Головним для розгляду цього питання визначено Комітет з питань економічного розвитку, однак документ уже розглянули на засіданні Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Тож логічно, що члени цього комітету передусім говорили про скасування спеціального дозволу на зайняття народною медициною, а також про дозволи на транспортні перевезення радіоактивних матеріалів та про необхідність надсилання до МОЗ копій документів про видані дозволи на використання водних об’єктів, віднесених до лікувальних. Також йшлося про вилучення норми, яка стосується заборони здійснення цілительства з використанням ЗМІ.

Законопроект на засіданні комітету представляла одна із його авторів — Роксолана Підласа. За її словами, пропозиція про скасування дозволу на зайняття народною медициною внесена за ініціативою МОЗ. Держава не має нести відповідальності за застосування таких методів лікування, наголосила парламентарій. Щодо скасування дозволу на перевезення радіоактивних матеріалів транспортними засобами, то, за інформацію народної депутатки, це дублююча норма, яка є у загальному дозволі на перевезення радіоактивних матеріалів — і він залишається чинним. А от питання вилучення норми про заборону здійснення цілительства з використанням ЗМІ Р. Підласа запропонувала додатково опрацювати із комітетом, зокрема, в частині відповідальності за завдання шкоди цілительством по телебаченню.

В обговоренні взяли участь представники МОЗ та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства. Голова Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький запропонував відтермінувати на один рік скасування положення про надання дозволів на заняття народною медициною і доручити Кабінету Міністрів розробити відповідний нормативно-правовий акт, спрямований на врегулювання діяльності народної і нетрадиційної медицини, та відповідальності осіб, які нею займаються.

Утім, структура проекту закону № 4219 не обмежується медичною складовою, а охоплює чимало напрямів у сфері господарської діяльності. Як зазначається у пояснювальній записці, нині маємо надмірну кількість документів дозвільного характеру та дозвільних процедур, а це суттєво ускладнює умови ведення бізнесу і збільшує адміністративні витрати як з боку підприємців, так і з боку держави. Зокрема, відзначається, що нині відсутня систематизація законодавства щодо доступу суб’єктів господарювання на ринки та його застарілість. Це унеможливлює якісне регулювання відносин між державою та бізнесом, не дає можливості своєчасно реагувати на сучасні вимоги щодо доступу суб’єктів господарювання на ринки. Водночас законотворці вказують на те, що нині принцип декларування здійснення окремих дій або впровадження окремих видів діяльності не відповідає його цілям, оскільки передбачає лише декларування матеріально-технічної бази на відповідність законодавчим вимогам і взагалі не застосовується як механізм зменшення тиску на бізнес та втручання держави у господарську діяльність. А це призводить до необґрунтованого адміністративного втручання в бізнес-процеси.

Народні депутати наголошують, що поданий ними законопроект ставить за мету створити належні правові умови для реалізації гарантованої законом свободи підприємницької діяльності у межах, визначених законом, шляхом звуження сфери втручання держави у господарські відносини. А його завдання полягають у кодифікації та модернізації законодавства щодо доступу суб’єктів господарювання на ринки, зменшення адміністративного навантаження на бізнес, шляхом зменшення значної кількості дозволів, поширення принципу вільного доступу до ринків. Для цього пропонується, зокрема, впровадити електронний реєстр документів дозвільного характеру та декларацій та внесення відповідного запису, який і стане фактом видачі дозволу. Кабінету Міністрів мають намір передати повноваження визначати вичерпний перелік та вимоги до документів, які необхідно подати для одержання документів дозвільного характеру, якщо інше не встановлено законом.

Окрім того, пропонується надати можливість продовжити строк дії таких документів, оскільки нині законодавство передбачає тільки їх переоформлення тощо.

На засіданні Комітету з питань економічного розвитку проект змін, які дозволять спростити дозвільну систему в сфері господарської діяльності, поки що не розглядався, члени Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування погодилися, що його варто взяти за основу.