Незважаючи на карантин, діють загальні норми. Так, Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» гарантує учасникам бойових дій переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації. Крім цього на цей час можете скористатися передбаченою Законом «Про відпустки» (ст. 16-1) додатковою відпусткою із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів.

Підйомні виплати

Виплачують у разі переїзду військовослужбовців на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв’язку з призначенням на військову посаду або зарахування на навчання або у зв’язку з передислокацією військової частини.

Що виплачують

— підйомна допомога в розмірі місячного грошового забезпечення на військовослужбовця і 50 відсотків місячного грошового забезпечення на кожного члена його сім’ї, який переїхав з ним на нове місце військової служби;

— добові, за кожен день перебування в дорозі (далі — добові) на військовослужбовця та кожного члена його сім’ї, який переїхав разом з ним.

Розмір підйомної допомоги обчислюється, виходячи з посадового окладу, окладу за військове звання та щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, установлених військовослужбовцю за новим місцем військової служби на дату, коли військовослужбовець приступив до виконання обов’язків за посадою (зарахування на навчання), або на дату прибуття до нового місця дислокації військової частини, на членів сім’ї — на дату реєстрації їх місця проживання за новим місцем військової служби.

Право на отримання виникає:

на дату прийняття військовослужбовцем посади та справ — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби з одного населеного пункту в інший у зв’язку з призначенням на посаду;

на дату прибуття до місця дислокації, оголошений наказом командира військової частини, — для військовослужбовців, які переїхали на нове місце служби у складі військової частини (підрозділу) в інший населений пункт.

Виплата здійснюється за новим місцем військової служби відповідно до наказу командира (начальника) військової частини.

Підйомна допомога та добові в разі переїзду на нове місце військової служби на членів сім’ї військовослужбовця виплачуються після реєстрації місця проживання у населеному пункті за місцем військової служби (проживання).

Для виплати підйомної допомоги та добових на членів сім’ї військовослужбовця до рапорту необхідно додати:

копії сторінок паспорта громадянина України з даними про прізвище, ім’я, по батькові, реєстрацію попереднього місця проживання і реєстрацію нового місця проживання повнолітніх членів сім’ї військовослужбовця, завірені підписом військовослужбовця;

довідки про реєстрацію та про зняття з реєстрації місця проживання членів сім’ї військовослужбовця (якщо такої інформації немає в паспорті громадянина України, якщо паспорт у формі картки або його немає), видані органом реєстрації проживання громадян;

копії свідоцтв про народження дітей, завірені підписом військовослужбовця;

довідку служби персоналу військової частини про склад членів сім’ї військовослужбовця, які на дату їх приїзду на нове місце служби військовослужбовця зазначені в його особовій справі (дружина (чоловік, діти, батьки (непрацездатні).

Строки

Виплачується допомога не більш як за два переїзди протягом календарного року, пов’язані з призначенням на посади чи передислокацією військової частини (підрозділу).

Виплата добових здійснюється за кожен день перебування в дорозі, за умови надання проїзних документів. День вибуття та день прибуття рахуються як дві доби. Якщо проїзних документів немає, добові виплачуються з розрахунку за одну добу переїзду.

Виплата підйомної допомоги та добових здійснюється, якщо звернення щодо їх отримання надійшли протягом трьох років із дня виникнення права на їх отримання.