Верховна Рада розглядає законопроект про внесення змін до Закону «Про правовий режим воєнного стану» (щодо функціонування місцевого самоврядування у період дії воєнного стану, № 7269), метою якого є врегулювання особливостей здійснення повноважень органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, спрощення процедури прийняття кадрових рішень.

На думку авторів законопроекту, народних депутатів Віталія Безгіна, Володимира Іванова, Андрія Клочка та групи інших парламентаріїв, ухвалення цього документа дасть можливість запобігти втраті керованості державою в умовах воєнного стану.

Ключові пропозиції законопроекту № 7269, зокрема, передбачають:

– здійснення головою громади самостійно (на території, де немає бойових дій) повноважень щодо внесення змін до кількісного складу виконкому, затвердження тимчасової структури органів місцевого самоврядування, внесення змін до місцевого бюджету з інформуванням про це голови обласної військової адміністрації;

– надання голові громади права звільняти працівників місцевого самоврядування з їх посад та брати на роботу без застосування конкурсних процедур (проте конкурсні процедури обов’язково треба буде пройти після завершення воєнного стану). При цьому працівникам, які перебуватимуть у вимушеному простої, дозволяється займатись іншими видами діяльності, в тому числі підприємницькою, впродовж періоду дії тимчасової структури органів місцевого самоврядування, яка не може функціонувати понад 30 днів після припинення або скасування воєнного стану;

– врегулювання правового статусу військових адміністрацій населених пунктів (у разі її запровадження всі повноваження місцевої ради та виконкому переходять до військової адміністрації, а повноваження голови громади здійснює начальник військової адміністрації. При цьому голову громади також можна призначити начальником військової адміністрації громади;

– на час воєнного стану повноваження районних рад, їх виконавчих апаратів, а також обласних рад, якщо обласний центр є окупованим, оточеним чи там ведуться бойові дії, переходять до районних і обласних військових адміністрацій. Керівник військової адміністрації також може звільняти працівників обласних/районних рад та приймати на роботу нових без конкурсу;

– під час дії воєнного стану особливості надання адміністративних послуг та інших публічних послуг у територіальних громадах, на територіях яких ведуться бойові дії, можуть визначатись центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сфері надання відповідних послуг.

Під час підготовки законопроекту до другого читання профільний комітет врахував низку поправок та пропозицій щодо утворення військових адміністрацій населених пунктів у межах територій територіальних громад, в яких сільські, селищні, міські ради та/або їхні виконавчі органи та/або сільські, селищні, міські голови не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, а також в інших випадках, передбачених законом, а також можливості призначення начальником військової адміністрації населеного пункту (населених пунктів) відповідного сільського, селищного, міського голову. Запропонована комітетом до другого читання редакція законопроекту також розширює повноваження сільського, селищного, міського голови територіальної громади, на території якої не ведуться бойові дії та не утворено військову адміністрації, щодо ухвалення рішень (з обов’язковим інформуванням начальника відповідної обласної військової адміністрації протягом 24 годин) про обстеження будівель та споруд, які пошкоджено внаслідок бойових дій, демонтажу будівель та споруд, які за результатами обстеження визнано аварійно небезпечними та такими, що становлять загрозу життю фізичних осіб (крім об’єктів оборонного і спеціального призначення, об’єктів культурної спадщини та об’єктів, на які поширюється дія Закону «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»).

Водночас деякі народні депутати висловили застереження, щоб ухвалення цього законопроекту не зашкодило демократичним засадам нашої держави. 

Зокрема, Юлія Тимошенко («Батьківщина»), підтримавши запровадження на час дії воєнного стану військових адміністрацій та наділення їх серйозними повноваженнями, наголосила на важливості збереження місцевого самоврядування як основи існування демократії в Україні. На її думку, передавати повноваження місцевого самоврядування військовим адміністраціям доцільно лише там, де окупована або частково окупована територія чи якщо органи місцевого самоврядування саморозпустилися або самоусунулися від виконання своїх обов’язків.

Микола Княжицький («Європейська солідарність») звернув увагу на те, що голови територіальних громад фактично отримають виключні повноваження щодо ухвалення низки рішень, про які вони лише впродовж 24 годин повинні поінформувати начальника військової адміністрації. «Проте законопроект не встановлює жодних інших запобіжників, які б визначали законність, виправданість таких рішень, а також відсутність зловживань», – сказав він, застерігши, що в тих населених пунктах, де ситуація є контрольованою, голови громад можуть зловживати такими повноваженнями.

Співавтор законопроекту, голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін, аргументуючи необхідність наділення голів громад повноваженнями ухвалювати деякі рішення, звернув увагу на те, що, наприклад, на деяких територіях, де не відбуваються бойові дії, велика кількість жінок-депутатів місцевих рад виїхали за межі України, тож існує проблема кворуму в радах, а також цей підхід дасть змогу ефективно працювати громадам, де значна частина депутатів представляють проросійські партій.

«Попри заяви деяких політиків, цей законопроект не позбавляє громади жодних повноважень, а лише на період дії воєнного стану переводить частину рішень від рад громад на одноосібні рішення голів громад з інформуванням голови військової адміністрації», – підкреслив народний депутат, зауваживши, що хоча, можливо, не всі голови громад є добропорядними, проте переваги такого підходу переважають можливі корупційні ризики. «Переваги більші за ризики, оскільки закон дозволяє місцевим громадам ухвалювати рішення вчасно, гнучко реагувати на зміни ситуації – від цього в умовах війни іноді залежить ефективність рішень в оборонній сфері, а іноді й життя та здоров’я людей», – зазначив Віталій Безгін.

Розгляд законопроекту № 7269 у другому читанні Верховна Рада продовжить під час наступного пленарного засідання.