Діяльність Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (далі — Комітет) протягом шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання здійснювалася у відповідності до затвердженого 14 липня 2021 року плану роботи Комітету (протокол № 87) із урахуванням прийнятих парламентом рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва.

Упродовж шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання діяльність Комітету була зосереджена на підготовці законопроектів про внесення змін до законів у сфері антикорупційної політики, здійсненні антикорупційної експертизи усіх законопроектів, що перебували на розгляді Верховної Ради України, та парламентського контролю за імплементацією антикорупційного законодавства.

У період вересня 2021 року — січня 2022 року Комітетом проведено 17 засідань, із них 3 у режимі відеоконференції на платформі ZOOM та 1 виїзне засідання. На цих засіданнях розглянуто і обговорено 205 питань, з яких 115 питань, пов’язаних із здійсненням законопроектної функції, 64 питання стосувалися організації роботи Комітету, 19 питань — контролю за виконанням законів України та власних рішень.

У звітному періоді Комітетом отримано 778 доручень Голови Верховної Ради України щодо здійснення, відповідно до вимог статті 55 Закону України «Про запобігання корупції» та статті 93 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», антикорупційної експертизи законопроектів та підготовки експертного висновку щодо їх відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

За цей же період Комітетом затверджено 108 експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів, із них 14 законопроектів визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства, до 34 надано зауваження.

I. Розгляд законопроектів (проектів іншого акта), у яких Комітет визначено головним з підготовки і попереднього розгляду.

Комітетом розглянуто 8 проектів законів, у яких його визначено головним з підготовки і попереднього розгляду, та внесено для розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, зокрема:

1. 05 та 07 жовтня 2021 року (протокол № 92) Комітет розглянув поправки та пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України (реєстр. № 5459-1), який був прийнятий Верховною Радою України за основу 21 травня 2021 року (Постанова Верховної Ради України 1475-IX від 21.05.2021).

У процесі роботи над законопроектом, порівняльна таблиця законопроекту містила 337 пропозицій та поправок народних депутатів України, з яких 76 враховано та 261 відхилено.
Верховна Рада України 19.10.2021 року прийняла цей проект Закону в другому читанні та в цілому, а Президент України підписав Закон № 1810-IX, яким усуваються суперечності між Конституцією України та Законом України «Про Національне антикорупційне бюро України» і пов’язане з цим забезпечення гарантій незалежності для Національного бюро.

2. 12 жовтня 2021 року (протокол № 93) Комітетом розглянуто проекти Законів «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо поширення дії законодавства у сфері запобігання корупції на членів правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб» (реєстр. № 5881, № 5881-1).

За результатами розгляду цих законопроектів Комітет рекомендував Верховній Раді України законопроект реєстр. № 5881-1 прийняти за основу і в цілому з техніко-юридичним опрацюванням.
Верховна Рада України 17.11.2021 року прийняла проект Закону в цілому, а Президент підписав Закон № 1893-IX, яким удосконалено окремі положення антикорупційного законодавства та мінімізовано корупційні ризики під час виконання своїх обов’язків членами правління Фонду соціального страхування України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Пенсійного фонду, членів Наглядової ради Пенсійного фонду та відповідних посадових осіб.

3. 20 жовтня 2021 року (протокол № 94) Комітет додатково розглянув проект Закону України про внесення змін до частини п’ятої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо усунення невизначеності обов’язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 3602), прийнятого Верховною Радою України 05 березня 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1330-IX) за основу із скороченням строку його підготовки до другого читання.

Законопроектом пропонується не поширювати дію розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» на членів органів адвокатського самоврядування.

З метою додаткового узгодження окремих положень у тексті підготовленого до другого читання проекту Закону та відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, Комітет розглянув висновки із зауваженнями Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України від 29 березня 2021 року та Редакційного управління Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України від 01 квітня 2021 року.

За результатами розгляду висновків, Комітет запропонував комплексний та системний підхід, шляхом внесення змін до окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» для уточнення переліку осіб, які входять до складу конкурсних, кваліфікаційних, дисциплінарних комісій недержавних організацій професійного самоврядування для цілей фінансового контролю та рекомендував Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні і в цілому.

