Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити текст Заяви Верховної Ради України щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році (додається).
2. Доручити Голові Верховної Ради України підписати і надіслати вірчі грамоти з підтвердженням повноважень членів та заступників членів Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи для участі у щорічній сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 2020 року.
3. Доручити Постійній делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи вносити у п’ятнадцятиденний строк на розгляд Верховної Ради України звіти про підсумки участі у роботі частин сесій Парламентської Асамблеї Ради Європи за 2020 рік для подальшого встановлення форм і методів досягнення визначених цілей і завдань роботи в Асамблеї на наступний період.
4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України Д. РАЗУМКОВ.

м. Київ,
16 січня 2020 року.
№ 472-IX.

Заява Верховної Ради України щодо участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи у 2020 році 

Верховна Рада України,
маючи на меті захист цілей Статуту Ради Європи, а саме досягнення більшої єдності між її членами для збереження та втілення у життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу,
підтверджуючи відданість України основоположній місії Ради Європи розбудовувати механізми захисту прав людини і принципів свободи як запоруки зміцнення миру на європейському континенті,
виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,
нагадуючи про ухвалену главами держав і урядів держав під час Першого саміту Ради Європи Віденську декларацію, де наголошується, зокрема, що «Європа є носієм величезної надії, яка ні в якому разі не повинна бути зруйнована територіальними амбіціями, відродженням агресивного націоналізму, увіковічуванням зон впливу, нетерпимістю або тоталітаристськими ідеологіями»,
підкреслюючи, що розв’язана Російською Федерацією збройна агресія проти України та пов’язані з нею масові порушення прав людини підривають цілі Статуту Ради Європи та правові стандарти, що створювалися та зміцнювалися впродовж 70 років існування Організації,
підтверджуючи, що безумовне повернення Постійної делегації Російської Федерації до Парламентської Асамблеї Ради Європи завдало шкоди авторитету Організації та похитнуло довіру до неї з боку її держав-членів в умовах, коли Російська Федерація не виконала вимоги резолюцій та рекомендацій, які були ухвалені Парламентською Асамблеєю Ради Європи у відповідь на агресію Російської Федерації проти України, зокрема, Резолюції 1990 (2014) «Перегляд по суті раніше затверджених повноважень російської делегації», Резолюції 2034 (2015) «Оскарження по суті незатверджених повноважень делегації Російської Федерації», Резолюції 2063 (2015) «Розгляд скасування раніше затверджених повноважень делегації Російської Федерації (на виконання пункту 16 Резолюції 2034 (2015)» щодо оскарження і анулювання повноважень російської делегації, які, серед іншого, містять вимоги до Російської Федерації відмовитися від незаконної спроби анексії Криму, припинити переслідування кримськотатарського народу, повною мірою виконати Мінські домовленості, стороною яких є Російська Федерація, вивести всі свої війська з території України, забезпечити постійний українсько-російський контроль над спільним державним кордоном, звільнити всіх заручників і незаконно затриманих осіб тощо,
констатуючи систематичне та цілеспрямоване ігнорування Російською Федерацією зобов’язань, взятих нею при вступі до Ради Європи, включаючи визначені Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи № 193 (1996),
відзначаючи, що з моменту безумовного повернення Постійної делегації Російської Федерації до Парламентської Асамблеї Ради Європи ситуація з правами людини та демократією в Росії, а також на окупованих нею територіях продовжує погіршуватися,
звертаючи увагу на невиконання Росією вимог резолюції Парламентської Асамблеї Ради Європи 2292 (2019), ухваленої під час червневої сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи 2019 року, включаючи вжиття заходів з метою запобігання порушенням прав людини, виконання своїх фінансових зобов’язань повною мірою, співпрацю із слідчою групою та прокуратурою Королівства Нідерланди у питанні притягнення до суду відповідальних за збиття літака рейсу МН-17;
