Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):

1) у статті 1726:

абзац перший частини третьої після слів «першою або другою» доповнити словами «цієї статті»;

у примітці:

абзац перший викласти в такій редакції:

«Примітка. Суб’єктами декларування у цій статті є особи, які зазначені у пункті 1, підпунктах «а» та «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», які відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

в абзаці другому слова та цифри «від 100 до 250» замінити словами та цифрами «від 100 до 500»;

2) у примітці до абзацу «Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 1724-1729 (в частині правопорушень, вчинених службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище), 18846, 21215, 21221)» пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри «зазначені у примітці до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» замінити словами та цифрами «які обіймають посади, визначені у примітці до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції».

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) статтю 3661 виключити;

2) доповнити статтями 3662 і 3663 такого змісту:

«Стаття 3662. Декларування недостовірної інформації

1. Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму від 500 до 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, -

карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

2. Умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 4000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, -

карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Примітка. Суб’єктами декларування у цій статті та статті 3663 цього Кодексу є особи, які зазначені у пункті 1, підпунктах «а» і «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», які відповідно до частин першої, другої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Стаття 3663. Неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Умисне неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», -

карається штрафом від двох тисяч п’ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років».
3. У частині першій статті 331 та абзаці першому частини п’ятої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) цифри «3661» замінити цифрами «3662, 3663».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. У примітці до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) слова «Антимонопольного комітету України» замінити словами «Голови та державного уповноваженого Антимонопольного комітету України», слова «члена Вищої ради правосуддя» замінити словами «члена, інспектора Вищої ради правосуддя», слова «члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» замінити словами «члена, інспектора Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», після слів «Директора Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «його першого заступника та заступника, Голови Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступників», після слів «Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, його першого заступника та заступника» доповнити словами «Керівника Офісу Президента України, його першого заступника та заступника».

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

4 грудня 2020 року.
№ 1074-IX.