4. 30 листопада 2021 року (протокол № 98) Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо впровадження обов’язкового декларування іноземців-нерезидентів членів наглядових рад (реєстр. № 6071).

Законопроектом пропонується повернути скасований Законом України № 140-ІХ від 02.10.2019 року обов’язок іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі (далі — іноземці-нерезиденти), подавати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Окрім того, законопроектом пропонується включити осіб, у тому числі іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні члени до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства, державної організації, що має на меті одержання прибутку, господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, до переліку службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, з метою розповсюдження на них положення щодо повної перевірки декларацій.

За наслідками обговорення Комітет вирішив, що декларування іноземцями-нерезидентами має стосуватися активів, отриманих ними під час перебування в Україні та у зв’язку з виконанням повноважень осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

З огляду на зазначене, для реалізації цієї законодавчої ініціативи, необхідно врегулювати на рівні Закону: обсяг та зміст інформації, що зазначається в декларації іноземцями-нерезидентами; період, за який має подаватися така декларація; порядок моніторингу способу життя осіб іноземців-нерезидентів; особливості здійснення заходів фінансового контролю стосовно іноземців-нерезидентів, як окремої категорії осіб.

Зважаючи на вищевикладене, Комітет рекомендував Верховній Раді України законопроект прийняти за основу та звернувся до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити, відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання законопроекту.

5. 03 грудня 2021 року (протокол № 99) Комітет розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо усунення неточностей (реєстр. № 6375).

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді України, за наслідками розгляду у першому читанні, проект Закону прийняти за основу та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням, виключивши пункт 2

Розділу І та доповнити текст законопроекту Розділом ІІ «Прикінцеві положення».

Верховна Рада України 14.12.2021 року прийняла законопроект в цілому, а Президент України 31.12.2021 року підписав Закон № 1940-IX, яким підвищується ефективність роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та прозорість процесу управління майном та повернення майна з такого управління в разі скасування рішень про передачу майна в управління Національному агентству.

6. 14 грудня 2021 року (протокол № 100) Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення терміну нематеріальних активів (реєстр. № 5627).
Проектом Закону пропонується комплексне врегулювання питання декларування віртуальних активів.

З цією метою пропонується пункт 6 частини першої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» викласти у новій редакції, запровадивши термін «віртуальні активи», а також визначити вимоги до змісту інформації про такі активи у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Комітет рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні проект Закону прийняти за основу.

7. 25 січня 2022 року (протокол № 102) Комітет розглянув проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» щодо розширення доступу до джерел інформації для цілей виявлення та розшуку активів (реєстр. № 6201).

Проектом Закону пропонується уточнити порядок доступу АРМА до Єдиного реєстру досудових розслідувань, автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, у тому числі відомостей, які містять інформацію з обмеженим доступом; розширити перелік суб’єктів, від яких АРМА за рішенням Голови або його заступника може безоплатно одержувати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання повноважень АРМА; уточнити положення Закону в частині права безперешкодного входу уповноважених осіб АРМА до приміщень органів державного управління, державних і комунальних підприємств, установ, організацій.

Комітет рекомендував Верховній Раді України за наслідками розгляду у першому читанні проект Закону прийняти за основу.

II. Робота Комітету при формуванні конкурсних комісій.

Відповідно до положень статей 2, 4 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі — Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Національне агентство у межах, визначених цим та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України, підконтрольним та відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», відбір кандидата на посаду Голови Національного агентства здійснює конкурсна комісія, члени якої обираються з числа осіб, які не є особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, а також досвід роботи, пов’язаний з участю у формуванні та/або реалізації політики у сферах кримінальної юстиції або запобігання і протидії корупції, та до складу якої входять три особи, визначені Верховною Радою України.

З урахуванням пропозицій, що надійшли, та за результатами проведених співбесід із кандидатами, Комітет, за результатами засідання 14 квітня 2021 року (протокол № 74), рекомендував Верховній Раді України трьох осіб до складу конкурсної комісії від Верховної Ради України.

