Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 4 Закону України «Про використання земель оборони» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 209; 2011 р., № 12, ст. 79; 2012 р., № 37, ст. 444) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Землі оборони, призначені для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово-навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил України, можуть використовуватися для розміщення засобів зв’язку, навігації та спостереження (радіотехнічного забезпечення), що належать підрозділам об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України, з погодженням умов розміщення та експлуатації зазначених об’єктів з Міністерством оборони України».
У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 14 листопада 2019 року.
№ 296-IX.