наголошуючи, що встановлення довготривалого миру та стабільності в Європі є неможливим без спонукання Російської Федерації до відновлення поваги до верховенства права, демократії та прав людини,
відзначаючи особливу відповідальність ініціаторів безумовного повернення російської делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи за забезпечення добросовісного виконання Росією своїх міжнародних зобов’язань,
нагадуючи висновок Комісії «За демократію через право» (Венеціанської комісії) 
CDL-AD(2019)030 від 9 грудня 2019 року, що підкреслює існування відповідно до міжнародного права чіткого зобов’язання для всіх держав та міжнародних організацій, включаючи Раду Європи і Парламентську Асамблею Ради Європи, зокрема, не визнавати прямо чи опосередковано спробу анексії,
наголошуючи на тому, що моніторинг Радою Європи ситуації з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі має здійснюватися як тимчасово окупованої території відповідно до положень міжнародного гуманітарного права,
вітаючи проведені Постійною делегацією Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї Ради Європи консультації з партнерами по Асамблеї та формування групи держав-однодумців, відданих пошуку спільних підходів і рішень для подолання кризових явищ у Парламентській Асамблеї Ради Європи і захисту основоположних цілей Статуту Ради Європи, та збереження провідної ролі цієї Організації як авторитетного джерела правових стандартів, спільних для всіх без винятку її держав-членів, у сфері демократії, прав людини, верховенства права та соціальної єдності,
Верховна Рада України:
1. Заявляє, що метою участі Постійної делегації Верховної Ради України в роботі Парламентської Асамблеї Ради Європи є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, що склалася внаслідок агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об’єктивної інформації про протиправні діяння Російської Федерації на окупованих територіях нашої держави та зусилля України для припинення збройної агресії з боку держав — членів Ради Європи і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни Парламентської Асамблеї Ради Європи для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.
2. Наголошує на необхідності неухильного виконання підписаної главами держав і урядів держав під час Першого саміту Ради Європи Віденської декларації 1993 року з метою зміцнення демократичної безпеки в Європі.
3. Наголошує, що Постійна делегація Верховної Ради України у співпраці з державами-партнерами докладатиме зусиль для підтримки реалізації позитивного порядку денного з метою сприяння Асамблеєю досягненню цілей, визначених Статутом Ради Європи, а саме зміцнення демократії, верховенства права і захисту прав людини та свобод в Європі.
4. Відзначає важливість роботи Постійної делегації Верховної Ради України в сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи задля сприяння виконанню Україною своїх зобов’язань як повноправного члена Ради Європи, а також активної участі у вдосконаленні існуючих та створенні нових правозахисних стандартів Ради Європи.
5. Рішуче відкидає можливість підтримки Постійною делегацією Верховної Ради України будь-яких рішень Парламентської Асамблеї Ради Європи, які суперечать статутним цілям чи підривають їх досягнення.
6. Підкреслює необхідність напрацювання пропозицій щодо посилення інституційних спроможностей та автономності Парламентської Асамблеї Ради Європи у реагуванні на порушення з боку держав-членів своїх статутних та договірних зобов’язань, а також у більш широкому сенсі всіх резолюцій та рекомендацій Асамблеї.
7. Закликає держави — члени Ради Європи посилити зусилля із спонукання російської сторони до виконання її міжнародних зобов’язань як члена Ради Європи, у тому числі ухвалених Асамблеєю резолюцій і рекомендацій, з метою відновлення поваги з боку Російської Федерації до принципів міжнародного права, включаючи територіальну цілісність і непорушність кордонів у Європі.
8. Закликає вжити заходів для відновлення ефективного і повноцінного моніторингу з боку Парламентської Асамблеї Ради Європи виконання Російською Федерацією зобов’язань, визначених Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи № 193 (1996), включаючи вирішення міжнародних спорів виключно мирними засобами, врегулювання питання кордонів на основі міжнародного права, відмову від поширення на окремі держави зон свого особливого впливу, виведення військ з території Молдови, дотримання положень міжнародного гуманітарного права тощо.