Верховна Рада України 09 вересня 2021 року прийняла Постанову № 1739-ХІ, якою визначено представниками від Верховної Ради України до складу конкурсної комісії з відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів:

Кіскіна Юрія Володимировича — адвоката, радника генерального директора ДК «Укроборонпром» (за згодою);

Іваненка Михайла Анатолійовича — керуючого партнера адвокатського об’єднання «Конвента Ліґал» (за згодою);

Вернидубова Сергія Івановича — голову адвокатського об’єднання «Вернидубов та партнери» (за згодою).

III. Про діяльність у Комітеті підкомітетів, робочих груп, тимчасової спеціальної комісії.

1. 14 грудня 2021 року відбулося засідання підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством (Голова підкомітету Чорний В. І.), на якому було розглянуто та обговорено звернення голови Саратської селищної ради

Одеської області щодо можливих корупційних дій колишнього керівництва селищної ради; звернення громадян, ошуканих інвесторів будівництва житлових комплексів «Флагман» та «Родинний затишок» та взято до уваги інформацію Державної аудиторської служби України і Офісу Генерального прокурора про результати перевірки звернення громадянина Максимова Д. А. щодо можливого вчинення корупційних правопорушень окремими посадовими особами Державного концерну «Укроборонпром».

За результатами розгляду доручено Міністерству внутрішніх справ України перевірити звернення голови Саратської селищної ради Одеської області та вжити заходи реагування. Звернення громадян і ошуканих інвесторів направлено для розгляду, згідно з предметом відання, до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Крім того, підкомітет підбив підсумки роботи у 2021 році та затвердив розклад засідань на перше півріччя 2022 року.

2. 15 грудня 2021 року відбулося засідання підкомітету з питань антикорупційної політики в економічній сфері (Голова підкомітету Іванісов Р. В.), на якому було розглянуто та обговорено інформацію громадян Рівненщини, щодо можливих корупційних дій посадових осіб державних підприємств, які входять до структури Національної академії аграрних наук України, при наданні в оренду третім особам земель, призначених для вирощування селекційних зразків.

За результатами обговорення прийнято рішення звернутися до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру про проведення перевірки дотримання Національною академією аграрних наук України вимог чинного земельного законодавства України.

3. Упродовж вересня — грудня 2021 року, під головуванням заступника Голови Комітету Янченко Г. І., тривала робота Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (далі ТСК), відповідно до прийнятої Верховною Радою України Постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (реєстр. № 5659 від 14.06.2021 р.).

У зазначений період Головою ТСК Янченко Г. І. здійснено виїзні робочі зустрічі у м. Одеса (17 вересня 2021 року), у м. Біла Церква Київської області (28 вересня 2021 року), у м. Коростень (11 — 12 жовтня 2021 року) та проведено 3 засідання ТСК (09 вересня, 19 листопада та 17 грудня 2021 року, на якому підсумовували діяльність ТСК).

Крім того, за результатами роботи вказаної ТСК, народними депутатами України внесено проекти Законів: «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій інвесторів» (реєстр. № 6316 від 18.11.2021 р.) та «Про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо усунення неточностей» (реєстр. № 6375 від 02.12.2021 р.).

Вказані законопроекти були розроблені з метою підвищення ефективності роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також виправлення та уточнення окремих положень законодавства про АРМА для усунення корупційних ризиків.

Проект Закону України, реєстр. № 6316, перебуває на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Верховна Рада України 14.12.2021 року прийняла в цілому законопроект, реєстр. № 6375, а Президент України 31.12.2021 року підписав Закон № 1940-IX, яким підвищується ефективність роботи Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та прозорість процесу управління майном та повернення майна з такого управління в разі скасування рішень про передачу майна в управління Національному агентству.

4. 11 листопада 2021 року відбулось засідання робочої групи щодо обговорення законопроектів про удосконалення існуючої системи управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

У засіданні Робочої групи взяли участь Голова Комітету Радіна А. О., Голова підкомітету з питань правового регулювання та аналізу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Ткаченко О. М., Голова Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Іонушас С. К., заступник Голови Комітету з питань правоохоронної діяльності Павлюк М. В., тимчасово виконуючий обов’язки Голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Жоравович Д. О.

