Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік:

за роботу «Створення легкого цільнокомпозитного паливного баку для кріогенних компонентів палива»:

Деревянку Ігорю Ігоровичу - кандидату технічних наук, виконувачу обов’язків начальника лабораторії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;
Калиниченку Дмитру Сергійовичу - заступнику начальника науково-технічного відділу Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;
Літоту Олександру Володимировичу - інженеру I категорії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;
Роменській Ользі Петрівні - інженеру IІ категорії Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля»;

за роботу «Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)»:

Гоцуленку Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (далі – НАН України);
Бондарю Олексію Ігоровичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;
Козак Христині Романівні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти і науки України (далі – МОН України);
Опришку Віталію Павловичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

за роботу «Управління фазово-структурним станом високолегованих чавунів методами об’ємної термічної обробки та інженерії поверхні для підвищення комплексу фізико-механічних властивостей»:

Чабак Юлії Геннадіївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;
Пастуховій Тетяні Василівні - кандидату технічних наук, спеціалісту відділу Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» МОН України;

за роботу «Концепція інноваційного розвитку кластерного підприємництва на засадах брендингу»:

Ганущак-Єфіменко Людмилі Михайлівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
Ніфатовій Олені Михайлівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;

за роботу «Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення»:

Любичу Віталію Володимировичу - доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри Уманського національного університету садівництва МОН України;

за роботу «Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами»:

Плакош Андріяні Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Раєвській Ірині Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Раєвській Марині Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Сороці Юлії Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;

за роботу «Розробка поліфункціональних матеріалів для ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій»:

Трус Інні Миколаївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
Воробйовій Вікторії Іванівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
Галиш Віті Василівні - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

за роботу «Інформаційна технологія порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом»:

Вавіленковій Анастасії Ігорівні - доктору технічних наук, професору кафедри Національного авіаційного університету МОН України;

за роботу «Розробка методологій синтезу та теоретичного аналізу будівельних блоків для створення лікарських засобів»:

Григоренку Олександру Олеговичу - доктору хімічних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;

за роботу «Комплекс засобів корозійно-екологічного моніторингу для збереження металофонду України»:

Васильєву Георгію Степановичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
Ущаповському Дмитру Юрійовичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
Нагірняк Світлані Валеріївні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;
Лінючеву Олександру Геннадійовичу - асистенту кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

за роботу «Інвентаризація лісів за даними супутникової зйомки в контексті цифрової трансформації України»:

Миронюку Віктору Валентиновичу - доктору сільськогосподарських наук, доценту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;

за роботу «Поліфункціональні люмінесцентні матеріали на основі оксидних нанокристалів з керованою про/антиоксидантною активністю»:
Семіньку Владиславу Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
Максимчуку Павлу Олеговичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
Губенко Катерині Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;

за роботу «Інформаційно-комунікаційні технології як метод ведення гібридних війн: детермінанти, розвиток та наслідки для геополітики та міжнародних відносин»:

Шуляк Антоніні Миколаївні - доктору політичних наук, завідувачу кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України;

за роботу «Наноструктуровані вуглецевмісні, оксидні та нітридні матеріали в приладах для багатофункціональної електроніки та фотовольтаїки»:

Соловану Михайлу Миколайовичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
Мостовому Андрію Ігоровичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
Брусу Віктору Васильовичу - доктору фізико-математичних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;

за роботу «Автоматизація процесів керування спеціалізованими комплексами утилізації органічних відходів для забезпечення екологічної безпеки України»:

Козлову Олексію Валерійовичу - кандидату технічних наук, начальнику відділу Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;

за роботу «Розроблення нових підходів до створення 2D-структур і композитів на їх основі для важливих каталітичних та електрокаталітичних процесів»:
Парійській Олені Олександрівні - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
Курмачу Михайлу Миколайовичу - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;

за роботу «Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів»:
Бігуну Роману Івановичу - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
Гаврилюху Василю Мироновичу - кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;

за роботу «Клітинно-біологічні механізми трансдукції сигналів у відповіді рослин на дію зовнішніх чинників»:

Горюновій Інні Іванівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;
Плоховській Світлані Григорівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;
Дерев’янчуку Михайлу Вікторовичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;

за роботу «Прогнозування впливу взаємодійних дефектів на субмікроструктуру та властивості металів в умовах механічного або радіаційного навантаження»:

Гаценку Олександру Сергійовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
Олійник Олені Володимирівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;

за роботу «Зміни мінерального складу та магнітних властивостей залізних руд та залізовмісних відходів під впливом магнетизуючого випалу»:

Пономарю Віталію Павловичу - молодшому науковому співробітнику Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;

за роботу «Методологічні основи проектування аеродинамічних систем відведення об’єктів космічної техніки з навколоземних орбіт»:

Палію Олександру Сергійовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;
Лапханову Еріку Олександровичу - молодшому науковому співробітнику Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;

за роботу «Методологія створення енергоефективних тягових електромеханічних систем»:

Кулагіну Дмитру Олександровичу - кандидату технічних наук, професору кафедри Національного університету «Запорізька політехніка» МОН України;

за роботу «Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук»:

Солодкому Євгену Васильовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» МОН України;

за роботу «Інноваційні іонні рідини на основі полімерних четвертинних амонієвих солей»:

Свердліковській Ользі Сергіївні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України;

за роботу «Композиційні матеріали на основі магнітних оксидних систем для технічного та медичного використання»:

Шлапі Юлії Юріївні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
Федорчуку Олександру Петровичу - науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;

за роботу «Механізми соматичної радіаційно-індукованої патології на основі клінічних та експериментальних досліджень»:

Базиці Олександру Дмитровичу - кандидату медичних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
Гапєєнко Дар’ї Дмитрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
Зигалу Віктору Миколайовичу - кандидату медичних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;
Малишевській Євгенії Михайлівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»;

за роботу «Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь»:

Вознюк Світлані Володимирівні - провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Грабовій Ганні Юліївні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Говорусі Вірі Михайлівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Письменній Юлії Борисівні - молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;

за роботу «Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем»:

Блінцову Олександру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Вінниченко Ірині Леонідівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Герасіну Олександру Сергійовичу - викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Топалову Андрію Миколайовичу - викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;

за роботу «Біологічні властивості стафілококів – компонентів мікробіоти організму людини»:

Воронковій Ользі Сергіївні - доктору біологічних наук, доценту кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;

за роботу «Реалізація науково-прикладних засад ефективного використання унікальних фіторесурсів для забезпечення соціального та економічного розвитку держави»:

Бондарчуку Олександру Петровичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;
Гончаровській Інні Валеріївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік.

Голова Верховної Ради України Р. СТЕФАНЧУК.

м. Київ, 1 грудня 2021 року.
№ 1918-ІХ.