Закон України

Про внесення зміни до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо зменшення строку оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України постановляє:

1. В абзаці першому частини третьої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 
2019 р., № 51, ст. 377) слова і цифри «за 20 робочих днів» замінити словами і цифрами «за 10 робочих днів».

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,

15 вересня 2020 року.

№ 890-IX.