Під час засідання обговорено проекти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо переліку активів, які передаються в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5825) та «Про внесення змін до статті 100 Кримінального процесуального кодексу України щодо переліку активів, які передаються в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 5826).

Учасники засідання також обговорили пропозиції до вказаних законодавчих ініціатив, які надійшли від Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, Офісу Генерального прокурора України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

За результатами засідання його учасники дійшли згоди про необхідність законодавчого удосконалення існуючої системи управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із урахуванням усіх пропозицій.

5. Упродовж вересня — грудня 2021 року у Комітеті під головуванням заступника голови Комітету Мошенець О. В. продовжувала діяти робоча група щодо законодавчого врегулювання лобіювання в Україні.

До обговорення та напрацювання пропозицій щодо законодавчого врегулювання лобіювання в Україні залучалися народні депутати України Радіна А. О., Юрчишин Я. Р., Красов О. І., Лубінець Д. В. та інші, також широке коло суб’єктів та кваліфікованих спеціалістів, зокрема, представники Київської школи економіки, Науково-дослідницького центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадських організацій «Інститут законодавчих ідей», «Інститут професійного лобіювання та адвокасі» та інш.

За результатами проведеної роботи розроблено драфт законопроекту про забезпечення прозорості під час представництва інтересів у процесі правотворчості, який надіслано до Міністерства юстиції України та Національного агентства з питань запобігання корупції для опрацювання та надання пропозицій.

5. У Комітеті, під головуванням Голови підкомітету Ткаченка О. М., працювала робоча група, створена рішенням Комітету від 30 червня 2021 року (протокол № 83), щодо виконання рішень Комітету за підсумками виїзного засідання у м. Одеса. До її складу увійшли народні депутати — члени Комітету та представники державних органів влади і правоохоронних органів.

IV. Упродовж звітного періоду члени Комітету брали участь у заходах, на яких обговорювалися питання запобігання корупції в Україні, зокрема у проведенні круглих столів, конференцій, семінарів (форумів) та окремих зустрічей, пов’язаних із взаємодією з представниками відомих міжнародних організацій у сфері запобігання і протидії корупції.

За звітній період у Комітеті проведено низку заходів із представниками державних органів, міжнародних організацій та дипломатичних представництв, на яких обговорювалися питання діяльності Комітету в межах предмета відання.

1. 13 вересня 2021 року заступник Голови Комітету Янченко Г. І. взяла участь у ІІ інвестиційному форумі (RAU Investment Forum 2021) за участі представників органів державної влади та власників і топ-менеджерів компаній великих інвесторів.

У рамках форуму з міжнародними фахівцями найвищого рівня на панельній дискусії «Міжнародні рітейл інвестиції» обговорювали тему покращення інвестиційного клімату в Україні та генерацію ідей для залучення інвестицій.

2. 24 вересня — 01 жовтня 2021 року Голова підкомітету Красов О. І., перебуваючи з офіційним візитом у Сполучених Штатах Америки, взяв участь у заходах та зустрічах, організованих урядовцями та діловими колами США, де обговорювалися питання антикорупційної реформи в Україні та підтримки її євроатлантичних прагнень.

3. 05 жовтня 2021 року заступник Голови Комітету Янченко Г. І. взяла участь у зустрічі (формат круглого столу) із керівництвом Національної асоціації адвокатів України та представниками Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії НААУ, де обговорили проект Закону України про внесення змін до частини п’ятої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо усунення невизначеності обов’язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 3602), прийнятого Верховною Радою України 05 березня 2021 року (Постанова Верховної Ради України № 1330-IX) за основу із скороченням строку його підготовки до другого читання.

4. 11 жовтня 2021 року Перший заступник Голови Комітету Юрчишин Я. Р. взяв участь у заході (формат круглого столу) «Рік Права», де брали участь провідні представники правової спільноти України, громадських організацій, відомі українські політики та видатні особистості сучасності. На заході, зокрема, обговорювалися питання про уникнення корупційних ризиків при реформуванні судової системи та антимонопольного законодавства України.

