Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до Закону України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік» такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці третьому цифри «1.182.010.356,6» та «129.331.527,2» замінити відповідно цифрами «1.184.010.356,6» та «131.331.527,2»;
в абзаці шостому цифри «94.275.720» та «21.910.209,3» замінити відповідно цифрами «96.275.720» та «23.910.209,3».
2. Статтю 12 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) надходження від дострокового погашення векселів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що видані ним в обмін на облігації внутрішньої державної позики».
3. Статтю 14 доповнити пунктом 29 такого змісту:
«29) забезпечення функ-ціонування Фонду розвитку підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 12 цього Закону)».
4. Внести зміни до додатків № 2 та № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом затвердити порядок використання коштів державного бюджету, передбачених на забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, з урахуванням положень Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
14 січня 2020 року.
№ 436-ІХ.