Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 13, ст. 91) такі зміни:
1. Частину першу статті 4 доповнити пунк-
том 6 такого змісту:
«6) об’єднання територіальних громад здійснюється відповідно до перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, області».
2. Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
«3. Перспективний план формування територій громад Автономної Республіки Крим, області затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної державної адміністрації».
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 5 грудня 2019 року.
№ 348-IX.