Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):

1) частину другу статті 89 доповнити пунктом 7 такого змісту:

«7) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

2) частину другу статті 90 доповнити пунктом 5 такого змісту:

«5) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

3) частину третю статті 110 доповнити пунктом 81 такого змісту:

«81) випалюванні сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у прибережних захисних смугах та на островах».

2. У Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):

1) частину другу статті 61 доповнити пунктом «е» такого змісту:

«е) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

2) частину першу статті 62 доповнити пунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;

3) частину першу статті 96 доповнити пунктами «ж» і «з» такого змісту:

«ж) не допускати випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

з) обкошувати (з прибиранням скошеного) та оборювати земельні ділянки, прилеглі до торфовищ, полезахисних лісових смуг, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, у смугах відведення автомобільних доріг і залізниць»;

4) пункт «б» частини першої статті 150 доповнити словами «торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення».

3. У Кодексі цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 34-35, ст. 458):

1) у статті 19:

частину першу доповнити пунктом 81 такого змісту:

«81) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж»;

частину другу доповнити пунктом 81 такого змісту:

«81) забезпечення пожежної безпеки на відповідних територіях та об’єктах, забезпечення функціонування пожежно-рятувальних підрозділів місцевої пожежної охорони для гасіння пожеж»;

2) частину третю статті 55 викласти в такій редакції:

«3. Забезпечення пожежної безпеки покладається на власника (власників) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна або наймачів (орендарів) земельної ділянки та іншого об’єкта нерухомого майна, якщо це обумовлено договором найму (оренди), а також на керівника (керівників) суб’єкта господарювання».

4. У Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198):

1) частину першу статті 25 після слів «захист від» доповнити словом «пожеж»;

2) пункт 4 частини першої статті 26 після слів «рослинного світу, від» доповнити словом «пожеж».

5. Частину шосту статті 39 Закону України «Про тваринний світ» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 14, ст. 97; 2014 р., № 23, ст. 873) викласти в такій редакції:

«Випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, забороняється».

6. У Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 349; 2015 р., № 31, ст. 293; 2019 р., № 46, ст. 295):

1) абзац одинадцятий статті 35 після слів «захист земель від» доповнити словом «пожеж»;

2) частину п’яту статті 36 після слів «земель сільськогосподарського призначення від» доповнити словом «пожеж».

7. Частину другу статті 25 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102 із наступними змінами) доповнити абзацом восьмим такого змісту:

«виконувати встановлені законодавством вимоги пожежної безпеки».

IІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України:

1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

2) включити інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за 2021 рік.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,
19 лютого 2021 року.
№ 1259-ІХ.