5. 12 жовтня 2021 року Перший заступник Голови Комітету Юрчишин Я. Р. взяв участь у робочій зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, де обговорювалися питання судової і антикорупційної реформи в Україні, а також питання звільнення українського кримськотатарського політика, викладача, політолога та журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляля.

6. 28 жовтня та 11 листопада 2021 року Голова Комітету Радіна А. О., заступник Голови Комітету Янченко Г. І., заступник Голови Комітету Мошенець О. В. взяли участь у зустрічах (формат круглого столу), які проходили за ініціативою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Під час зустрічей обговорено презентовані законодавчі ініціативи про реалізацію АРМА функції щодо формування державної політики у сфері виявлення, розшуку та управління активами.

У заходах взяли участь народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, громадської Ради при АРМА, програми «Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні», ГО «Трансперенсі Інтернешнл Україна».

7. 29 жовтня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О. взяла участь у зустрічі (формат круглого столу) із делегацією Міжнародного секретаріату НАТО, де обговорено питання прогресу реформ у рамках виконання річної національної програми під егідою Комісії Україна — НАТО.

У зустрічі також взяли участь радник Управління політичних питань та політики безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Флоріан Енке та представники комітетів Верховної Ради України.

8. 01 грудня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О. взяла участь у Міжнародному антикорупційному форумі «Клептократія і незаконні фінансові потоки», організованому Офісом Генерального прокурора.

У заході взяли участь Голова Верховної Ради України Стефанчук Р. О., директор Національного антикорупційного бюро України Ситник А. С., Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Новіков О. Ф., Голова

Вищого антикорупційного суду Танасевич О. В., Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та Головний прокурор ЄС Лаура Ковеші.

Голова Комітету Радіна А. О. виступила з доповіддю при обговоренні теми: «Клептократія — явище та глобальні тенденції». Під час обговорення учасники також звернули увагу на феномен клептократії, як перешкоду та загрозу прозорому та підзвітному врядуванню, державним інтересам та цінностям, а також демократичному прогресу. Учасники дискусії розглянули важливість міжнародних зусиль, спрямованих на приборкання клептократії.

9. Указом Президента України від 03 листопада 2021 року утворено делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), до складу якої включено Голову Комітету Радіну А. О., заступника Голови Комітету Янченко Г. В.

29 листопада — 03 грудня 2021 року, в місті Страсбурзі (Французька Республіка), у режимі відеоконференції на платформі ZOOM, відбулося 89-те Пленарне засідання Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), у якому взяла участь Голова Комітету Радіна А. О.

На цьому заході розглядався проект другого Звіту за результатами оцінки України в межах Четвертого раунду оцінки на тему: «Запобігання корупції щодо парламентарів, суддів та прокурорів».

10. 03 грудня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О., у режимі відеоконференції на платформі ZOOM, взяла участь у заході: «Саміт за демократію: законодавчий шлях».

На другій Сесії цього заходу обговорено питання розвитку доброчесності через парламенти, як парламенти можуть очолити боротьбу з корупцією та клептократією.

У заході взяли участь члени Сенату США, представники Національного фонду за демократію США, Вестмінстерського фонду демократії, Антикорупційної оперативної групи, програми USAID Рада, парламентарі Республіки Косово, Республіки Вірменія, Аргентинської Республіки та інших країн.

11. 04 — 08 грудня 2021 року Голова підкомітету Красов О. І., перебуваючи з офіційним візитом в Об’єднаних Арабських Еміратах, взяв участь у заходах та зустрічах, які проводилися в рамках «Dubai Expo 2020», де обговорювалися питання про сучасні міжнародні рішення у сфері запобігання корупції.

12. 07 грудня 2021 року Перший заступник Голови Комітету Юрчишин Я. Р. провів робочу зустрічі (формат круглого столу) із 25 представниками громадської спілки «Коаліції «На лінії зіткнення». На зустрічі обговорювалися питання щодо напрацювань з уникнення корупційних ризиків при формуванні дорожньої карти для прифронтових територій та покращення роботи електронної системи публічних закупівель «ПРОЗОРРО», а також питання удосконалення додаткових механізмів розвитку бізнесу на зазначених територіях.

