Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді України прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо удосконалення діяльності спортивних клубів (реєстр. № 11199).

Законопроектом, шляхом внесення змін до статей 1 та 9 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», пропонується, зокрема:

- уточнити визначення поняття «спортивні клуби» та їх основні завдання;

- визначити поняття «діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом»;

- визначити, що основними формами роботи з дітьми у спортивному клубі є групові та/або індивідуальні навчально-тренувальні заняття і що такі заняття з виду спорту з дітьми проводяться за навчальними програмами з відповідних видів спорту, затвердженими в установленому порядку;

- передбачити надання допомоги спортивним клубам органами місцевого самоврядування для розвитку видів спорту, визнаних в Україні, проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, виконання інших завдань, передбачених цим Законом, у разі ухвалення відповідного рішення органом місцевого самоврядування, що здійснюватиметься у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, враховуючи пріоритетність видів спорту, кількісні та якісні показники ефективності роботи.

Крім того, у законопроекті пропонується норма, яка передбачає, що спортивні клуби незалежно від форми власності можуть встановлювати плату за надані ними послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Водночас пропонується передбачити, що надходження від оплати послуг у сфері фізичної культури і спорту не можуть впливати на скорочення існуючих планових обсягів фінансування спортивних клубів комунальної форми власності.

Також передбачено, що в порядку, встановленому органом місцевого самоврядування відповідно до державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту, в спортивних клубах комунальної форми власності діти, які потребують підтримки для занять фізичною культурою і спортом, та особи з інвалідністю отримують безоплатні або на пільгових умовах послуги у сфері фізичної культури і спорту.

Поряд з цим органи місцевого самоврядування можуть встановлювати пільгові умови оплати послуг у сфері фізичної культури і спорту іншим категоріям населення у спортивних клубах комунальної форми власності в установленому законодавством порядку відповідно до державних соціальних нормативів надання послуг у сфері фізичної культури і спорту.

У прикінцевих положеннях законопроекту пропонується встановити, що утворення спортивних клубів комунальної форми власності здійснюється з урахуванням державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту.

Міністерство молоді та спорту України підтримує законопроект.

Офіс підтримки адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (ACQUIS ЄС) у своєму висновку зазначив, що положення проекту Закону не суперечать міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС.

Під час розгляду проекту Закону на засіданні Комітету народні депутати України — члени Комітету підтримали цей проект, оскільки реалізація його положень сприятиме створенню умов для впровадження сучасної моделі роботи спортивних клубів та їх фінансової підтримки, розширенню можливостей громадян для занять фізичною культурою і спортом.

Водночас народні депутати зазначили, що до законопроекту надійшли пропозиції від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, які можуть бути враховані під час підготовки законопроекту до другого читання.

Комітет ухвалив Рішення: рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» щодо удосконалення діяльності спортивних клубів (реєстр. № 11199) прийняти за основу.

Прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Фото rada.gov.ua.