Про внесення змін до деяких законів України щодо перейменування Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осібз інвалідністю

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У тексті Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252 із наступними змінами) слова «Фонд соціального захисту інвалідів» в усіх відмінках замінити словами «Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю» у відповідному відмінку.

2. У Законі України «Про зайнятість населення» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243 із наступними змінами):
у частині третій статті 241 слова «Фонду соціального захисту інвалідів України» замінити словами «Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю»;
у тексті Закону слова «Фонду соціального захисту інвалідів» замінити словами «Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ.

м. Київ,1 червня 2021 року.

№ 1499-ІХ.