Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Вийти з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики, підписаного на засіданні Ради глав урядів держав— учасниць Співдружності Незалежних Держав у м. Москві 25 січня 2000 року та ратифікованого Законом України від 16 січня 2003 року № 449-IV із застереженням.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
5 листопада 2020 року.
№ 995- IX.

Додаток див.>>>