Верховна Рада України постановляє:

І. Частину першу статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 45, ст. 425 із наступними змінами) доповнити пунктом 121 такого змісту:
«121) медична допомога в закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, особам, визначеним пунктами 7, 11-14 частини другої статті 7 цього Закону, без оплати такої допомоги з боку її отримувача та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2021 року.
2. Кабінету Міністрів України до введення в дію цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.
3. Кабінету Міністрів України забезпечити надання закладами охорони здоров’я послуг, передбачених пунктом 121 частини першої статті 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», в межах їх кошторисів.
4. Кабінету Міністрів України щороку включати інформацію про виконання Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» в частині надання медичної допомоги, передбаченої пунктом 121 частини першої статті 13 зазначеного Закону, до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 20 грудня 2019 року.
№ 431-ІХ.