсутня, якщо за раніше вчинене кримінальне правопорушення особу було звільнено від кримінальної відповідальності на підставах, установлених законом, або якщо судимість за це кримінальне правопорушення було погашено або знято, а також після відбуття покарання за вчинення кримінального проступку»;

34) у статті 33:

у назві слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

у частині першій слова «злочинів», «жоден», «злочини» замінити відповідно словами «кримінальних правопорушень», «жодне», «кримінальні правопорушення»;

у частині другій слова «злочинів кожен» замінити словами «кримінальних правопорушень кожне»;

35) у назві та тексті статті 34 слово «злочин» в усіх відмінках та числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку та числі, а слово «умисний» замінити словом «умисне»;

36) у назві та тексті статті 35 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

37) у назві розділу VIII Загальної частини слово «злочинність» замінити словами «кримінальну протиправність», а у назвах розділів ІІ-XX Особливої частини слово «Злочини» замінити словами «Кримінальні правопорушення»;

38) у назві та тексті статті 38 слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення», слово «злочинця» — словами «особи, яка вчинила кримінальне правопорушення», а слово «злочинними» — словами «кримінально протиправними»;

39) у частині першій статей 39 та 40 слово «злочином» замінити словами «кримінальним правопорушенням»;

40) у частинах третій — п’ятій статті 41 слова «злочинний», «злочинного» замінити відповідно словами «кримінально протиправний», «кримінально протиправного»;

41) у частині першій статті 42 слово «злочином» замінити словами «кримінальним правопорушенням»;

42) у назві та частині першій статті 43 слова «злочинної діяльності», «злочином» замінити відповідно словами «кримінально протиправної діяльності», «кримінальним правопорушенням»;

43) у частині першій статті 44 слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

44) статтю 45 викласти в такій редакції:

«Стаття 45. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям

Особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Примітка. Корупційними кримінальними правопорушеннями відповідно до цього Кодексу вважаються кримінальні правопорушення, передбачені статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання службовим становищем, а також кримінальні правопорушення, передбачені статтями 210, 354, 364, 3641, 3652, 368-3692 цього Кодексу»;

45) у статті 46 слова «злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, крім корупційних злочинів» замінити словами «кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень»;

46) у статті 47:

у частині першій слова «злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів» замінити словами «кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень»;

у частині другій слова «за вчинений нею злочин» замінити словами «за вчинене нею кримінальне правопорушення»;

47) у статті 48 слова «злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів» замінити словами «кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень»;

48) у статті 49:

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки — у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки — у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років;

3) п’ять років — у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини;

4) десять років — у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п’ятнадцять років — у разі вчинення особливо тяжкого злочину»;

у частині другій:

у першому реченні слова «вчинила злочин», «досудового слідства» замінити відповідно словами «вчинила кримінальне правопорушення», «досудового розслідування»;

друге речення доповнити словами «а з часу вчинення кримінального проступку — п’ять років»;

у третьому реченні слова «вчинення злочину» замінити словами «вчинення кримінального правопорушення»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років»;

49) у статті 50:

у частині першій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині другій слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

50) в абзаці першому статті 51 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

51) у частині четвертій статті 52 слова «один злочин» замінити словами «одне кримінальне правопорушення»;

52) у статті 53:

у частині другій слова «вчиненого злочину», «вчинення злочину, за який передбачене», «завданої злочином», «вчинення злочину доходу», «такий злочин вчинено» замінити відповідно словами «вчиненого кримінального правопорушення», «вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене», «завданої кримінальним правопорушенням», «вчинення кримінального правопорушення доходу», «таке кримінальне правопорушення вчинено»;

в абзаці третьому частини п’ятої слова «злочину середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкого злочину»;

53) у частині другій статті 55 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

54) у статті 65 слова «вчинений злочин», «злочин» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «вчинене кримінальне правопорушення», «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

55) у статті 66 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

56) у пунктах 2-4, 6-9, 13 частини першої, у частинах другій і четвертій статті 67 слово «злочин» в усіх відмінках і числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

57) у статті 68:

у назві слова «незакінчений злочин та за злочин, вчинений» замінити словами «незакінчене кримінальне правопорушення та за кримінальне правопорушення, вчинене»;

у частині першій слова «незакінчений злочин», «злочинного», «злочин» замінити відповідно словами «незакінчене кримінальне правопорушення», «кримінально протиправного», «кримінальне правопорушення»;

у частинах третій та п’ятій слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку;

58) у статті 69 слово «злочин» в усіх відмінках замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку, а слова «корупційний злочин» — словами «корупційне кримінальне правопорушення»;

59) у статті 70:

у назві слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

у частині першій слова «злочинів», «кожний злочин» замінити відповідно словами «кримінальних правопорушень», «кожне кримінальне правопорушення»;

у частині другій слова «сукупністю злочинів», «хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким», «вчинених злочинів» замінити відповідно словами «сукупністю кримінальних правопорушень», «хоча б одне із кримінальних правопорушень є умисним тяжким або особливо тяжким злочином», «вчинених кримінальних правопорушень»;

у частині третій слова «сукупністю злочинів», «злочини» замінити відповідно словами «сукупністю кримінальних правопорушень», «кримінальні правопорушення»;

у частині четвертій слова «злочині», «сукупністю злочинів» замінити відповідно словами «кримінальному правопорушенні», «сукупністю кримінальних правопорушень»;

60) у статті 71 слова «новий злочин», «один із злочинів є особливо тяжким», «злочинів», «нові злочини», «сукупністю злочинів» замінити відповідно словами «нове кримінальне правопорушення», «одне із кримінальних правопорушень є особливо тяжким злочином», «кримінальних правопорушень», «нові кримінальні правопорушення», «сукупністю кримінальних правопорушень»;

61) у статті 72:

у частині першій слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

у частинах другій та третій слова «сукупністю злочинів» замінити словами «сукупністю кримінальних правопорушень»;

62) у частині четвертій статті 74 слова «злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів» замінити словами «кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень»;

63) у частинах першій та третій статті 75 слова «корупційний злочин», «злочину» замінити відповідно словами «корупційне кримінальне правопорушення», «кримінального правопорушення»;

64) у частинах першій та третій статті 78 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

65) у статті 79:

у частині першій слова «корупційні злочини» замінити словами «корупційні кримінальні правопорушення»;

у частині шостій слова «новий злочин» замінити словами «нове кримінальне правопорушення»;

66) у статті 80:

у частині першій:

у пункті 2 слова «або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості» виключити;

у пункті 3 слова «злочин середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкий злочин»;

у частині четвертій слова «середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий» виключити;

67) у статті 81:

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за корупційний нетяжкий злочин, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисне кримінальне правопорушення і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисне кримінальне правопорушення, за яке вона засуджена до позбавлення волі;

3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисне кримінальне правопорушення протягом невідбутої частини покарання»;

у частині четвертій слова «нового злочину» замінити словами «нового кримінального правопорушення»;

68) у статті 82:

частину четверту викласти в такій редакції:

«4. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким можлива після фактичного відбуття засудженим:

1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за кримінальний проступок або нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, а також за необережний тяжкий злочин;

2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за корупційний нетяжкий злочин, умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у виді позбавлення волі за умисне кримінальне правопорушення і до погашення або зняття судимості знову вчинила умисне кримінальне правопорушення, за яке вона була засуджена до позбавлення волі;

3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила нове умисне кримінальне правопорушення протягом невідбутої частини покарання»;

у частині шостій слова «новий злочин», «вчинений злочин» замінити відповідно словами «нове кримінальне правопорушення», «вчинене кримінальне правопорушення»;

69) у частині шостій статті 83 слова «новий злочин» замінити словами «нове кримінальне правопорушення»;

70) у частині другій статті 84 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

71) у статті 86:

у частині другій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині четвертій слова «корупційних злочинів» замінити словами «корупційних кримінальних правопорушень»;

72) у частині третій статті 87 слова «корупційних злочинів» замінити словами «корупційних кримінальних правопорушень»;

73) у статті 88:

у частині другій слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

у частині третій слово «злочинність» замінити словами «кримінальна протиправність»;

74) у статті 89:

доповнити пунктом 21 такого змісту:

«21) особи, засуджені за вчинення кримінального проступку, після відбуття покарання»;

пункт 5 після слів «особи, засуджені» доповнити словами «за вчинення злочину»;

у пункті 6:

після слів «особи, засуджені» доповнити словами «за вчинення злочину»;

слова «а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі» виключити;

у тексті слова «нового злочину», «злочин середньої тяжкості» замінити відповідно словами «нового кримінального правопорушення», «нетяжкий злочин»;

75) у частині п’ятій статті 90 слова «злочин», «кожний злочин», «останній злочин» замінити відповідно словами «кримінальне правопорушення», «кожне кримінальне правопорушення», «останнє кримінальне правопорушення»;

76) у частині другій статті 91 слова «корупційні злочини» замінити словами «корупційні кримінальні правопорушення»;

77) у пунктах 2 і 3 статті 93 слова «злочин» і «злочини» замінити відповідно словами «кримінальне правопорушення» і «кримінальні правопорушення»;

78) у частині четвертій статті 95 та частині першій статті 96 слово «злочини» замінити словами «кримінальні правопорушення»;

79) у частині першій статті 961, частинах першій і п’ятій статті 962, статті 963 слово «злочин» в усіх відмінках та числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку та числі;

80) в абзаці другому частини другої статті 964 слова «злочином, що вчинений» замінити словами «кримінальним правопорушенням, що вчинене»;

81) у статті 965:

у частині першій слова «будь-якого злочину», «злочину невеликої тяжкості», «злочину середньої тяжкості» замінити відповідно словами «будь-якого кримінального правопорушення», «кримінального проступку», «нетяжкого злочину»;

у частинах другій — четвертій слова «будь-який злочин, зазначений», «злочину, зазначеного», «кожний злочин» замінити відповідно словами «будь-яке кримінальне правопорушення, зазначене», «кримінального правопорушення, зазначеного», «кожне кримінальне правопорушення»;

82) у частині другій статті 967 слова «злочину», «злочин невеликої тяжкості», «злочин середньої тяжкості» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення», «кримінальний проступок», «нетяжкий злочин»;

83) у частині першій статті 969 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

84) у частині першій статті 9610 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення», а слово «злочинного» — словами «кримінально протиправного»;

85) у назві та частині першій статті 9611 слова «злочинів», «кожен злочин» замінити відповідно словами «кримінальних правопорушень», «кожне кримінальне правопорушення»;

86) у статті 97:

у частині першій слова «злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості» замінити словами «кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин»;

у частині третій слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

87) в абзаці першому частини першої статті 98 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

88) у частинах другій та третій статті 99 слова «злочину, за який», «злочину» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення, за яке», «кримінального правопорушення»;

89) у статті 102:

частину другу виключити;

у частині третій:

пункт 1 виключити;

у пункті 2 слова «злочин середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкий злочин»;

90) у частині другій статті 103 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

91) у частині першій статті 105 слова «злочин невеликої або середньої тяжкості» замінити словами «кримінальний проступок або нетяжкий злочин»;

92) у статті 106:

у частині першій слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

у частині другій:

у пункті 1 слова «злочину невеликої тяжкості» замінити словами «кримінального проступку»;

у пункті 2 слова «злочину середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкого злочину»;

у частині третій:

у пункті 1 слова «у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості» замінити словами «за кримінальний проступок»;

у пункті 2 слова «злочин середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкий злочин»;

93) у статті 107:

у частині першій слова «злочин, вчинений», «злочину» замінити відповідно словами «кримінальне правопорушення, вчинене», «кримінального правопорушення»;

у частині третій:

в абзаці першому слова «злочин, вчинений» замінити словами «кримінальне правопорушення, вчинене»;

у пункті 1 слова «злочин невеликої або середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкий злочин»;

у пункті 2 слова «умисний злочин», «новий умисний злочин, за який» замінити відповідно словами «умисне кримінальне правопорушення», «нове умисне кримінальне правопорушення, за яке»;

у пункті 3 слова «вчинила умисний злочин, за який» замінити словами «вчинила умисне кримінальне правопорушення, за яке»;

у частині п’ятій слова «нового злочину» замінити словами «нового кримінального правопорушення»;

94) у статті 108:

у частині першій слово «злочин» замінити словами «кримінальне правопорушення»;

у частині другій слова «злочин невеликої або середньої тяжкості», «нового злочину» замінити відповідно словами «нетяжкий злочин», «нового кримінального правопорушення»;

95) у пункті 9 частини другої статті 115 слова «інший злочин» замінити словами «інше кримінальне правопорушення»;

96) у назві та абзаці першому статті 118 слово «злочинця» замінити словами «особи, яка вчинила кримінальне правопорушення»;

97) у статті 124:

у назві та абзаці першому слово «злочинця» замінити словами «особи, яка вчинила кримінальне правопорушення»;

абзац другий доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

98) абзац другий статті 128 доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

99) абзац другий частини першої статті 134 доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

100) у статті 136:

в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

абзац другий частини другої доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

101) в абзаці другому частини першої статті 137 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

102) абзац другий частини першої статті 142 після слів «обмеженням волі на строк до чотирьох років» доповнити словами «або позбавленням волі на строк до трьох років»;

103) абзац другий частини першої статті 143 після слів «обмеженням волі на строк до трьох років» доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

104) в абзаці другому частини першої статті 145 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

105) в абзаці першому частини другої статті 1501 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

106) у частині другій статті 152 слова «будь-який із злочинів» замінити словами «будь-яке із кримінальних правопорушень»;

107) в абзаці першому частини другої статті 153 слова «будь-який із злочинів» замінити словами «будь-яке із кримінальних правопорушень»;

108) абзац другий частини першої статті 1581 доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

109) у статті 1591:

в абзаці другому частини першої слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини третьої слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

110) абзац другий частини першої статті 161 після слів «обмеженням волі на строк до п’яти років» доповнити словами «або позбавленням волі на строк до трьох років»;

111) в абзаці першому частини другої статті 164 слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

112) в абзаці першому частини другої статті 165 слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

113) в абзаці другому статті 167 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

114) в абзаці другому частини другої статті 168 слова «до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

115) в абзаці другому частини першої статті 175 слова «або позбавленням волі на строк до двох років» виключити;

116) в абзаці другому статті 178 слова «до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

117) в абзаці другому статті 179 слова «до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

118) у статті 180:

в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч» та доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

«карається штрафом до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк»;

119) у статті 185:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч», а слова «або позбавленням волі на строк до трьох років» — словами «або обмеженням волі на строк до п’яти років»;

примітку викласти в такій редакції:

«Примітка. 1. У статтях 185, 186 та 189-191 повторним визнається кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 цього Кодексу.

2. У статтях 185, 186, 189 та 190 цього Кодексу значна шкода визнається із врахуванням матеріального становища потерпілого та якщо йому спричинені збитки на суму від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. У статтях 185-191, 194 цього Кодексу у великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

4. У статтях 185-187 та 189-191, 194 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається кримінальне правопорушення, що вчинене однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення»;

120) в абзаці другому частини першої статті 186 слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

121) у статті 190:

в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до трьох тисяч», а після слів «громадськими роботами на строк» доповнити словами «від двохсот»;

в абзаці другому частини другої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від трьох тисяч до чотирьох тисяч»;

122) в абзаці другому частини першої статті 191 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

123) в абзаці другому частини першої статті 194 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

124) в абзаці другому частини першої статті 1941 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

125) в абзаці другому статті 197 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

126) у статті 1971:

в абзаці першому частини другої слова «за злочин, передбачений» замінити словами «за кримінальне правопорушення, передбачене»;

в абзаці другому частини третьої слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці першому частини четвертої слова «за такий саме злочин або злочин, передбачений» замінити словами «за таке саме кримінальне правопорушення або кримінальне правопорушення, передбачене»;

127) в абзаці другому частини першої статті 204 слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

128) в абзаці другому частини першої статті 2091 слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

129) в абзаці другому частини першої статті 210 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

130) в абзаці другому частини першої статті 211 слова «від ста до чотирьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

131) у статті 212:

в абзаці другому частини першої слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч до трьох тисяч» замінити словами «від чотирьох тисяч до шести тисяч»;

132) у статті 2121:

в абзаці другому частини першої слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч до трьох тисяч» замінити словами «від трьох тисяч до п’яти тисяч»;

133) в абзаці першому частини другої статті 213 слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

134) в абзаці другому статті 219 слова «до трьох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

135) у статті 2201:

в абзаці другому частини першої слова «від восьмисот до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч до трьох тисяч» замінити словами «від чотирьох тисяч до шести тисяч»;

в абзаці другому частини третьої слова «від восьмисот до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

136) в абзаці другому частини першої статті 2202 слова «від восьмисот до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

137) у частині першій статті 222:

в абзаці першому слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

в абзаці другому слова «до трьох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

138) в абзаці другому частини першої статті 2231 слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

139) в абзаці другому частини першої статті 224 слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

140) в абзаці другому статті 227 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від трьох тисяч до восьми тисяч»;

141) в абзаці другому частини першої статті 229 слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

142) в абзаці другому частини першої статті 2321 слова «від семисот п’ятдесяти до двох тисяч» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

143) у статті 2322:

в абзаці другому частини першої слова «до двох тисяч» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від двох тисяч до трьох тисяч» замінити словами «від трьох тисяч до шести тисяч»;

144) в абзаці другому частини першої статті 238 слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч» та доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

145) в абзаці другому частини першої статті 239 слова «до двохсот» замінити словами «від однієї до чотирьох тисяч»;

146) в абзаці другому частини першої статті 2391 слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

147) в абзаці другому частини першої статті 2392 слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

148) в абзаці другому частини другої статті 240 слова «від чотирьохсот до семисот» замінити словами «від трьох тисяч до п’яти тисяч»;

149) в абзаці другому частини першої статті 241 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до п’яти тисяч»;

150) в абзаці другому частини першої статті 242 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до п’яти тисяч»;

151) в абзаці другому частини третьої статті 243 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до п’яти тисяч» та доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

152) у статті 244:

в абзаці другому частини першої слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

153) у статті 248:

в абзаці другому частини першої слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

в абзаці першому частини другої слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

154) у статті 249:

в абзаці другому частини першої слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

у частині другій:

в абзаці першому слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

в абзаці другому слова «від двохсот до чотирьохсот» замінити словами «від трьох тисяч до п’яти тисяч»;

155) в абзаці другому статті 250 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

156) в абзаці другому статті 251 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

157) в абзаці другому частини першої статті 252 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

158) абзац другий частини першої статті 253 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;

159) в абзаці другому статті 254 слова «до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

160) в абзаці другому частини другої статті 263 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

161) в абзаці другому частини першої статті 267 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

162) в абзаці другому частини першої статті 269 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

163) в абзаці другому частини першої статті 270 слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч» та доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

164) в абзаці другому частини першої статті 271 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

165) в абзаці другому частини першої статті 272 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

166) в абзаці другому частини першої статті 275 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

167) в абзаці другому частини першої статті 281 слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

168) в абзаці другому частини першої статті 282 слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

169) в абзаці другому частини першої статті 283 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;

170) у статті 286:

в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від трьох тисяч до п’яти тисяч», а слова «або без такого» виключити;

примітку після слова «статтях» доповнити цифрами «2861»;

171) доповнити статтею 2861 такого змісту:

«Стаття 2861. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції

1. Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, або відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного освідування на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, а так само вживання водієм транспортного засобу після дорожньо-транспортної пригоди за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого медичного освідування —

караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, —

караються штрафом у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від двох до трьох років»;

172) в абзаці другому статті 287 слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

173) в абзаці другому статті 288 слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від двох тисяч до трьох тисяч»;

174) у пункті 2 примітки до статті 289 слова «злочин, передбачений» замінити словами «кримінальне правопорушення, передбачене»;

175) в абзаці другому статті 291 слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

176) в абзаці другому частини першої статті 292 слова «від ста до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до п’яти тисяч»;

177) в абзаці другому статті 293 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч»;

178) в абзаці другому частини першої статті 296 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;

179) в абзаці другому частини першої статті 297 слова «до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

180) у статті 298:

в абзаці другому частини першої слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч», а слова «або позбавленням волі на той самий строк» виключити;

в абзаці другому частини другої слова «до ста п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

181) абзац другий частини першої статті 299 після слова «караються» доповнити словами «штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або»;

182) у статті 300:

в абзаці другому частини першої слова «до ста п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

183) у статті 301:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від ста до трьохсот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

184) у статті 302:

в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;

в абзаці першому частини другої слова «цей злочин» замінити словами «це кримінальне правопорушення»;

185) у назві та абзаці першому частини першої статті 304 слово «злочинну» замінити словом «протиправну»;

186) у статті 307:

в абзаці першому частини другої слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

у частині четвертій слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

187) в абзаці першому частини другої статті 308 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

188) у статті 309:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від однієї тисячі до трьох тисяч», а слова «трьох років, або позбавленням волі на той самий строк» замінити словами «п’яти років»;

частину другу викласти в такій редакції:

«2. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи протягом року після засудження за цією статтею або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги у великих розмірах, —

караються штрафом від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років»;

189) в абзаці першому частини другої статті 310 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

190) у частині четвертій статті 311 слово «злочинів» замінити словами «кримінальних правопорушень»;

191) в абзаці другому частини першої статті 313 слова «від п’ятдесяти до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

192) в абзаці першому частини другої статті 314 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

193) в абзаці першому частини другої статті 315 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

194) в абзаці першому частини другої статті 316 слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

195) у статті 318:

в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці першому частини другої слова «один із злочинів» замінити словами «одне із кримінальних правопорушень»;

196) у статті 321:

в абзаці другому частини першої слова «від п’ятдесяти до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

197) в абзаці другому частини першої статті 325 слова «до ста» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч» та доповнити словами «або позбавленням волі на той самий строк»;

198) в абзаці другому частини першої статті 326 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч», а слова «або без такого» виключити;

199) в абзаці другому частини першої статті 327 слова «до сімдесяти» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

200) в абзаці другому частини першої статті 333 слова «від ста до двохсот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

201) в абзаці другому частин першої і другої статті 338 слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

202) у статті 342:

в абзаці другому частини першої слова «до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від ста до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

203) в абзаці першому частини другої статті 343 слово «злочину» замінити словами «кримінальному правопорушенню»;

204) в абзаці другому частини першої статті 347 слова «від п’ятдесяти до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

205) в абзаці другому частини першої статті 3471 слова «від п’ятдесяти до двохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

206) в абзаці другому частини першої статті 350 слова «або позбавленням волі на строк до двох років» виключити;

207) у статті 351:

в абзаці другому частини першої слова «від ста до однієї тисячі» замінити словами «від однієї тисячі до двох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від п’ятисот до двох тисяч» замінити словами «від двох тисяч до трьох тисяч»;

208) в абзаці другому частини першої статті 3611 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

209) в абзаці другому частини першої статті 3612 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

210) в абзаці другому частини першої статті 362 слова «від шестисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

211) в абзаці другому статті 363 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

212) в абзаці другому частини першої статті 3631 слова «від п’ятисот до тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

213) у статті 3641:

в абзаці другому частини першої слова «від ста п’ятдесяти до чотирьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від чотирьохсот до дев’ятисот» замінити словами «від чотирьох тисяч до шести тисяч»;

214) абзац другий частини першої статті 3652 викласти в такій редакції:

«карається штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до десяти років»;

215) в абзаці другому частини першої статті 366 слова «до двохсот п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

216) в абзаці другому частини першої статті 367 слова «від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

217) в абзаці другому частини першої статті 368 слова «до тисячі п’ятисот» замінити словами «до чотирьох тисяч»;

218) у статті 3683:

в абзаці другому частини першої слова «від ста п’ятдесяти до чотирьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від трьохсот п’ятдесяти до семисот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

в абзаці другому частини третьої слова «від п’ятисот до семисот п’ятдесяти» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

219) у статті 3684:

в абзаці другому частини першої слова «від ста п’ятдесяти до чотирьохсот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від трьохсот п’ятдесяти до семисот» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

в абзаці другому частини третьої слова «від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

220) в абзаці другому частини першої статті 369 слова «від п’ятисот до семисот п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

221) у статті 3692:

в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від семисот п’ятдесяти до однієї тисячі» замінити словами «від двох тисяч до п’яти тисяч»;

222) в абзаці другому частини третьої статті 3693 слова «від семисот до двох тисяч» замінити словами «від двох тисяч до чотирьох тисяч»;

223) в абзаці другому частини першої статті 374 слова «від трьохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

224) у статті 376:

в абзаці другому частини першої слова «до п’ятдесяти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці першому частини другої слово «злочину» замінити словами «кримінальному правопорушенню»;

225) у назві та абзаці першому частини першої статті 383 слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

226) у статті 388:

в абзаці другому частини першої слова «від двохсот до п’ятисот» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

в абзаці другому частини другої слова «від трьохсот до шестисот» замінити словами «від чотирьох тисяч до шести тисяч»;

227) у назві та частинах першій, третій і четвертій статті 401 слова «злочину», «злочинами», «злочини», «злочинах», «злочин, передбачений» замінити відповідно словами «кримінального правопорушення», «кримінальними правопорушеннями», «кримінальні правопорушення», «кримінальних правопорушеннях», «кримінальне правопорушення, передбачене»;

228) в абзаці другому частини другої статті 407 слова «до ста» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч»;

229) у частині першій статті 426:

в абзаці першому слово «злочину» замінити словами «кримінального правопорушення»;

в абзаці другому слова «від трьохсот двадцяти п’яти до трьохсот вісімдесяти п’яти» замінити словами «від однієї тисячі до чотирьох тисяч».

3. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) у частині першій статті 3:

доповнити пунктом 41 такого змісту:

«41) дізнавач — службова особа підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, у випадках, установлених цим Кодексом, уповноважена особа іншого підрозділу зазначених органів, які уповноважені в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків»;

у пункті 7 слова «(Кримінальний кодекс України та закон України про кримінальні проступки)» виключити;

доповнити пунктом 71 такого змісту:

«71) керівник органу дізнання — начальник підрозділу дізнання органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, а в разі відсутності підрозділу дізнання — керівник органу досудового розслідування»;

у пункті 8 слова «органу державного бюро розслідувань» замінити словами «перший заступник або заступник Директора Державного бюро розслідувань, начальник слідчого управління, відділу органу Державного бюро розслідувань»;

у пункті 19 слова «слідчий, керівник органу досудового розслідування» замінити словами «слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання»;

2) статтю 38 викласти в такій редакції:

«Стаття 38. Орган досудового розслідування

1. Органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство і дізнання.

2. Досудове слідство здійснюють:

1) слідчі підрозділи:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

г) органів Державного бюро розслідувань;

2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

3. Дізнання здійснюють підрозділи дізнання або уповноважені особи інших підрозділів:

а) органів Національної поліції;

б) органів безпеки;

в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;

г) органів Державного бюро розслідувань;

ґ) Національного антикорупційного бюро України.

4. Досудове слідство здійснюють слідчі одноособово або слідчою групою.

5. Орган досудового розслідування зобов’язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування»;

3) доповнити статтями 391 та 401 такого змісту:

«Стаття 391. Керівник органу дізнання

1. Керівник органу дізнання організовує дізнання.

2. Керівник органу дізнання уповноважений:

1) визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання;

2) відсторонювати дізнавача від проведення дізнання за ініціативою прокурора або з власної ініціативи та призначати іншого дізнавача за наявності підстав, передбачених цим Кодексом, для його відводу (самовідводу) або неефективного дізнання;

3) ознайомлюватися з матеріалами дізнання, давати дізнавачу письмові вказівки, що не суперечать рішенням та вказівкам прокурора;

4) вживати заходів для усунення порушень вимог законодавства у разі їх допущення дізнавачем;

5) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом»;

«Стаття 401. Дізнавач

1. Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

2. Дізнавач уповноважений:

1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом;

2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом;

3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам;

4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій;

5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження;

7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу;

8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

3. Дізнавач зобов’язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі.

4. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов’язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача»;

4) у статті 41:

частину другу після слів «доручень слідчого» доповнити словом «дізнавача»;

частину третю після слів «Доручення слідчого» доповнити словом «дізнавача»;

5) у статті 71:

частину другу доповнити словами та цифрою «а також для надання висновків у випадках, передбачених пунктом 7 частини четвертої цієї статті»;

частину четверту доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) надавати висновки з питань, що належать до сфери його знань, під час досудового розслідування кримінальних проступків, у тому числі у випадках, передбачених частиною третьою статті 214 цього Кодексу»;

пункт 1 частини п’ятої після слова «слідчого» доповнити словом «дізнавача»;

6) у статті 77:

назву доповнити словом «дізнавача»;

абзац перший частини першої після слова «слідчий» доповнити словом «дізнавач»;

7) у частині першій статті 80 слова «слідчий, захисник» замінити словами «слідчий, дізнавач, захисник»;

8) у статті 83:

назву після слова «слідчого» доповнити словом «дізнавача»;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. У разі задоволення відводу слідчого, дізнавача, прокурора в кримінальному провадженні повинні бути невідкладно призначені відповідно інший слідчий — керівником органу досудового розслідування, інший дізнавач — керівником органу дізнання або інший прокурор — керівником органу прокуратури»;

9) частину восьму статті 95 доповнити словами «крім випадків, передбачених цим Кодексом»;

10) пункт 1 частини другої статті 131 та частини третю і шосту статті 132 після слова «слідчий» в усіх відмінках доповнити словом «дізнавач» у відповідному відмінку;

11) у частині першій статті 154 слова «середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину — щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу» виключити;

12) частину першу статті 167 доповнити словами «або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом»;

13) частину першу статті 168 після цифр «208» доповнити цифрами «2982»;

14) частину першу статті 169 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку»;

15) у пункті 1 частини п’ятої статті 182 слова «злочину невеликої або середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкого злочину»;

16) у пункті 1 частини третьої статті 197 слова «злочинів невеликої або середньої тяжкості» замінити словами «нетяжкого злочину»;

17) у статті 214:

у частині першій:

перше речення після слова «Слідчий» доповнити словом «дізнавач»;

друге речення викласти в такій редакції: «Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач — керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання — керівником органу досудового розслідування»;

частину третю викласти в такій редакції:

«3. Здійснення досудового розслідування, крім випадків, передбачених цією частиною, до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. У невідкладних випадках до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути проведений огляд місця події (відомості вносяться невідкладно після завершення огляду). Для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань може бути:

1) відібрано пояснення;

2) проведено медичне освідування;

3) отримано висновок спеціаліста і знято показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

4) вилучено знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей.

У разі виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, досудове розслідування розпочинається негайно, відомості про нього вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань за першої можливості»;

частину шосту після слова «Слідчий» доповнити словом «дізнавач»;

18) у статті 216:

у тексті слово «злочин» у всіх відмінках та числах замінити словами «кримінальне правопорушення» у відповідному відмінку і числі;

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

«11. При визначенні органу, що здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання, застосовуються правила підслідності, передбачені цією статтею»;

19) у частині другій статті 217:

перше речення доповнити словами «крім випадків, коли це може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду»;

доповнити реченнями другим і третім такого змісту: «У таких випадках розслідування злочину та кримінального проступку здійснюється за правилами досудового слідства. Положення глави 25 цього Кодексу в такому разі не застосовуються»;

20) частину четверту статті 218 доповнити абзацами третім і четвертим такого змісту:

«Якщо під час досудового слідства буде встановлено, що особа вчинила кримінальний проступок за відсутності в її діях складу злочину, слідчий за погодженням із прокурором надсилає матеріали кримінального провадження керівнику органу дізнання з урахуванням підслідності.

Якщо при здійсненні дізнання буде встановлено, що особа вчинила злочин, дізнавач за погодженням із прокурором надсилає матеріали кримінального провадження керівнику органу досудового розслідування з урахуванням підслідності»;

21) частини першу і другу статті 219 замінити чотирма новими частинами такого змісту:

«1. Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців — у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців — у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

3. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин — у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу;

2) протягом двадцяти діб — у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;

3) протягом одного місяця — у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу;

4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину».

У зв’язку з цим частини третю — п’яту вважати відповідно частинами п’ятою — сьомою;

22) у статті 284:

частину першу доповнити пунктом 31 такого змісту:

«31) не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров’я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі»;

частину другу доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті»;

у частині четвертій:

абзац третій доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цієї частини»;

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 31 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора»;

23) статтю 290 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:

«13. Відкриття матеріалів дізнання сторонами кримінального провадження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 301 і 314 цього Кодексу»;

24) частини першу — третю статті 294 викласти в такій редакції:

«1. Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

2. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

3. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців — керівником місцевої прокуратури, керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців — слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців — слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками»;

25) у частині другій статті 2971 цифри «445» виключити;

26) статтю 298 викласти в такій редакції:

«Стаття 298. Особливості початку досудового розслідування у формі дізнання

1. Керівник органу дізнання визначає дізнавача, який здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання.

2. Досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

3. До внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань допускається проведення окремих дій, передбачених частиною третьою статті 214 цього Кодексу»;

27) доповнити статтями 2981-2985 такого змісту:

«Стаття 2981. Процесуальні джерела доказів у кримінальних провадженнях про кримінальні проступки

1. Процесуальними джерелами доказів у кримінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису.

Такі процесуальні джерела доказів не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора.

Стаття 2982. Затримання уповноваженою службовою особою особи, яка вчинила кримінальний проступок

1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні кримінального проступку, у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 208 цього Кодексу, та лише за умови, що ця особа:

1) відмовляється виконувати законну вимогу уповноваженої службової особи щодо припинення кримінального проступку або чинить опір;

2) намагається залишити місце вчинення кримінального проступку;

3) під час безпосереднього переслідування після вчинення кримінального проступку не виконує законних вимог уповноваженої службової особи;

4) перебуває у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння та може завдати шкоди собі або оточуючим.

2. Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, здійснюється не більш як на три години з моменту фактичного затримання.

Затримання особи, яка вчинила кримінальний проступок, передбачений статтею 2861 Кримінального кодексу України, з ознаками перебування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння або перебування під впливом лікарських засобів, що знижують її увагу та швидкість реакції, здійснюється не більш як на три години з обов’язковим доставленням такої особи до медичного закладу для забезпечення проходження відповідного медичного освідування.

3. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, та дізнавач повинні негайно повідомити особі зрозумілою для неї мовою підстави затримання та у вчиненні якого кримінального правопорушення вона підозрюється, а також роз’яснити її право мати захисника, отримувати медичну допомогу, давати пояснення, показання або не говорити нічого з приводу підозри проти неї, негайно повідомити інших осіб про своє затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу, вимагати перевірку обґрунтованості затримання та інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

4. Особу може бути затримано:

1) до сімдесяти двох годин — за умов, передбачених пунктами 1-3 частини першої цієї статті, та з дотриманням вимог статті 211 цього Кодексу;

2) до двадцяти чотирьох годин — за умови, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті.

Копія протоколу затримання особи невідкладно надсилається прокурору.

5. Затриманому надається можливість повідомити інших осіб про затримання і місце перебування відповідно до положень статті 213 цього Кодексу.

6. Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання, здійснює особистий обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 цього Кодексу.

7. Службова особа, відповідальна за перебування затриманих за вчинення кримінального проступку, зобов’язана вчинити дії, передбачені частиною третьою статті 212 цього Кодексу, з урахуванням особливостей, передбачених цією статтею.

Стаття 2983. Вилучення речей і документів

1. Речі і документи, що є знаряддям та/або засобом вчинення кримінального проступку чи безпосереднім предметом посягання, виявлені під час затримання, особистого обшуку затриманої особи або огляду речей, вилучаються уповноваженою службовою особою Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань.

Вилучені речі і документи зберігаються органом, що їх вилучив, до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У виняткових випадках вилучені речі і документи можуть бути повернуті володільцеві до розгляду провадження про кримінальний проступок по суті в суді. Залежно від результатів розгляду вилучені речі та документи у встановленому порядку конфіскують або повертають володільцеві, або знищують.

Про вилучення речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про затримання.

2. Вилучені під час обшуку затриманої особи речі і документи, зазначені у частині першій цієї статті, визнаються речовими доказами, про що дізнавачем виноситься відповідна постанова, та приєднуються до матеріалів дізнання.

3. Уповноважена службова особа за наявності достатніх підстав вважати, що особою вчинено порушення, за яке відповідно до цього Кодексу може бути застосовано покарання у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами, тимчасово вилучає посвідчення водія до набрання вироком законної сили, але не більш як на три місяці з моменту такого вилучення, і видає тимчасовий дозвіл на право керування транспортними засобами.

Стаття 2984. Особливості повідомлення про підозру

1. Письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку складається дізнавачем за погодженням із прокурором у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.

2. Одночасно із врученням повідомлення про підозру особа інформується про результати медичного освідування та висновку спеціаліста за їх наявності. У разі незгоди з результатами медичного освідування або висновком спеціаліста особа протягом сорока восьми годин має право звернутися до дізнавача або прокурора з клопотанням про проведення експертизи. У такому разі дізнавач або прокурор має право звернутися до експерта для проведення експертизи із дотриманням правил, передбачених цим Кодексом.

У разі якщо протягом встановленого строку особа не звернеться з клопотанням про проведення експертизи, відповідне клопотання може бути заявлено лише під час судового розгляду.

Стаття 2985. Порядок продовження, зупинення строків дізнання

1. У разі необхідності проведення додаткових слідчих і розшукових дій строк дізнання може бути продовжений прокурором до тридцяти днів. Про продовження строку дізнання прокурор виносить постанову.

2. У разі неможливості закінчити дізнання у строк, визначений статтею 219 цього Кодексу, дізнавач або прокурор звільняє затриману особу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання.

3. Перебіг строку дізнання зупиняється у випадку, передбаченому статтею 280 цього Кодексу.

4. Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження не включається до строків, передбачених цією статтею»;

28) текст статті 299 викласти в такій редакції:

«1. Під час досудового розслідування кримінальних проступків як тимчасовий запобіжний захід застосовується затримання особи на підставах та в порядку, визначених цим Кодексом, а також такі запобіжні заходи, як особисте зобов’язання та особиста порука.

Підозрюваному роз’яснюється його обов’язок з’явитися за першим викликом до дізнавача, прокурора або суду»;

29) статті 300 і 301 викласти в такій редакції:

«Стаття 300. Слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії та інші дії під час досудового розслідування кримінальних проступків

1. Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Стаття 301. Особливості закінчення дізнання

1. Дізнавач зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, подати прокурору всі зібрані матеріали дізнання разом із повідомленням про підозру, про що невідкладно письмово повідомляє підозрюваного, його захисника, законного представника, потерпілого.

2. Прокурор зобов’язаний не пізніше трьох днів після отримання матеріалів дізнання разом з повідомленням про підозру, а в разі затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, протягом двадцяти чотирьох годин здійснити одну із зазначених дій:

1) прийняти рішення про закриття кримінального провадження, а в разі затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, — про негайне звільнення затриманої особи;

2) повернути дізнавачу кримінальне провадження з письмовими вказівками про проведення процесуальних дій з одночасним продовженням строку дізнання до одного місяця та звільнити затриману особу (у разі затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу);

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або про звільнення від кримінальної відповідальності;

4) у разі встановлення ознак злочину направити кримінальне провадження для проведення досудового слідства.

3. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, строк затримання особи не повинен перевищувати сімдесяти двох годин з моменту затримання до початку розгляду провадження про кримінальний проступок в суді.

4. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, строк затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, зараховується до строку тримання особи під вартою.

5. У разі прийняття прокурором рішення про звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор зобов’язаний у межах строків, визначених частиною другою цієї статті, забезпечити надання особі, яка вчинила кримінальний проступок, або її захиснику, потерпілому чи його представнику копій матеріалів дізнання шляхом їх вручення, а у разі неможливості такого вручення — у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень, зокрема шляхом надсилання копій матеріалів дізнання за останнім відомим місцем проживання чи перебування таких осіб. У разі відмови вказаних осіб їх отримати чи зволікання з отриманням вказані особи вважаються такими, що отримали доступ до матеріалів дізнання.

 

Про відмову від отримання копій матеріалів дізнання чи неотримання таких копій складається відповідний протокол, який підписується прокурором та особою, яка відмовилася отримувати, або прокурором, якщо особа не з’явилася для отримання копій матеріалів дізнання»;

30) частину другу статті 314 доповнити абзацом другим такого змісту:

«У разі встановлення об’єктивної неможливості ознайомитися з матеріалами дізнання у порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 301 цього Кодексу, суд за клопотанням сторони кримінального провадження вирішує питання про відкриття сторонами кримінального провадження матеріалів дізнання, про що постановляє відповідну ухвалу»;

31) у частині другій статті 3141 слова «злочину невеликої або середньої тяжкості» замінити словом «нетяжкого»;

32) частину першу статті 334 після слів «Матеріали кримінального провадження» доповнити словами «у тому числі матеріали щодо кримінального проступку та щодо злочину»;

33) у статті 381:

у назві слово «спрощеного» виключити;

частину першу викласти в такій редакції:

«1. Після отримання обвинувального акта щодо вчинення кримінального проступку суд у п’ятиденний строк, а у разі затримання особи — у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, невідкладно призначає судовий розгляд»;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

«2. Суд розглядає обвинувальний акт щодо вчинення кримінального проступку без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження, якщо обвинувачений не оспорює встановлені під час дізнання обставини і згоден з розглядом обвинувального акта».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

34) у статті 382:

назву після слова «акта» доповнити словами «щодо вчинення кримінального проступку»;

у частині першій слова «з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні вивчає його та додані до нього матеріали і ухвалює вирок» замінити словами та цифрами «щодо вчинення кримінального проступку, а в разі затримання особи у порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу, невідкладно вивчає його та додані до нього матеріали і ухвалює вирок»;

у частині третій слова «який надійшов з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні» замінити словами «щодо вчинення кримінального проступку»;

у частинах четвертій і п’ятій слова «з клопотанням про його розгляд у спрощеному провадженні» замінити словами «щодо вчинення кримінального проступку»;

35) у частині третій та пункті 1 частини четвертої статті 469 слова «злочинів невеликої чи середньої тяжкості» замінити словами «нетяжких злочинів»;

36) у частині першій статті 497 слова «злочину невеликої тяжкості або необережного злочину середньої тяжкості» замінити словами «необережного нетяжкого злочину»;

37) абзац другий пункту 1 розділу X «Прикінцеві положення» виключити.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2020 року, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

3. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Верховному Суду, Службі безпеки України, Державному бюро розслідувань привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

4. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом:

1) у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам не повідомлено про підозру у вчиненні злочину, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України.

Такі провадження протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом передаються від органів досудового слідства прокуророві для визначення органу, який буде здійснювати подальше досудове розслідування у формі дізнання;

2) у кримінальних провадженнях про злочини, визначені як кримінальні проступки, в яких до дня набрання чинності цим Законом особам повідомлено про підозру, але не прийнято процесуальне рішення, передбачене частиною другою статті 283 Кримінального процесуального кодексу України, досудове розслідування здійснюється в порядку, встановленому главою 25 цього Кодексу, тим органом, що здійснював досудове розслідування.

Таким особам протягом 72 годин слідчим повідомляється про підозру у вчиненні кримінального проступку. У цих випадках строки дізнання обчислюються відповідно до частини третьої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України з моменту повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку. Обрані до дня набрання чинності цим Законом запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою діють до моменту їх зміни, скасування чи припинення. Клопотання про скасування таких запобіжних заходів має бути внесено до суду слідчим або прокурором невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

3) у кримінальних провадженнях за сукупністю злочинів, один або декілька з яких визначені як кримінальні проступки, в яких до набрання чинності цим Законом особам повідомлено про підозру, але не прийнято процесуальне рішення, передбачене частиною другою статті 283 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий за погодженням із прокурором виділяє в окреме провадження матеріали щодо кримінального проступку, якщо це можливо без шкоди для подальшого досудового розслідування та судового розгляду, та здійснює дізнання в порядку, встановленому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне провадження щодо злочину продовжує здійснюватися в порядку, визначеному цим Кодексом.

У разі виділення матеріалів щодо кримінального проступку в окреме провадження слідчим протягом 72 годин повідомляється особі про підозру у вчиненні кримінального проступку. У цих випадках строки дізнання обчислюються відповідно до частини третьої статті 219 Кримінального процесуального кодексу України з моменту повідомлення про підозру у вчиненні кримінального проступку.

Якщо такій особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або тримання під вартою, слідчий або прокурор за наявності підстав для їх зміни чи скасування вирішують питання щодо звернення до суду з відповідним клопотанням щодо його зміни. Обрані до набрання чинності цим Законом такі запобіжні заходи продовжують свою дію до моменту їх зміни, скасування чи припинення;

4) у кримінальних провадженнях про злочини, які визначено як кримінальні проступки, та в яких до дня набрання чинності цим Законом досудове слідство зупинено на підставі статті 280 Кримінального процесуального кодексу України, подальше досудове розслідування здійснюється в порядку, передбаченому главою 25 Кримінального процесуального кодексу України, а в разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності вирішується питання про закриття кримінального провадження в порядку, установленому Кримінальним процесуальним кодексом України;

5) обвинувальні акти, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру у кримінальних провадженнях про злочини, що визначені як кримінальні проступки, які направлені до суду до набрання чинності цим Законом і не призначені на момент набрання ним чинності до судового розгляду, повертаються прокурору для внесення з урахуванням вимог глави 25 Кримінального процесуального кодексу України;

6) у кримінальних провадженнях про злочини, які визначено як кримінальні проступки, що на день набрання чинності цим Законом призначені до судового розгляду чи перебувають на його розгляді, судовий розгляд здійснюється судом на загальних підставах з урахуванням вимог статей 381, 382 Кримінального процесуального кодексу України.

5. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО.

м. Київ, 22 листопада 2018 року.

№ 2617-VIII.

Закон у PDF читайте тут.