Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):
1) статтю 205 виключити;
2) у статті 212:
абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
абзац другий частини другої викласти в такій редакції: 
«карається штрафом від п’яти тисяч до семи тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років»;
у примітці слова «тисячу», «три тисячі» та «п’ять тисяч» замінити відповідно словами «три тисячі», «п’ять тисяч» та «сім тисяч».
2. В абзаці першому частини третьої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) цифри «205» виключити.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
18 вересня 2019 року.
№ 101-IX.