Про включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроекту  про внесення змін до статті 106  Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України  утворювати незалежні регуляторні  органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади  та звільняти з посад Директора  Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) і про його направлення  до Конституційного Суду України

Постанова ВерховноЇ Ради

Відповідно до статей 146, 148 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України постановляє:

1. Включити до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання законопроект про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) (реєстр. № 1014), поданий Президентом України як невідкладний.
2. Законопроект про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань) направити до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо відповідності його вимогам статей 157 і 158 Конституції України (додається).
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
3 вересня 2019 року.
№ 29-IX.

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Про внесення змін до статті 106 Конституції України (щодо закріплення повноважень Президента України утворювати незалежні регуляторні органи, Національне антикорупційне бюро України, призначати на посади та звільняти з посад Директора 
Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до статті 106 Конституції України (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 30, ст. 141), доповнивши частину першу пунктами 111 та 121 такого змісту:
«111) утворює відповідно до закону Національне антикорупційне бюро України, призначає на посади та звільняє з посад у порядку, визначеному законами України, Директора Національного антикорупційного бюро України і Директора Державного бюро розслідувань»;
«121) утворює незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання в окремих сферах, призначає на посади та звільняє з посад їх членів у порядку, визначеному законами України».
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.