Закон України

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Частину третю статті 170 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) доповнити абзацом третім такого змісту:
«Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 151 Закону України «Про електроенергетику», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно до статті 191 Закону України «Про теплопостачання», на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно до статті 261 Закону України «Про теплопостачання» і статті 181 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно до Закону України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки».
2. У Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р.,
№ 2-3, ст. 11 із наступними змінами):
у статті 9:
у частині п’ятій:
абзац перший після слів «його зарахування» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
абзаци другий і третій доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
у частині сьомій:
абзац перший доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
абзац другий після слова «рахунку» доповнити словами «або не використовують єдиний рахунок»;
у пункті 1 частини десятої після слів «рахунки податкового органу» доповнити словами «або на єдиний рахунок», а слова «на рахунок податкового органу» замінити словами «вказані рахунки»;
у статті 25:
пункт 1 частини дванадцятої після слів «податкових органів» доповнити словами «або на єдиний рахунок»;
друге речення абзацу другого частини чотирнадцятої після слів «для зарахування єдиного внеску» доповнити словами «або на єдиний рахунок».
3. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 30, ст. 542; 2018 р., № 23, ст. 209):
у пункті 7 частини третьої статті 18 слова «(крім коштів на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «(крім коштів на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, коштів на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, коштів на електронних рахунках платників акцизного податку»;
в абзаці другому частини другої статті 48 слова «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість» замінити словами і цифрами «Забороняється звернення стягнення та накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України, кошти на рахунках платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, кошти на електронних рахунках платників акцизного податку».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу України) розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
13 квітня 2020 року.
№ 559-IX.