На знімку: таким Петра Шевченка можна побачити на симпозіумах, нарадах, конференціях.

На сторінках газети хочу розповісти про відомого в Україні вченого з екології та сталого використання рибних ресурсів внутрішніх водойм Шевченка Петра Григоровича. Зайшовши до його кабінету, я був приємно вражений, бо довкола побачив численні грамоти, подяки, дипломи та плакати з різноманітними видами риб.

Почалося все зі вступу до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на біологічний факультет за спеціальністю «Зоологія». Потім, майже двадцять років, працював в Інституті гідробіології Національної академії наук України. Тут Петро Григорович захистив дисертацію і здобув вчену ступінь кандидата біологічних наук за спеціальностями «Іхтіологія» та «Гідробіологія» (науки про рибу та все живе у воді).

Тож перейшов на роботу до Національного університету біоресурсів і природокористування України. Коли у 2001 році в університеті створили факультет «Водних біоресурсів та аквакультури», до складу якого увійшла і кафедра гідробіології та іхтіології, П. Шевченка призначили завідувачем, а згодом обрали деканом. Свої набуті знання і досвід він спрямував на створення матеріально-технічної бази факультету, яка тепер має все, що потрібно для підготовки студентів.

Сьогодні Петро Григорович працює над створенням центру водних біоресурсів та аквакультури з комплексом відповідних лабораторій для навчання магістрів. За його участю проводяться наукові дослідження з підвищення біопродуктивності природних водойм та раціонального використання рибних ресурсів України.

При кафедрі організовано дві навчальні науково-виробничі лабораторії: біопродуктивності водойм та рибогосподарської екології і декоративної аквакультури. Вони проводять наукові дослідження гідрохімічного і гідробіологічного режимів та стану іхтіофауни водойм різних регіонів нашої держави, досліджують вплив ГЄС на водосховища, розробляють екологічні паспорти рибогосподарських водойм та науково-біологічні обґрунтування і режими їх рибогосподарського використання.

Як члену Національної спілки журналістів України мені було приємно дізнатися, що кожного року в різних видавництвах публікується понад 20 наукових праць фахівців кафедри.

Сам П. Шевченко за свій більш ніж сорокарічний стаж видав понад 200 наукових публікацій, є співавтором 9 наукових монографій, 50 статей. Ним особисто видано 8 посібників і 4 підручники. Також він є співавтором майже 350 наукових та методичних праць. Остання — «Визначник риб водойм України». Узявши його в руки, Петро Григорович із особливим наголосом і гордістю сказав: «Це творіння надихає мене на ще більш вагомі наукові праці у галузі рибного господарства».

Ознайомившись із його науковими працями, можу впевнено сказати, що всі вони є корисними і для викладачів факультету, завідувачів кафедр, аспірантів, студентів, і для працівників України у рибогосподарській галузі.

Петро Григорович спільно зі своїми колегами — професорами: М. Євтушенком і О. Дончуком, доцентами Ю. Глебовою, М. Хижняком, Д. Хриценко роблять значний вклад у підготовку висококваліфікованих фахівців рибного господарства.

Володимир БІЛЕНКО,

завідувач навчальної лабораторії НУБіП

«Музей лікарських рослин»,

заслужений працівник сільського господарства, академік.

Фото надано автором.