Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:
1) пункт 21 частини першої статті 24, частину другу статті 27 і статтю 271 виключити;
2) в абзаці другому частин першої та другої статті 122 слова і цифри «або 50 штрафних балів» виключити.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 24 квітня 2020 року.
№ 566-IX.