Під час засідання було розглянуто низку законопроектів на відповідність їх положень законодавству ЄС та/або міжнародно-правовим зобов’язанням України в рамках Угоди про асоціацію. Окрім того, народні депутати розглянули та підтримали проект закону про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»), реєстр. № 0028, ухвалення якого забезпечить створення правових підстав для продовження використання позики Європейського інвестиційного банку до 2020 року та надасть можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» до 2020 року. Це сприятиме розширенню мережі водопостачання в місті Миколаєві, яке на даний час страждає від забруднення водних свердловин, впровадженню сучасних енергозберігаючих технологій та обладнання, відновленню каналізаційних мереж та підвищенню якості очищення стічних вод.

Народні депутати розглянули законопроект про надання будівельної продукції на ринку (реєстр. № 2698), мета якого — встановлення гармонізованих з європейськими умов надання на ринку будівельної продукції та адаптація чинного законодавства до їх запровадження. Під час засідання було ухвалено рішення, що законопроект у цілому не суперечить законодавству ЄС, проте потребує доопрацювання з метою повної відповідності цьому законодавству. Таке саме рішення було ухвалено щодо законопроектів реєстр. №№ 2685, 2350, 2352, 2719, 2719-1 та 2719-2.

Законопроекти про відходи електричного та електронного обладнання (реєстр. № 2350) та про батареї і акумулятори (реєстр. № 2352) представив під час засідання заступник голови Комітету з питань екологічної політики Олександр Маріковський. Мета проектів — визначення правових, економічних і організаційних засад у сфері управління відходами електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів для забезпечення екологічної безпеки, запобігання їх негативному впливу на здоров’я людей та довкілля шляхом запровадження системи розширеної відповідальності виробника, встановлення вимоги високого рівня збору та рециклінгу відходів, контролю за їх утворенням і обробленням та повернення в економічний обіг вторинної сировини.

Розглянутий законопроект № 2685 має на меті вдосконалити законодавче регулювання організаційних та правових засад мультимодальних перевезень вантажів в Україні. На думку авторів законопроекту, запровадження мультимодальних перевезень також сприятиме захисту навколишнього природного середовища, оскільки відбудеться переорієнтація значної частини перевезень, які здійснюють автомобільним транспортом, на використання інших екологічно чистих видів транспорту. Окрім того, це істотно поліпшить логістику перевезень. У свою чергу Іванна Климпуш-Цинца-дзе зауважила, що у Верховній Раді чекають від Міністерства інфраструктури системних законопроектів, зокрема тих, що стосуватимуться автомобільних перевезень, перевезень небезпечних вантажів тощо.