Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1. Підпункт 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 доповнити підпунктом «з» такого змісту:

«з) взяті на облік як внутрішньо переміщені особи відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», які тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цієї статті, а інформація про адресу таких місць зазначена в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи як адреса фактичного місця їх проживання/перебування».

2. Підпункт 38.6 пункту 38 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«При обчисленні бази оподаткування об’єктів нерухомості, у тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, контролюючим органом не враховуються об’єкти нерухомості, що не є об’єктом оподаткування відповідно до цього підпункту».

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, пов’язаних із виконанням цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
17 вересня 2020 року.
№ 905-ІХ.