У разі відсутності службових житлових приміщень та за бажанням військовослужбовців виплачується грошова компенсація за піднайом (найом) житлового приміщення в порядку, визначеному законодавством.

Перелік нормативно-правових актів:

ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;

ПКМУ від 26.06.2013 № 450 «Про розмір і порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, Управління державної охорони та військовослужбовцям, відрядженим до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства, за піднайом (найом) ними житлових приміщень»;

Наказ МОУ від 31.07.2018 № 380 «Про затвердження Інструкції з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей житловими приміщеннями».

Категорії осіб, які мають право на виплату компенсації:

особи офіцерського складу (у тому числі за призовом);

рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом;

курсанти ВВНЗ та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім’ї;

відряджені до Міністерства освіти і науки, Державного космічного агентства.

Умови, необхідні для виплати компенсації:

згідно з ПКМУ від 26.06.2013 № 450:

перебувати на обліку військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими житловими приміщеннями (службовою житловою площею);

вивільнити займане ними службове житлове приміщення або службову житлову площу (у тому числі гуртожиток) за попереднім місцем служби;

відсутність у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, площа якого відповідає мінімальним нормам;

копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України військовослужбовця та членів його сім’ї;

копії документів, що засвідчують реєстрацію в ДРФО-платників податків військовослужбовця та членів його сім’ї;

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та членам його сім’ї;

копії довідок про реєстрацію місця проживання (перебування), видані органом реєстрації, на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який приживає разом з ним;

копії свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки;

належним чином завірену копію довідки про забезпечення житлом з попереднього місця проходження військової служби, видану КЕО (службою) Міноборони;

рапорт, зареєстрований встановленим чином.

відповідно до наказу МОУ від 31.07.2018 № 380:

довідка про склад сім’ї;

довідка про перевірку житлових умов;

витяг з послужного списку;

наказ командира військової частини.

Умови, за яких припиняється виплата компенсації:

отримання (придбання) військовослужбовцем житлового приміщення;

виключення із списків особового складу військової частини;

вибуття військовослужбовця в закордонне відрядження разом із сім’єю;

встановлення факту подання військовослужбовцем недостовірної інформації, яка стала підставою для виплати грошової компенсації.

Умови, за яких компенсація не виплачується:

наявності у військовослужбовця або членів його сім’ї житлового приміщення, яке відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам забезпечення службовим житлом, житловим приміщенням для постійного проживання;

забезпечення грошовою компенсацією за належне йому для отримання житлове приміщення;

проживання військовослужбовця у спеціально пристосованій казармі чи гуртожитку;

проживання військовослужбовця в населених пунктах за місцем проходження військової служби та/або в безпосередній близькості від місця проходження військової служби, що дає змогу щодня своєчасно прибувати до місця її проходження;

нездачі службового житлового приміщення (у тому числі в гуртожитку) за попереднім місцем проходження військової служби;

штучного погіршення військовослужбовцем житлових умов.