13. 09 грудня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О. взяла участь у конференції «Сім років антикорупційної реформи» та виступила з доповіддю при обговоренні досягнень антикорупційної реформи, а також поточні та майбутні виклики.

Захід був організований Національним антикорупційним бюро України, за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI) та проекту USAID «Підтримка організацій — лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (SACCI) в Міжнародний день боротьби з корупцією.

У заході взяли участь: директор Національного антикорупційного бюро України Ситник А. С., Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Новіков О. Ф., Голова Вищого антикорупційного суду Танасевич О. В., керівник EUACI Аллан Паг Крістенсен, директорка проекту USAID «Підтримка організацій — лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія» (SACCI) Ека Ткешелашвілі.

14. 13 — 17 грудня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О. взяла участь у міжнародній 9-й сесії Конференції держав — учасниць Конвенції ООН проти корупції, яка проходила у Міжнародному конгрес-центрі міста Шарм-ель-Шейх, Арабська Республіка Єгипет.

У рамках сесії обговорювалися питання огляду імплементації Конвенції, повернення активів, міжнародного співробітництва та технічної допомоги.

15. 23 грудня 2021 року Голова Комітету Радіна А. О. та члени Комітету, у режимі відеоконференції на платформі ZOOM, взяли участь у робочій зустрічі (формат круглого столу) з представниками Офісу Президента України,

Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), Секретаріату Кабінету Міністрів України.

У рамках зустрічі обговорювалися питання підготовки проекту плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2022 рік та внесення пропозицій до нього, у тому числі включення законопроектів, передбачених міжнародними зобов’язаннями України.

16. 17 січня 2022 року Голова Комітету Радіна А. О., у режимі відеоконференції на платформі ZOOM, взяла участь у засіданні галузевої робочої групи (формат круглого столу) з питань антикорупційної політики, яку проводило Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).

У рамках зустрічі обговорили представлені НАЗК результати самооцінки в межах аудиту НАЗК за два роки, напрацювання та плани щодо впровадження та просування Порталу повідомлень про корупцію, а також подальші кроки з посилення національної антикорупційної політики, у тому числі завдяки прийняттю Антикорупційної стратегії.

17. 25 січня 2022 року Голова Комітету Радіна А. О., секретар Комітету Кабаченко В. В., Голова підкомітету Ткаченко О. М., Голова підкомітету Шинкаренко І. А., члени Комітету Славицька А. К. та Бурміч А. П. взяли участь у зустрічі (формат круглого столу) із членами Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції Джозефом Генглофом, Діаною Курпнієце, Лаурою Стефан, які призначені Кабінетом Міністрів України згідно з вимогами статті 14 Закону України «Про запобігання корупції».

Під час зустрічі обговорено окремі напрями перевірки членами Комісії діяльності Національного агентства, зокрема, у сфері щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю декларацій державних службовців, забезпечення захисту викривачів.

20. 24 — 28 січня 2022 року заступник Голови Комітету Мошенець О. В., як член делегації у режимі відеоконференції на платформі ZOOM, взяла участь у Зимовій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи та засіданні Комітету ПАРЄ з питань рівності та недискримінації.

V. З метою реагування та у порядку контролю Комітет проводив слухання і обговорення звернень з актуальних питань.

1. 07 вересня 2021 року (протокол № 88) Комітет заслухав і обговорив Звіт Національного антикорупційного бюро України, презентований Директором Національного антикорупційного бюро України Ситником А. С. Інформацію взято до уваги.

