Ініціатором проведення та її організатором виступив Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького НАН України, для якого проблема «взаємодія пухлини та організму» є пріоритетною ще з часу створення установи (1960 р.).

Під час конференції вітчизняні онкологи та їхні колеги з провідних країн обговорили найактуальніші проблеми сучасної експериментальної та клінічної онкології, заслухали доповіді, присвячені питанням ранньої і диференційної діагностики новоутворень, визначенню агресивних форм хвороби. Наголошували на лікуванні онкологічних пацієнтів. Зокрема, на особливостях біо- і хіміотерапії, первинній і набутій резистентності новоутворень та персоналізованому підході при виборі схем і комбінацій терапевтичних засобів.

У рамках заходу представники Організації європейських інститутів раку (OECI) ініціювали круглий стіл «Шляхи імплементації стандартів ЄС персоналізованої діагностики і лікування онкологічних хворих в Україні» за участю провідних онкологів країни, на якому йшлося про удосконалення онкологічної допомоги населенню України, впровадження європейських стандартів персоналізованого лікування хворих на рак.

ІІ Міжнародна наукова конференція присвячена 25-й річниці членства інституту в Організації європейських інститутів раку та 120-річчю від дня народження видатного вітчизняного патофізіолога-онколога академіка Ростислава Кавецького. Саме він сформулював концепцію комунікації пухлини та організму.