Кожного з нас неодноразово інтригували процеси, що відбуваються у довкіллі під впливом космічних умов. У такі моменти ми усвідомлюємо зв’язок усього сущого з далеким і загадковим космосом.

Зрозуміле прагнення вчених з Інституту теоретичної фізики ім. Боголюбова НАН України, Головної астрономічної обсерваторії НАН України та Одеської національної академії харчових технологій, яких об’єднала жагуча допитливість дослідити деякі характеристики води, що їх вона набуває на Водохреще. Їхня мета — зафіксувати в цей період вплив космо-ритмологічних факторів на властивості води. Мета, як на мене, захоплююча та амбітна, хоча певною мірою трохи наївна.

Авторитетний вчений у своїх дослідженнях переконливо довів можливість терапевтичної дії цілеспрямовано структурно зміненої води без будь-якої зміни її хімічного складу.

І ще разючий факт на користь важливості структурного стану води: всі протестовані зразки питної води втрачали свої позитивні властивості, якщо їх набирали з криниць та джерел механічними чи електричними насосами, вочевидь, руйнуючи структуру води.

Інші вчені, вивчаючи терапевтичний ефект для лікування тканин та органів мікрохвильовим випромінюванням у комбінації з опроміненням червоним лазером, порівнювали вияви ефекту на низці зразків води: водопровідної, джерельної, дистильованої та «хрещенської», а також «чистої» плазми крові. Позитивний ефект спостерігався для всіх зразків води, крім «хрещенської». Цей несподіваний факт означає, що вона перебуває в особливому структурно-енергетичному стані, в якому її властивості захищені від впливу зовнішніх енергетичних чинників кимось незнаним нами, структурним кодом.

Вочевидь, пізнання величі природи і її вінця — живої матерії, життєдіяльність якої забезпечує особливий структурно-енергетичний стан відкритої Дж. Поллаком «пограничної» води, буде завжди для нас, як і сам Творець неба та землі, «видимим же всім і невидимим»...

Юрій БОЛЬШАК,

кандидат хімічних наук,

старший науковий співробітник

Проблемної науково-дослідної лабораторії КНУХТ.