2. На повторному виїзному засіданні Комітету в місті Одесі, 17 вересня 2021 року (протокол № 90), у порядку контролю, було обговорено актуальні питання Одеського регіону, зокрема щодо створення працівниками Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків і ряду тренажерних центрів у м. Одеса штучних перешкод (можливого зловживання своїм службовим становищем) для переатестації моряків з метою подальшого працевлаштування на суднах закордонного плавання; про незаконне будівництво в акваторії Ізмаїльського морського порту та законність здійснення в порту навантажувально-розвантажувальних робіт ПрАТом «Дунайсудноремонт»; щодо можливих зловживань посадових осіб Державного підприємства «Одеський морський торговельний порт» під час здійснення діяльності ТОВ «Євротерминал»; щодо вжиття заходів із запобігання корупції у сфері здійснення вагового контролю вантажних перевезень керівництвом Південного міжрегіонального управління Укртрансбезпеки; про незаконне знесення об’єктів культурної спадщини в Центральному історичному ареалі м. Одеси та незаконної забудови на земельних ділянок спортивної інфраструктури у м. Одеса.

У засіданні Комітету взяли участь: заступник Міністра інфраструктури України Васьков Ю. Ю., Голова Одеської обласної державної адміністрації Гриневецький С. Р., Голова Одеської обласної ради Діденко Г. В., посадові особи правоохоронних органів і Міністерства інфраструктури України та інші.

Комітет на своєму засіданні 20 жовтня 2021 року (протокол № 94), обговоривши результати виїзного засідання в місті Одесі 17 вересня 2021 року, звернувся до Офісу Генерального прокурора, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Одеської обласної прокуратури, Національної поліції України, Державної митної служби України та Адміністрації державної прикордонної служби України.

Крім того, у Комітеті продовжила працювати робоча група, утворена з метою контролю за виконанням рішення Комітету за підсумками виїзного засідання у м. Одеса. До її складу увійшли народні депутати — члени Комітету та представники державних органів влади і правоохоронних органів.

3. Комітет на своєму засіданні 16 листопада 2021 року (протокол № 97) заслухав і обговорив інформацію посадових осіб Міністерства інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті, щодо впровадження антикорупційної програми Міністерством інфраструктури України та ймовірні корупційні ризики в діяльності державної служби з безпеки на транспорті при здійсненні повноважень з контролю за оформленням та видачею дозвільних документів на проведення, здійснення пасажирських, вантажних перевезень та дотримання габаритно-вагових норм.

За результатами обговорення, 25 січня 2022 року (протокол № 102), Комітет прийняв рішення та звернувся з рекомендаціями до Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства інфраструктури України, Державної митної служби України та Державної податкової служби України.

4. Комітет на своєму засіданні 03 листопада 2021 року (протокол № 95) заслухав інформацію першого заступника Голови Комітету Юрчишина Я. Р. та звернення представників бізнес-асоціацій щодо ситуації, яка склалась навколо іноземної юридичної особи «Nibulon S. A.» у зв’язку з невиконанням на території України ухваленого на її користь судового рішення та неефективним досудовим розслідуванням кримінального правопорушення.

За результатами обговорення Комітет на своєму засіданні 30 листопада 2021 року (протокол № 98) вирішив, що вказані питання не є предметом відання Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.

Разом з тим, у зв’язку із твердженнями заявників про виявлені порушення закону посадовими особами органів прокуратури та досудового розслідування, про причини цих порушень і умови, що їм сприяють, в тому числі — про причини, що зумовлюють низьку ефективність досудового розслідування кримінальних правопорушень, Комітет рекомендував заявникам звернутись до Комітету з питань правоохоронної діяльності та до Комітету з питань правової політики про розгляд вказаних питань та здійснення парламентського контролю в межах предметів відання.

VI. Про розгляд звернень, що надходять до Комітету.

Загалом упродовж шостої сесії дев’ятого скликання до Комітету надійшло і опрацьовано 2075 листів, звернень, заяв, скарг та інших матеріалів, із них 81 звернення від народних депутатів України та 2 запити на інформацію.

У частині реалізації контрольної функції, значна частина роботи Комітету відводилась, зокрема, розгляду звернень громадян та громадських організацій, що передбачено Законом України «Про звернення громадян» та нормами Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Загалом, аналіз звернень свідчить, що протягом звітного періоду динаміка надходження заяв, скарг та пропозицій була меншою порівняно з минулою сесією.

Звернення (скарги, заяви та пропозиції), адресовані до Комітету, уважно опрацьовувались та, в межах предмета його відання, приймались відповідні рішення.

