Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, голова підкомітету з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об’єктів природно-заповідного фонду Юлія Овчинникова, голова підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів Зіновій Андрійович.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув на своєму засіданні законопроекти про працю: поданий Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 2708 від 28.12.2019 р.), поданий народними депутатами України Наталією Королевською, Юрієм Солодом, Валерієм Гнатенком (реєстр. № 2708-1 від 11.01.2020 р., альтернативний) та поданий народними депутатами України Юлією Тимошенко, Михайлом Цимбалюком, Володимиром Кабаченком, Вадимом Івченком (реєстр. № 2708-2 від 16.01.2020 р., альтернативний).

Законопроект № 2708 має на меті забезпечити рівність сторін трудового договору, підвищити конкурентоспроможність бізнесу та дати йому можливість вийти на нові ринки, збільшити приплив інвестицій, запровадити сучасні форми трудової зайнятості (дистанційна праця, сезонна праця, гнучкий робочий час та ін.).

Відповідно до предметів відання комітет відзначає, що законопроектом № 2708 пропонується внести зміни до низки законів України, зокрема, виключити частину третю статті 35 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а саме: «Персонал не має права на страйки».

Комітет звертає увагу, що Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» є основоположним у ядерному законодавстві України та встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов’язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов’язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання. Він також встановлює правові основи міжнародних зобов’язань України щодо використання ядерної енергії. З огляду на зазначене комітет запропонував не виключати частину третю статті 35 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», а саме: «Персонал, не має права на страйки».

У комітеті також наголошують, що запропоновані народними депутатами України альтернативні законопроекти № 2708-1 та № 2708-2 є майже ідентичними. Вони так само мають на меті встановлення державних гарантій трудових прав і свобод громадян, визначення основних механізмів реалізації цих конституційних прав. Ідеться й про створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення захисту прав та інтересів працівників і роботодавців. Законопроектами пропонується комплексний підхід щодо вирішення індивідуальних трудових відносин, а також кодифікації та уніфікації законодавчих актів з цих питань.

За підсумками обговорення комітет вирішив рекомендувати Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, як головному комітету із розгляду законопроектів № 2708, № 2708-1, № 2708-2, визначитись, який із зазначених законопроектів узяти за основу із врахуванням пропозицій комітету.

***

Тим часом 14.02.2020 р. голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко провів особистий прийом громадян. Так, 14 лютого глава комітету прийняв 15 відвідувачів з Дніпропетровської, Хмельницької областей та міста Києва. До народного депутата України звернулися пенсіонери, підприємці, особи з інвалідністю ІІ—ІІІ груп, працівник бюджетної сфери та безробітний.

Під час особистого прийому відвідувачі порушили 42 питання, найактуальнішими з яких були такі: забруднення атмосферного повітря ТОВ «Техноопторг-Тренд», впровадження сучасної системи моніторингу навколишнього природного середовища, утилізація та переробка побутових відходів, використання пестицидів і отрутохімікатів в Україні. Серед обговорюваних були також проблеми глобального потепління, йшлося про внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють діяльність Державної служби надзвичайних ситуацій, стосовно тарифів і пільг на оплату житлово-комунальних послуг, соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та закріплення на законодавчому рівні поняття «громадянсамоселів», скорочення зони відчуження. Були звернення щодо надання медичної і матеріальної допомоги та інші.

За наслідками розгляду отриманих під час особистого прийому звернень громадян комітет, відповідно до предметів відання, вживає заходів щодо оцінки ситуації та пошуку шляхів розв’язання порушених проблем. У комітеті також працюють над залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування до вирішення цих питань, а також надання максимально можливої практичної допомоги за кожним зверненням.

Фото надано Комітетом з питань екологічної політики та природокористування.