Закон України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 31, ст. 545) такі зміни:
1) частину шосту статті 11 доповнити словами «крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів»;
2) частину першу статті 29 доповнити пунктом 91 такого змісту:
«91) здійснює відповідно до Закону України «Про розвідку» повноваження уповноваженого судді щодо судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час здійснення розвідувальної діяльності та/або призначає суддю (суддів) з числа суддів апеляційного суду для здійснення таких повноважень під час розгляду питання про надання дозволу на проведення розвідувальних заходів».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ, 21 травня 2021 року.

№ 1473-ІХ.