Окремі актуальні та резонансні питання, порушені у зверненнях, виносились на засідання Комітету із запрошенням уповноважених посадових осіб органів державної влади, експертів та зацікавлених осіб.

Так, за звітний період до Комітету надійшло 253 індивідуальних та колективних звернення, з них — 29 пропозицій, 147 заяв (клопотань), 82 скарг, які у свою чергу можна класифікувати за такими ознаками як: первинні — 53, повторні — 105, дублетні — 88, неодноразові — 7.

Найбільше звернень за звітний період надійшло з Києва (79), Закарпатської (57), Одеської (30) та Харківської областей (19).

Класифікуючи надходження звернень за соціальним станом, чимало з них надходило від осіб з інвалідністю, ветеранів праці, дітей війни, учасників АТО та іншої категорії осіб.

Як правило, питання, які порушувались у зверненнях, стосувалися правомірності дій посадових осіб органів державної влади та правоохоронних органів, можливого вчинення кримінальних та корупційних правопорушень, неналежного здійснення досудового розслідування у кримінальних провадженнях, порушення прав і свобод громадян тощо.

Такі звернення, відповідно до вимог Закону України «Про комітети Верховної Ради України», надсилались уповноваженим органам за належністю для вжиття заходів реагування та були взяті на особистий контроль Комітету.

Окрім того, на адресу Комітету надходили звернення з проханням надати роз’яснення положень чинного законодавства, а також з пропозиціями, що стосувались окремих законопроектів.

До прикладу, значна кількість звернень, майже зі всіх областей України, надійшла до Комітету від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в підтримку проекту Закону України про внесення змін до частини п’ятої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» щодо усунення невизначеності обов’язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (реєстр. № 3602), який, за словами авторів, спрямований на комплексний та системний підхід у вирішенні питання щодо фінансового контролю осіб недержавних організацій професійного самоврядування (саморегулювання), а також усунення правової невизначеності.

Окрім того, на адресу Комітету надходили листи від громадських організацій з проханням врахувати їхню думку під час проведення Комітетом антикорупційної експертизи нормативно-правових актів щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства.

За результатами розгляду звернень Комітет вжив усіх заходів реагування, в межах предметів його відання, та відповідно до вимог чинного законодавства, з метою результативного та ефективного вирішення порушених у зверненнях питань.

VII. Діяльність секретаріату Комітету.

Секретаріат Комітету упродовж шостої сесії дев’ятого скликання забезпечував роботу Комітету, здійснюючи організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення його діяльності, організацію проведення робочих зустрічей, засідань, слухань у Комітеті, роботи підкомітетів Комітету та діяльності членів Комітету, що пов’язана з вирішенням питань, віднесених до предмета його відання.

Упродовж шостої сесії дев’ятого скликання секретаріатом Комітету, в порядку антикорупційної експертизи, опрацьовано та підготовлено 724 законопроекти для розгляду на засіданні Комітету.

Працівники секретаріату Комітету, підвищуючи рівень своєї професійної компетентності, взяли участь у різних заходах: (тренінги, семінари, вебінари (у тому числі у форматі відеоконференції), організованих Секретаріатом Кабінету Міністрів України спільно з Організацією економічного співробітництва та розвитку, Проєктом ЄС-ПРООН з Парламентської реформи, Програмою НАТО — Україна, Програмою USAID РАДА, Міністерством культури та інформаційної політики України, Українською школою урядування, зокрема на теми: «Поглиблення співпраці ОЕСР з Верховною Радою України», «Розвиток мобільності працівників Апарату Верховної Ради України», «Стратегічний форсайт: Український досвід для публічного сектору», «Публічні виступи», «Сучасна українська мова», «Іноземна мова в публічному адмініструванні» та інші заходи.

Секретаріатом Комітету постійно здійснюється робота з інформаційного наповнення веб-сайту Комітету шляхом оприлюднення стенограм, протоколів та аудіозаписів усіх його засідань, а також ведеться онлайн-трансляція засідань Комітету на YouTube каналі.

Комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики.