Під час засідання комітету зазначалося, що метою законопроекту № 10121-1 є підвищення рівня протидії організованій злочинності шляхом вдосконалення законодавчого забезпечення функціонування спеціальних підрозділів Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та уповноважених підрозділів Національної поліції України із боротьби з організованою злочинністю.

Законопроект містить зміни до законів «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та «Про національну безпеку України». Проектом, зокрема, пропонується внести зміни до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» щодо уточнення системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, компетенції та повноважень спеціальних (уповноважених) підрозділів із боротьби з організованою злочинністю.

Також передбачено зміни до цього закону, спрямовані на приведення його положень у відповідність із Конституцією України та узгодження з іншими законодавчими актами України.

Зміною до частини четвертої статті 18 Закону України «Про національну безпеку України» передбачається уточнення компетенції Національної поліції України як органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони.

Проаналізувавши законопроект, члени комітету звернули увагу на те, що потребує уточнення законодавство, яке визначає організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю з метою забезпечення ефективної реалізації уповноваженими органами та підрозділами у сфері протидії злочинності, налагодження системної взаємодії між спеціальними (уповноваженими) підрозділами та іншими суб’єктами боротьби з організованою злочинністю та створення законодавчого підґрунтя для посилення спроможностей Національної поліції та Державного бюро розслідувань як суб’єктів боротьби з організованою злочинністю.

З огляду на актуальність питання вдосконалення законодавчого забезпечення боротьби з організованою злочинністю, комітет одноголосно ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу.

Інформаційне управління апарату Верховної Ради України.